Gratulálunk!

A Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék újabb oktatója szerzett tudományos fokozatot. Molnár Ferenc kollégánk 2019. január 10-án az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában védte meg „A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye története 1848-1849-ben” értekezését. A disszetárcióban nem csupán az Ungvár központú püspökség forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepével foglalkozott a szerző, de átfogó képet nyújtott az egyázmegye újkori történetéről. A dolgozat témavezetője Erdődy Gábor volt, opponensei pedig Hermann Róbert és Csorba László. A doktori bizottság summa cum laude minősítésre értékelte Molnár Ferenc hiánypótló munkáját.

Az értekezés elkészítéséhez és a sikeres védéshez is gratulálunk, és további eredményes oktatói, illetve kutatói munkát kívánunk!