FELVÉTELI 2022 – A motivációs levél

Ukrajna Oktatási minisztériuma 2022-ben a háborús helyzetre való tekintettel egyszerűsítette a felsőoktatási intézményekbe történő felvételi eljárást, különös tekintettel a nem állami intézmények részére. Ennek értelmében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanári szakjaira (kivétel a Turizmus, Számvitel és adóügy, illetve Pénzügyek, bank és biztosítás szakok) idén csak egy motivációs levelet kell benyújtania minden felvételizőnek (szakonként). Az alábbi írásban az erre vonatkozó információkat próbáljuk összefoglalni leendő diákjainknak.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hivatalos oktatási nyelve az ukrán, a magyar és az angol, így az intézmény Felvételi Bizottsága ezeken a nyelveken fogadja el a motivációs leveleket.

Mit tartalmazzon a motivációs levél?

Motivációs levél – a felvételi eljárás során írásos formában közölt információ a felvételiző egy adott képzési programba (szak, oktatási intézmény) való beiratkozás iránti személyes érdeklődéséről és a vonatkozó elvárásokról, az oktatásban és egyéb tevékenységekben elért eredményeiről, saját erősségeiről és gyengeségeiről, amelyhez, szükség esetén a felvételiző a levélben foglalt információkat alátámasztó anyagokat is csatolhat (beleértve elektronikus formában is).

A motivációs levél alátámasztja a jelentkező azon vágyát, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola meghatározott képzési programján alap- vagy mesterképzésben tanulni kíván, meghatározza a szakmai érdeklődési körét és a tanulási motiváció szintjét.

Hogyan nézzen ki a motivációs levél?

A motivációs levelet szerkezetileg a következő szempontok alapján kell felépíteni:

Fejléc – a levél azon része, amely tartalmazza a címzett (felsőoktatási intézmény neve, annak vezetője) és a feladó adatait (teljes név, elérhetőségek (levelezési cím, e-mail, telefonszám), szak és tagozat (nappali/levelező) megnevezése, amelyre a motivációs levelet benyújtotta) – a lap jobb felső sarkában elhelyezendő;

Bevezetés – az adott részben röviden, érvekkel alátámasztva vázolnia kell, hogy miért a Főiskolát és az adott szakot választotta, továbbá a jövőt illető karrierterveit is be kell mutatnia. Mind az intézmény, mind a szak és mind a karrier bemutatásánál több érvet is felsorakoztathat!

Fő rész – a jelentkezőnek ki kell térnie a korábbi tanulmányi és szakmai eredményeire/képességeire, hangsúlyozva, hogy azok mennyire lehetnek hasznosak az adott képzési program teljesítése során, mint például:

  • személyes adatok (név, születési hely és idő stb.)
  • család összetételére vonatkozó adatok
  • melyik iskolában és milyen tannyelven érettségizett;
  • az érettségi bizonyítvány átlaga; 
  • az adott szakhoz releváns tárgy és egy szabadon választott tárgy jegye;
  • teljesített-e már korábban ZNO-t (ha igen, akkor milyen tantárgyakból) vagy nemzeti multidiszciplináris tesztet;
  • részt vett-e, esetleg ért-eel helyezést tanulmányi versenyeken;
  • rendelkezik-e nyelvvizsgával stb.

Összefoglalás – két-három mondat, amely megerősíti a jelentkező készségét a tanulásra, és jelzi a képzési program helyes megválasztásába vetett bizalmát.

A motivációs levél terjedelmét tekintve nem lehet több, mint két A4-es oldal.

A benyújtott motivációs leveleket a felvételi eljárás során az intézmény az adott feladatra felállított Bizottsága értékeli, az erre vonatkozó szabályzatban leírt értékelési szempontok alapján pontozza a szabályzatban meghatározott határidőn belül. A motivációs levelek értékelésének eredményeit a Főiskola honlapján tesszük közé, mielőtt a felvételre jogosultak listáját kihirdetik.

Mit kell tennem a motivációs levéllel? 

A motivációs leveleket (és a benne lévő információt alátámasztó dokumentumokat) a felvételizőknek el kell juttatniuk a Főiskola Felvételi Bizottságához a Felvételi Szabályzatban meghatározott határidőn belül, online vagy személyesen: 

  1. a felvételiző elektronikus felhasználói fiókján keresztül (a motivációs levél szövege) és a felveteli@kmf.org.ua hivatalos e-mail címre. A levél tárgyában álljon a motivációs levél megnevezés, a levél szövegében fel kell tüntetni a jelentkező nevét és hogy mely szakokra és tagozatra jelentkezik. A dokumentumot két példányban kell elküldeni – aláírt pdf vagy jó minőségű kép formájában, illetve doc/docx formátumban is. A kisérő dokumentumok lehetnek szkennelt vagy jó minőségű kép formátumában is.
  2. személyesen a Főiskola Felvételi Irodájában (90202, Beregszász, Kossuth tér 6.)

Mivel ezen írásunk tájékoztató jellegű, ezért a felvételizőknek mindenképp érdemes elolvasni az  erre vonatkozó szabályzatot, amelyben részletesen olvashatnak a dokumentum pontozásáról így jobban odafigyelhetnek a saját motivációs levelük felépítésére, megtudhatják mit érdemes kiemelniük a levél írása során.

Bonyolultnak tűnik?

Szerencsére kollégáink minden szakhoz biztosítottak motivációs levél mintákat, amelyek segíthetnek a saját levelük megfogalmazásában. 

További hasznos információkat a FELVÉTELI 2022 című oldalunkon találnak.