Biológusaink terepgyakorlata a Kárpáti Bioszféra Rezervátum területén

2021. május 22-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszéke terepgyakorlatot szervezett Kárpátalja legjelentősebb természetvédelmi területére, a Kárpáti Bioszféra-rezervátumba (Карпатський біосферний заповідник), mely a megyében nyolc területi egységből tevődik össze.

A terepgyakorlaton az I. és II. évfolyamos biológia szakos hallgatók vettek részt, akik a gyakorlat során, botanikai, zoológiai, ökológiai, környezetvédelmi ismeretekkel egyaránt gazdagodtak. A résztvevők a bioszféra-rezervátum két egységét látogatták meg. Először felkeresték a Huszttól 4‑km-re, Kiresi település mellett fekvő Nárciszok-völgye Természetvédelmi Területet, ahol fontos botanikai információkkal gyarapították tudásukat a keskenylevelű nárciszról (Narcissus angustifolius), amely Európa legnagyobb síksági nárciszállományát képezi ezen a területen. A Nárciszok-völgyében több mint 400 növényfaj található meg, sok közülük védettség alatt áll.

A következő úticél a Kuziji Természetvédelmi Területet volt, amely mészkő sziklafalaival, változatos növény- és állatvilágával kiemelkedő geológiai, hidrológiai és biológiai értékekkel rendelkezik. A Kuziji védett terület nagysága 4925 ha és 320 és 1409 m közötti tengerszint feletti magasságokban terül el a Rahói járásban. Mindez lehetővé teszi a változatos flóra kialakulását, hiszen a terület élőhelyet biztosít többek között a hegyi juharnak (Acer pseudoplatanus), a kocsányos tölgynek (Quercus robur), a kocsánytalan tölgynek (Quercus petraea) és számos olyan fajnak, amely szerepel Ukrajna Vörös Könyvében, mint például az erdei holdviolának (Lunaria rediviva), a turbánliliomnak (Lilium martagon), a havasi őszirózsának (Aster alpinus). A mészkőbarlangokban számos védett denevérfaj is otthonra talált, ezek közül néhány a Bonni Egyezményhez kapcsolódó Európai Denevérvédelmi Egyezmény (EUROBATS) védett listáján is szerepel. Több nagytestű ragadozót is jegyeznek a területen, például az eurázsiai hiúzt (Lynx lynx) és a vadmacskát (Felis sylvestris).

A hallgatók és kísérő tanáraik ellátogattak a Terebesfejérpatakon létesített Európa-közepe emlékműhöz, illetve a Kárpáti- Bioszféra-rezervátum rahói központjába és a Kárpátok Ökológiája és Környezetgazdálkodásának Történeti Múzeumába is.

A terepgyakorlatot Kohut Erzsébet tanszékvezető, Hadnagy István, Szikura Anita és Fülöp Máté, tanszéki oktatók vezették.

A szakmai gyakorlat résztvevői megismerkedhettek Kárpátalja természetvédelmének sajátosságaival, annak fontosságával, egyes tájak geológiai, vízrajzi, éghajlati, növény- és állattani jellemzőivel, annak sokféleségével egyaránt.

Vass Gábor

Hadnagy István