Biológus hallgatók őszi terepgyakorlata

A terepgyakorlatok képezik a biológia tanári szak kulcsmozzanatait. A terepen derül ki ugyanis, hogy a főiskola falai között elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek milyen mértékben hasznosíthatóak. Ennek szellemében a III-IV. évfolyamos biológia szakos, nappali és levelező tagozatos hallgatóink kétnapos botanikai, zoológiai és biogeográfiai terepgyakorlatokon vettek részt, melyen az egyes szaktantárgyak révén megszerzett tudásukat mélyíthették.

Szeptember 15-én lehetőségük nyílt eljutni a Szinevéri Nemzeti Parkba, dr. Kohut Erzsébet tanszékvezető asszony és Zselicki István tanszéki adjunktus vezetésével. A park egyik jellegzetessége, hogy területén több láp (állandó vízhatásnak kitett terület, amelynek élő rendszerei tőzeget halmoznak fel) is fellelhető. Ezek a területek általában a völgyek alján (a völgytalpon) elhelyezkedő síkon vagy kisebb mélyedésekben jöttek létre. Az egyik legkülönlegesebb közülük a Felsőkalocsán (620 m tengerszint feletti magasságban) található 17 hektáros Hluhanya elnevezésű oligotróf dagadóláp. A dagadóláp hidrológiai és botanikai rezervátum, a Gorgánok legnagyobb sphagnum oligotróf mocsara. Vastag tőzegrétegét tőzegmoha (Sphagnum spp.) fajok képezik. A láp felszínét kiemelkedő füves-sásos halmocskák (zsombék) és vizenyős, időszakosan víz borította mélyedések (semlyék) tarkítják. A lápok élővilágvédelmi jelentőségét döntően a biológiai sokféleség megőrzésében való szerepük adja. Olyan jellemző növényfajokkal találkoztak itt, mint pl. tőzegmoha-fajok (Sphagnum spp.), tőzegrozmaring (Andromeda polifolia), kereklevelű harmatfű (Drosera rotundifolia), hüvelyes gyapjúsás (Eriophorum vaginatum), tőzegáfonya (Vaccinium oxycoccos), fekete varjúbogyó (Empetrum nigrum), kevésvirágú sás (Carex pauciflora), hamvas áfonya (Vaccinium uliginosum), sárkánygyökér (Calla palustris), molyhos nyír (Betula pubescens), stb.

A terepgyakorlat során a hallgatóknak lehetőségük volt felkeresni Huszt mellett (Нижнє Селище) található csigafaramot, valamint a területén található állatparkot. Itt a diákoknak lehetőségük volt közelebbről megismerkedni a csigák tenyésztésével, valamint az állatpark állataival.

Szeptember 16-án dr. Hadnagy István docens kísérte el a hallgatókat a Kárpáti Bioszféra Rezervátumhoz tartozó Fekete-hegy Botanikai Rezervátum (Nagyszőlős) és a Gyulai-hegy Botanikai Rezervátum (Szőlősgyula) területére. Mindkét terület országos jelentőségű rezervátum volt, amelyet 1997-ben csatoltak a Kárpáti Bioszféra Rezervátumhoz. A Kárpáti Bioszféra Rezervátum Ukrajna egyik legrégebbi természetvédelmi területe, az UNESCO Bioszféra Rezervátum Hálózatának tagja.

This slideshow requires JavaScript.

A Fekete-hegyen lévő tölgyerdőket többnyire kocsánytalan tölgy (Qercus petraea) alkotja. Néhol elegyedik a barkócaberkenye (Sorbus torminalis) és az ezüst hárs (Tilia tomentosa). Foltokban virágos kőris (Fraxinus ornus) populáció lelhető fel. A cserjeszintben előfordul a közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), a közönséges kecskerágó (Euonymus europaea), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a húsos som (Cornus mas) és a ligeti szőlő (Vitis vinifera subsp. sylvestris).

A Gyulai-hegy Botanikai Rezervátumra kifejezetten az erdőssztyepp jellegű növényzet jellemző. Ukrajnában a csertölgy (Quercus cerris) egyetlen természetes élőhelye ezen a területen található. Számos más növényfaj mellett találkozhatunk a területén hólyagfával (Staphylea pinnata), ezüsthárssal (Tilia argentea).

Mindkét nap szakmailag igen hasznos volt. A hallgatók beható ismereteket kaptak a meglátogatott területek biogeográfiai jellemzőiről, élőhelyi sajátosságairól, élővilágának összetételéről, valamint a gyakorlati természetvédelem működéséről. Lehetőségük volt olyan növény- és állatfajokkal megismerkedni és lencsevégre kapni, melyek szerepelnek Ukrajna Vörös Könyvében. Az itt megszerzett gyakorlati tapasztalataikat felhasználhatják későbbi tanulmányaik vagy tanári pályájuk során is.

A terepgyakorlatok lebonyolításában nagy segítségünkre volt a főiskola vezetősége, akik biztosították hallgatóink utaztatását. Ezúton is köszönjük támogatásukat!

This slideshow requires JavaScript.

Kopor Zoltán és Takács Gabriella