Gratulálunk!

Gratulálunk Lechner Ilonának, a II. RFKMF Filológia Tanszék Angol Nyelvi Csoport oktatójának, aki 2020. június 25-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális Nyelvészet Alprogram képzésének keretében sikeresen, summa cum laude minősítéssel, védte meg doktori értekezését. A disszertáció témája: Az erkölcsfogalom metaforikus konceptualizációja a magyar és a német nyelvben. Az értekezés témavezetői Dr. Kövecses Zoltán DSc, professor emeritus és Prof. Dr. Földes Csaba DSc voltak. Opponensei Dr. Brdarné Szabó Rita PhD, habil, az ELTE egyetemi docense és Dr. Benczes Réka PhD, habil, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára voltak. A nyilvános vitára rendhagyó módon, online konferencia keretében az MS Teams program felületén került sor.

Gratulálunk a sikeres védéshez és további eredményes oktatói, illetve kutatói munkát kívánunk!