Diplomaátadó ünnepség a II. RF KMF Szakgimnáziumában

Átvehették diplomáikat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának diákjai. A július 8-ai ünnepségnek hagyományosan a beregszászi római katolikus templom adott otthont.

A rendezvény ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét. Igét hirdetett Molnár János, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöki helynöke, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség plébánosa, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, valamint Marosi István görögkatolikus parókus, a főiskolai lelkészség lelkipásztora.

Nemzeti imánk és a főiskola himnuszának elhangzása után Soós Katalin, a Szakgimnázium igazgatója foglalta össze az elmúlt tanévet.

 

– Különleges és meghatározó időszakot tudhatunk magunk mögött – kezdte beszédét Soós Katalin. Mint elmondta, kezdetben a koronavírus-járvány, a karantén, majd pedig a háború miatt kellett megélni és átélni a bezártságot, a közösségtől való távolmaradást, és megszokni az online oktatás velejáróit.

– Ezek az évek a küzdelemről szóltak. A tudásért, az egymásnak és az egymásért megmaradó érzésekért küzdöttünk. Mindezek ellenére kreatív, tudásvággyal felvértezett közösségtől búcsúzunk.

A nehézségek ellenére kiváló eredményeket értek el a diákok – hangsúlyozta az igazgató. Tíz tanuló kaphat kitüntetéses oklevelet. A tanév folyamán pedig számos diák számos versenyen képviselte az intézményt egyénileg vagy csoportosan. Mindenhol kimagasló eredményt értek el a magas tanulmányi átlaguk mellett. A tanulás és versenyek mellett pedig maradt idejük az önkéntes tevékenységekre is. A háború idején ki-ki a saját helyén, lehetőségeihez mérten segítette a menekülteket.

Mint elmondta:

az életben a legnagyobb tudomány az el nem csüggedés, a remény megőrzése, és az újrakezdés. Most itt az ideje az újrakezdésnek, az önálló repülésnek. A korinthusi levélből vett idézettel zárta szavait az igazgató asszony: „Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek. Minden dolgotokat intézzétek szeretettel.” (I Kor. 16: 13-14)

Legyetek büszkék arra, hogy olyan nemzet véréből születetteket, melynek első királya az Isteni szeretet igaz törvényében alapozta meg az ország szabadságát – ezzel a II. Rákóczi Ferenctől származó idézettel kezdte köszöntőbeszédét Szilágyi Péter, Nemzetpolitikáért Felelős helyettes államtitkár. Hozzátette,

a magyarság megmaradása két alapon nyugszik: a józan politizáláson és a hit megtartó erején. Törekedjünk arra, hogy hitünk a szeretet cselekvésében is megmutatkozzon. Ezt tartja szem előtt Magyarország kormánya is, aki az eddigiek szerint a továbbiakban is támogatja a Kárpátaljai magyarságot és kiáll Ukrajna szuverenitása és uniós tagjelöltsége mellett. Támogatja a magyarság szülőföldön maradását, melyhez az oktatás nagyban hozzájárul.

Az államtitkár elmondta:

Magyarország az orosz-ukrán háborúban lehetőségeihez mérten segíti Ukrajnát. Bízunk abban, hogy a háború lezárását követően közösen együttműködve mindkét fél számára kielégítően rendezni tudjuk a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyreállítását

– fejezte be gondolatait Szilágyi Péter.

 

Az államtitkár beszédét követően átadták az Az év Diákja kitüntetést, mely díjat idén Szilágyi Péter hallgató vehetett át. A végzős diákok nevében köszönetet mondott Ruszinkó Diominika (szociális munka szak), Szabó Krisztina (óvodapedagógia szak), Pap Evelin (szociális munka szak), Balogh Boglárka és Birta Noémi (számvitel és adóügy szakos hallgató). Majd pedig az óvodapedagógia szakos hallgatók a 42. zsoltár feldolgozását adták elő.

Ezután következett a végzős diákok fogadalomtétele, majd pedig az ünnepség fénypontja, a diplomák átadása. A diplomákat Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke és Soós Katalin, a szakgimnázium igazgatója adták át.

 

A diplomák átadását és a diákhimnusz eléneklését követően Orosz Ildikó elnök köszöntő szavait hallhatták a jelenlévők. Az elnök asszony a háború nehézségeit említve kiemelte, „Velünk az Isten”! S ez ad mindenki számára bizodalmat, akaratot és útmutatást. Mint elmondta, a mai nap a búcsúzásról szól, de ez a búcsú nem végleges. A szakgimnázium padjai után ősszel minden hallgatót vár a felsőoktatás, a főiskola, ahol további fejlődésre van lehetőség. De ott vannak az óvodák is, ahol ügyes pedagógusokra van szükség. Orosz Ildikó Rudyard Kipling Ha című versével zárta köszöntőbeszédét:

„…tiéd a Föld és minden, ami rajta, // és – ami több – ember leszel, fiam.”

Az ünnepség a történelmi egyházak képviselőinek áldásával, és a szózat eléneklésével ért véget.

Gál Adél