Ülésezett a főiskola Tudományos Tanácsa

Május 27-én tartotta soron következő ülését a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa. A megbeszélésen többek között olyan kérdésekről született döntés, mint a félévzárás, a felvételik menete, a díjazottak személye.

Első napirendi pontként a tanács tagjai titkos szavazással jóváhagyták az intézmény három oktatójának docensi kinevezéséért való kérelmét. Az érintett tanárok: Bárány Erzsébet nyelvész, a Filológia Tanszék oktatója, Váradi Natália történész, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék oktatója, és Gönczy Sándor geográfus, a Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatója.

A továbbiakban Buda Zsuzsanna, a Tanulmányi és Karrier-követési Osztály vezetője tudatta a félév lezárásával és egyúttal a felvételivel kapcsolatos fontosabb információkat. A hallgatói létszámról és keretszámokról Csernicskó István rektor tájékoztatta a jelenlévőket.

A főiskolára való felvételi menetéről és az általános tudnivalókról Tóth Attila, a főiskola Felvételi Bizottságának felelős titkára tartott beszámolót. Kóré Dóra felelős titkár pedig a főiskola szakgimnáziumára vonatkozó felvételi adatokat összegezte.

A főiskola 2019-től kitüntetést és díjat adományoz azon személyeknek, akik sokat tettek a főiskola sikeres és hatékony működése érdekében. A Tomcsányi Hűségdíjjal az intézmény azon főállású oktatóját, kutatóját díjazzák, aki legalább két évtizede dolgozik a főiskolán. A Rákóczi-főiskoláért emlékérmet a főiskola azon kutatójának, oktatójának vagy munkatársának ítélhetik oda, aki legalább tízéves munkaviszonnyal rendelkezik az intézményben. Rákóczi-főiskola kiváló dolgozója kitüntetést 2020-tól azon aktív oktatók, kutatók és alkalmazottak kaphatnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak munkájuk terén. A díjakat ősszel, a tanévnyitó alkalmával adják át. Orosz Ildikó, a főiskola elnöke a jelenlegi ülésen ismertette a 2021-ben felterjesztett, díjazásra javasolt személyek névsorát. A Tudományos Tanács tagjai egyöntetűen jóváhagyták a névsort.

A továbbiakban a tanács elfogadta a Rácz Béla rektorhelyettes által bemutatott diplomák módosított változatait. A rektorhelyettes ismertette a következő, 2021/22-es tanév első félévének szerkezetét.

Utolsó napirendi pontként a tanács tagjai jóváhagyták a tanszékek oktatóinak tudományos munkájuk megjelentetésére vonatkozó kérelmét.