Idén is várja az alapképzésre felvételizőket a Rákóczi-főiskola

Hamarosan elkezdődik a felvételi időszak az ország felsőoktatási intézményeiben, ezért Sztojka Miroszlávot, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Bizottságának felelős titkárát arra kértük, foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők számára. Előző alkalommal a beregszászi főiskola felvételi szabályzatának módosításáról számoltunk be, most igyekszünk részletes és hasznos információkkal szolgálni a bachelor képzési szintre felvételizők számára.

– Idén milyen szakokra hirdet felvételt a Rákóczi-főiskola bachelor képzési szinten?

– Meghirdetett szakjaink: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, kémia, matematika, történelem, tanítói, óvodapedagógia, turizmus, illetve számvitel és adóügy. E szakokon nappali és levelező tagozatos képzést is indítunk. A korábbi évekhez hasonlóan képzéseink első és második évfolyamára egyaránt lehet jelentkezni.

– Miben tér el a felvételi eljárás az első és a második évfolyamra jelentkezők esetében?

– Az első évfolyamra a középiskolai végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek a külső független értékelésen szerzett három szertifikát (tanúsítvány) birtokában. Minden szak esetében kötelező szertifikátot szerezni ukrán nyelvből és irodalomból. Arról, hogy az ukrán mellett milyen két további szertifikátra van szükség a jelentkezéshez az egyes szakokon, főiskolánk felvételi szabályzatának 4. mellékletéből tájékozódhatnak az érdeklődők, amely elérhető honlapunkon: www.kmf.uz.ua. Itt kell megjegyeznem, hogy az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (óvodapedagógia, történelem, tanítói, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika, kémia) a felvételi szabályzat lehetővé teszi, hogy az egyik szertifikát helyett, harmadik tárgyként a jelentkezők belső vizsgát tehessenek főiskolánkon magyar nyelvből.

Idén a felsőoktatásba jelentkezőktől a 2020-as szertifikátok mellett a 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben szerzett szertifikátokat is elfogadják. Kivételt képeznek e tekintetben az idegen nyelvekből szerzett szertifikátok. Angol, német, francia és spanyol nyelvből a felsőoktatási intézmények csak a 2018-as, 2019-es és 2020-as szertifikátokat fogadhatják el.

A bachelor képzési szint második évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek ifjú szakember, bachelor vagy szpecialiszt szintű diplomával, illetve azok is, akik bachelor képzési szinten már legalább egy évet befejeztek. Újdonság 2020-ban, hogy az alapképzés második évfolyamára az ifjú szakember szintű oklevél alapján jelentkezők esetében a felvételi versenyben az ukrán nyelv és irodalom szertifikát, valamint a szaktárgyi felvételi vizsga érdemjegye számít majd, a számvitel és adóügy szakra pedig az ukrán nyelv és irodalomból szerzet szertifikáton és a szaktárgyi felvételi vizsgán szerzett érdemjegyen kívül kötelező szertifikátot felmutatni matematikából vagy Ukrajna történetéből is. Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Például a matematika szakra felvételizők matematikából tesznek szaktárgyi felvételi vizsgát.

– Mit kell tudni a főiskolán tartandó felvételi vizsgákról?

– A felvételi vizsgák anyaga alig változott az elmúlt évekhez képest, ily módon a vizsgatételek remélhetőleg nem állítják megoldhatatlan feladat elé a jelentkezőket. Egyébként a felvételi vizsgák témái és a különböző típusú mintafeladatok minden tárgyból és minden képzési szintre vonatkozóan megtalálhatók intézményünk honlapján (www.kmf.uz.ua). Ugyanitt olvasható a felvételi eljárással kapcsolatos minden egyéb információ is.

– Mit kell tennie a jelentkezési eljárás során a felvételizőnek?

– Bachelor szintű képzéseink első évfolyamára nappali vagy levelező tagozatra egyaránt csak elektronikusan lehet jelentkezni. A jelentkezők felhasználói fiókjainak regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben augusztus 1-jén veszi kezdetét a következő címen: https://ez.osvitavsim.org.ua. A regisztráció kezdetéig bevezetésre kerülhet az Egységes állami elektronikus szolgáltatások portálja, melyen keresztül szintén regisztrálhatnak a felvételizők. Ez a portál a következő címen érhető el: https://diia.gov.ua/. A felhasználói fiók regisztrálásához meg kell adni a jelentkező e-mail-címét, a külső független értékelés során megszerzett szertifikátok adatait, a középiskolai végzettséget igazoló oklevél (érettségi bizonyítvány) és melléklete adatait, az érettségi bizonyítvány átlageredményét, valamint fel kell tölteni a végzettséget igazoló oklevél mellékletének és egy 3 x 4 cm-es színes okmányképnek a szkennelt változatát is. Ezt követően, a regisztrált felhasználói fiókon keresztül augusztus 13–22. között elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet a kiválasztott szakra vagy szakokra. Azon felvételizőknek, akik a harmadik szertifikát helyett főiskolánkon magyar nyelvből belső vizsgát tesznek (a már említett oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében), augusztus 13–16. között kell benyújtaniuk a jelentkezési kérelmüket. A választható szakok száma intézményünkben nincs korlátozva, tehát a sikeres felvételi érdekében célszerű több szakot is megjelölni. Főiskolánk Beregszász, Kossuth tér 6. szám alatti felvételi irodájában minden jelentkezőnek szívesen segítünk az elektronikus felhasználói fiók regisztrálásában és a szükséges adatok, dokumentumok feltöltésében.

