Görögkatolikus egyháztörténeti konferencia és kiállítás Beregszászban

Holnap is felkel a Nap” Kárpátalja a 20. században egy görögkatolikus pap élettörténetén keresztülcímmel tartott kiállítással egybekötött konferenciát október 13-án a GörögKör Beregszászban, a Rákóczi-főiskolán.

A rendezvény középpontjában a száz éve született dr. Ortutay Elemér (1916−1997) görögkatolikus hitvalló pap, teológiai tanár élete és munkássága állt.

A főiskola olvasótermében megtartott egész napos programon az előadók mellett részt vett Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke, dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos, dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektor asszonya, Szalipszki Endre, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Kerület (BGEK) papsága, a főiskola számos oktatója, Ortutay Elemér több hozzátartozója, a GörögKör, valamint Beregszász érdeklődő közönsége.

ortutay_konferencia_03

A konferenciát Demkó Ferenc, a BGEK püspöki helynöke nyitotta meg, aki arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy hálával tartozunk a Gulagot megjárt Ortutay Elemérnek, aki az illegalitásban is folytatta papi tevékenységét, s aki rendületlen bizalommal tekintett a görögkatolikus egyház jövője felé.

Dr. Orosz Ildikó Martin Luther King szavaival utalt Ortutay atya hitvallására, mely mindannyiunk számára lelki és erkölcsi etalon lehet: „Az ember legvégső mértéke nem az, hogy mi mellett áll ki a kényelem és a komfort idején, hanem hogy mi mellett áll ki a kihívások és a viták idején.”

Dr. Grezsa István kormánybiztos arról beszélt, hogy Elemér atya nemcsak a mában jelent példát számunkra, hanem egyúttal a jövő útját is megmutatja. Kifejtette, hogy az anyaország fontosnak tartja, hogy a határon túli magyarok egyazon nemzet tagjainak érezzék magukat. Mindebben jelentős szerep jut a történelmi egyházaknak.

A megnyitó beszédek után Marosi István, a GörögKör vezetője ismertette a konferencia menetét, majd a jelenlévők a BGEK médiastúdiójában készítetett, Elemér atya életét és munkásságát bemutató dokumentumfilmet tekinthettek meg.

A továbbiakban Ortutay Mária (Pannon Világ, főszerkesztő) emlékezett vissza szüleire, Ortutay Elemérre és Gabriellára.

ortutay_konferencia_02

A megható múltidézést dr. Klestenitz Tibor történész (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont) Az Ortutay család a magyar sajtóban című tanulmányának felolvasása követte.

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya történész, a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtárának igazgatója vázolta fel a hallgatóságnak Kárpátalja XX. századi impériumváltásait, melyeket az 1916-ban született, s 1997-ben elhunyt Ortutay atya személyesen is átélt.

Ehhez kapcsolódott dr. Szakál Imre történész (II. RF KMF) előadása, aki azt mutatta be, milyen volt Elemér atya gyermekkorának színhelye, Beregszász a csehszlovák érában.

A délelőtti szekcióban hangzott el Szkoropádszky Péter görögkatolikus pap, doktorandusz ismertetője a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye sui iuris státuszáról, valamint dr. Csatáry György történész, tanszékvezető (II. RF KMF) előadása a görögkatolikus egyház szerepéről a XX. századi Kárpátalja tudományos életében.

A délelőttöt Szabó Konstantin görögkatolikus pap, prefektus (Boldog Romzsa Tódor Teológiai Akadémia, Ungvár) visszaemlékezése zárta, aki az Elemér atyával folytatott levelezésen keresztül idézte fel egykori tanárát, paptársát.

A délutáni programot dr. Molnár D. Erzsébet történész, főiskolai tanár (II. RF KMF) II. világháború utáni koncepciós perek Kárpátalján, különös tekintettel az egyházi áldozatokra című előadása nyitotta meg.

ortutay_konferencia_04

Ezt követően Tóth István történész, nyugalmazott beregszászi főkonzul mutatta be a szovjet időszak kárpátaljai magyar értelmiségét.

Dr. Janka György egyháztörténész, tanszékvezető (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza) a Hajdúdorogi Egyházmegye által az 1990-es évek első felében újraéledő kárpátaljai görögkatolikus egyháznak adott lelki, szellemi és anyagi támogatásról számolt be, valamint a személyes emlékeit elevenítette fel Elemér atyáról.

Ortutay Elemér „…Holnap is felkel a Nap” című művében írta meg élettörténetét, különös hangsúlyt fektetve a lágerben eltöltött időre és a szabadulását követő évekre. A könyv összeállításában és kiadásában dr. Dupka György történész (az Intermix Kiadó igazgatója) is részt vett, aki a kiadvány megírásának körülményeit tárta fel a konferencia résztvevői előtt.

A továbbiakban dr. Szolánszky Ágoston görögkatolikus pap, teológiai tanár (Boldog Romzsa Tódor Teológiai Akadémia, Ungvár) beszélt a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye elmúlt negyedszázados liturgikus nyelvéről és liturgikus hagyományairól.

Végezetül Bendász Dániel görögkatolikus pap, nyugalmazott esperes tájékoztatta a jelenlévőket az egyházmegye mártírpapjainak – köztük Ortutay Elemérnek – a rehabilitációjáról és a boldoggá avatási ügyéről.

A konferencia zárszavát Luscsák Nílus püspök tartotta meg, majd agapéval ért véget a rendezvény, Horkay Sámuel mondott pohárköszöntőt.

Az Ortutay Elemér életét, családját és munkásságát bemutató tárlat a Rákóczi-főiskola középső lépcsőházában tekinthető meg október 31-ig.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Itt adhatja meg észrevételeit és javaslatait az oktatási programokkal kapcsolatban.

Megjegyzését a webhely rendszergazdája általi felülvizsgálata után 3 (három) munkanapon belül közzétesszük. Megértésüket köszönjük!


Az email címet nem tesszük közzé.

*

*

*

*

*

*


Hozzászólások