“Bookkeeping or accounting?” – Online találkozó a Nemzetközi Szakmai Könyvelők Akadémiája szakemberével

2023. május 23-án a „Nemzetközi számvitel és adóügy” mesterszak 1. évfolyamán végzősei nagyértékű találkozáson vehettek részt dr. Kampó Georginával, aki okleveles könyvelő (bookkeeper), valamint együttműködik a Nemzetközi Szakmai Könyvelők Akadémiával (Professional Bookkeepers Academy).

A külföldi partnerekkel folytatott üzleti kommunikáció során világosan meg kell érteni a különböző szakemberek kompetenciái és funkcionális hatáskörei közötti különbségeket, ami nem mindig egyezik az ukrán gyakorlattal.

Dr. Kampó Georgina gyakorlati eseteket mutatott be a mesterképzésre jelentkezőknek a különböző típusú számviteli munkák (bookkeeping és accounting) külföldön tapasztalható különbségeiről, a különböző státuszú könyvelők szervezési és gyakorlati munkájának sajátosságairól, bemutatta a professzionális számviteli programmal való munkavégzés menetét, valamint a pénzügyi kimutatások elkészítését.

Különös érdeklődést váltottak ki az egyes adók elszámolásának és a befizetések összegének kiszámításának kérdései. Az előadó az állampolgárok jövedelmének megadóztatásának példáján keresztül bemutatta, hogy bizonyos külföldi országokban milyen tényezők befolyásolják ennek az adónak a becsült összegét. Érdekes volt hallani, hogy számos külföldi országban hetente történik a bérek, szociális juttatások, nyugdíjak számítása és ennek megfelelően azok adóztatása, bevallása. Ez a tény is arról tanúskodik, hogy ezen országokban a gazdaság alanyai közötti kapcsolatok szervezésének eltérő megközelítése van.

Dr. Kampó Georginával folytatott beszélgetés sok más olyan kérdésre is választ adott, amelyek élénken tükrözik a különböző országok pénzügyi folyamatainak és intézeti tevékenységének kulturális és történelmi különbségeit. Például az előadó beszélt az Ír Köztársaság bankrendszerének tevékenységéről és a monetáris forgalom megszervezéséről, különös tekintettel a csekkfüzetek és csekkek meglehetősen aktív használatára, amikor a távoli régiók lakossága az árukért és szolgáltatásokért fizet (ez az állampolgárok kifizetéseinek pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárás). Mint kiderült, sok nyugati országban a posták számos egyéb szolgáltatást nyújtanak a lakosságnak, további könyvelési feladatokat látnak el, és nem korlátozódnak csak a postai szolgáltatásokra.

A gyakorlati tevékenység és más országok életének sajátosságainak megismerése kialakítja a hallgatókban a nemzetközi kontextusban végzett munka jobb megértését, a külföldi partnerek történelmi, kulturális és mentális sajátosságainak ismeretének szükségességét a hatékony kommunikáció és a kölcsönösen előnyös eredmények elérése érdekében.

Köszönjük Dr. Kampó Georginának a nagyon érdekes találkozást, további szakmai eredményeket és szép együttműködést kívánunk a jövőben!

Számvitel és Auditálás Tanszék