Főiskolánknak augusztus 27-ig kell kihirdetnie a középiskolai végzettség alapján jelentkezők közül felvételre ajánlottak névsorát. Ezt követően 4 nap áll a felvételizők rendelkezésére, hogy benyújtsák a felvételi irodában a beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat.

Felhívom a jelentkezők figyelmét, hogy a 2020-as felvételi szabályzat bachelor szintű képzés esetén pótfelvételi eljárást is lehetővé tesz az első évfolyam levelező tagozatára. Jelentkezni pótfelvételi eljárás keretében bachelor szintű képzéseink első évfolyamára levelező tagozaton csak elektronikusan lehet szeptember 10. és október 10. között. Azok a felvételizők, akik a harmadik szertifikát helyett főiskolánkon magyar nyelvből belső vizsgát tesznek (a már említett oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében), a jelentkezési kérelmüket a pótfelvételi eljárás keretében levelező tagozatra szeptember 10–14. között nyújthatják be.

A bachelor képzési szint második évfolyamára jelentkezni csak személyesen, papíralapon lehet augusztus 13–22. között. A jelentkezéshez szükséges okiratok: a végzettséget igazoló oklevél és annak melléklete, a külső független értékelés során megszerzett szertifikátok másolata (ifjú szakember diplomával rendelkező felvételizők esetében), a személyi igazolvány másolata, 4 db 3 x 4 cm-es színes okmánykép. A felvételi vizsgákra augusztus 25–31. között kerül sor.

– Kik jelentkezhetnek kedvezményesen a Rákóczi-főiskolára?

– Elbeszélgetés alapján a következő kedvezményezett kategóriákhoz tartozók nyerhetnek felvételt főiskolánkra:

– A háborús veteránok jogállásáról, szociális védelmük garanciáiról szóló törvény 7. cikkelyének 10–14. pontjai alapján háborús rokkantakká nyilvánított személyek;

– akik számára a csernobili katasztrófa áldozatairól rendelkező ukrajnai jogszabályok ezt lehetővé teszik;

– akik rokkantságuk következtében nem képesek látogatni az oktatási intézményt (az egészségügyi és szociális hatóságok igazolása alapján).

Szintén lehetőségük van a felvételre felvételi vizsgák alapján (külső független tesztelésen szerzett szertifikátok helyett), és azok sikeres teljesítése esetén (nem alacsonyabb pontszámmal, mint a felsőoktatási intézmény által meghatározott alsó ponthatár) engedélyezett a részvétel a felvételi versenyben azoknak a jelentkezőknek, akiket a Méltóság forradalma áldozatainak ismertek el, akik A háborús veteránok jogállásáról, szociális védelmük garanciáiról szóló törvény alapján harci cselekmények résztvevőjeként vannak nyilvántartva (beleértve azokat is, akik az ukrán állampolgárok katonai szolgálatára vonatkozó rendelkezések alapján teljesítenek szolgálatot), illetve az árváknak és a szülői gondoskodás nélkül maradt gyerekeknek is.

Felhívom a felvételizők figyelmét, hogy részletesebben e témáról a www.kmf.uz.ua weboldalon, felvételi szabályzatunk VIII. fejezetében olvashatnak.

A kedvezményezettek, akik elbeszélgetés vagy belső felvételi vizsgák alapján jogosultak felvételizni a főiskola bachelor szintű képzéseinek első évfolyamára, jelentkezési kérelmüket augusztus 13–16. (pótfelvételi keretében szeptember 10–14.) között személyesen, papíralapon nyújthatják be. Felvételi vizsgáikra vagy elbeszélgetéseikre augusztus 17–21. (pótfelvétel keretében szeptember 16–18.) között kerül sor.

Külön szeretnék kitérni arra, hogy a karantén miatt a felvételizők csak előzetes időpontfoglalás alapján jelentkezhetnek. Időpontot foglalni a tanulmanyikmf@gmail.com e-mail-címen, a (+3803141)-2-43-43-as vezetékes, vagy a +380984681266-os mobilszámon lehet, munkanapokon, 8.00 és 17.00 óra között.

Befejezésül szeretném felhívni a jelentkezők figyelmét, hogy a felvételi eljárással kapcsolatos bármilyen kérdésben egyedül a Rákóczi-főiskola 2020. évi felvételi szabályzata (www.kmf.uz.ua) tekinthető minden részletre kiterjedő és az esetleges panaszok, jogorvoslati lehetőségek szempontjából is mérvadó dokumentumnak.

Jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánok minden felvételizőnek! (Folytatjuk)

hk