Doktori fokozatot szerzett Molnár Ferenc, a Rákóczi-főiskola oktatója

Doktori fokozatot szerzett Molnár Ferenc, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének és a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóintézetének a munkatársa.

A kutató január 10-én summa cum laude minősítéssel védte meg doktori disszertációját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE). A doktori értekezés témája: A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye története 1848–1849-ben. A védési bizottság elnöke Prof. Dr. Varga Zsuzsanna, az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének vezetője volt. Az értekezés témavezetője Prof. Dr. Erdődy Gábor egyetemi tanár, opponensei pedig Prof. Dr. Csorba László, az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékének professzora, a Magyar Nemzeti Múzeum egykori főigazgatója és Prof. Dr. Hermann Róbert, a Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Doktori Iskolájának vezetője, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese voltak.

Molnár Ferenc a II. RF KMF angol–történelem szakán szerzett diplomát. 2009-ben az Ungvári Nemzeti Egyetemen angol nyelv és irodalom szakán mesterképzésben vett részt, 2010-ben a beregszászi főiskolán egyetemi szintű történelem tanári oklevelet szerzett. 2013-ban abszolvált az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Programjában. 2014-től a Rákóczi-főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatójaként, illetve a főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének adjunktusaként dolgozik.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége gratulál a fokozatszerzéshez és további sikeres munkát kíván!

Pallay Katalin
Kárpátalja.ma