Dr. Gyulai Éva előadása a Rákóczi-főiskolán

Dr. habil Gyulai Éva a Miskolci Egyetem oktatója, a magyarországi intézmény történelem mesterképzésének szakfelelőse a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék meghívására szeptember 27-28-án ellátogatott főiskolánkra. A szélesebb körű kapcsolatfelvétel után lehetőség nyílt a Miskolci Egyetem és a Rákóczi-főiskola közötti kettős képzés lehetőségének megbeszélésére. Az eszmecserén dr. Szakál Imre, a történelem és régészet mesterképzés szakfelelőse és dr. Csatáry György tanszékvezető vett részt.

Gyulai Éva kutatási területe kapcsolódik főiskolánk névadójának, II. Rákóczi Ferencnek és általában a Rákóczi-családnak a tagjaihoz. Ezért is volt kézenfekvő előadásának témája a „Rákóczi-ház asszonyai” cimmel. A gazdagon illusztrált előadás a történelmi eseményeken túl bemutatta a családtörténet Rákócziakkal kapcsolatos részleteit, azt hogy milyen szerepet játszottak a Rákóczi-család nőtagjai a politikában, társadalmi életben, kultúrában stb. Az előadást érdeklődéssel hallgatták a diákok, aminek anyaga a későbbiekben is felhasználható, mivel a tanárnő a főiskola rendelkezésére bocsátotta azt.

A tanárnő szakmai pályafutása a Debreceni Egyetemhez és a Herman Ottó Múzeum Történeti Osztályához kapcsolódik, ahol leginkább a koraújkori magyar történelmet tanulmányozta. 1994-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán heraldika szakon kitüntetéses diplomát, majd 1999-ben a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán regionális fejlesztési szakon egyetemi oklevelet kapott. PhD-fokozatát 1995-ben átminősítéssel szerezte meg, szintén a Debreceni Egyetemen. 2009-től az akkor megalakuló Történelemtudományi Intézet (Miskolci Egyetem BTK) igazgatója. Kitüntetései: Wellmann Imre-díj (2005), a Miskolci Egyetem oktatói munkáért adható legmagasabb elismerése, a Pro Universitate kitüntetés (2013), Herman Ottó tudományos díj. 2019 őszén habilitált.

A tanárnő a szakmai együttműködésünk alapján a későbbiekben is tartja tanszékünkkel a kapcsolatot és további előadásokra tett ígéretet.