HADIFOGSÁG, GULÁG, MÁLENKIJ ROBOT. Kárpát-medencei magyarok és németek a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiban (1944–1953) – nemzetközi tudományos konferencia

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja kiemelt feladatának tekinti a történelmi események évfordulóinak méltatását, az azokkal összefüggő tudományos kutatói és szervezési feladatok ellátását. A magyar kormány a 2015-ös évet GULÁG–GUPVI emlékévé nyilvánította a 70 évvel ezelőtt, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyokra és kényszermunkásokra való emlékezés jegyében. Az emlékévhez kapcsolódóan, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a Kutatóközpontunk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel együttműködve 4 napos nemzetközi tudományos konferenciát szervezett, HADIFOGSÁG, MÁLENKIJ ROBOT, GULÁG. Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiba (1944–1953) címmel, 2016. november 17-20. között.

A konferencia a II. világháború végén és az azt követő kommunista rezsim alatt a Kárpát-medencében élő magyar nemzetet ért sérelmek, atrocitások legégetőbb kérdéseinek bemutatására és megvitatására kívánt lehetőséget biztosítani. Az előadó külföldi és helyi tudósok kutatásaik legújabb eredményeinek bemutatása révén a résztvevők mélyebben megismerkedhettek az 1944-es sztálini elhurcolások, a történelmi egyházak képviselői ellen levezényelt koncepciós perek, a kuláktalanítás, a donbászi munkaszolgálat történetével.

1-kep

A tudományos rendezvény megnyitására november 17-én került sor, amelyen nyitó beszédet mondott: Haraszti György (történész, szakmai tanácsadó, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Gulág Programiroda), Szalipszki Endre (főkonzul, Magyarország Beregszászi Konzulátusa), Balogh Dénes (konzul, Magyarország Ungvári Főkonzulátusa) és Barta József (alelnök, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség).

A köszöntők után, a levezető elnök, Csatáry György (igazgató, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont) moderálásában kezdetét vehették a plenáris előadások:2-kep

 • Bocskor Andrea (képviselő, Európai Parlament): Kisebbségvédelem az Európai Unióban avagy az EU reakciói a kisebbségi jogsértésekre és retorziókra.
 • Máthé Áron (elnökhelyettes, Nemzeti Emlékezet Bizottsága): A GULAG és „testvérei” – kényszermunkatáborok a kommunista diktatúrákban.
 • Seres Attila (tudományos munkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet): A szovjet hadifogoly-táborok magyar és német foglyainak repatriációja (1945-1955).
 • Csiszár Imre (tudományos munkatárs, Debreceni Egyetem – MTA Néprajzi Kutatócsoport): A kényszermunkatáborok és hadifogolytáborok világa a hajdúnánási túlélők elbeszéléseinek tükrében.
 • Forró Lajos (egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem): Partizánmozgalmak a Délvidéken a levéltári iratok tükrében.

3_kep

 • Fodor Gusztáv (református lelkész, Tiszaderzs, a KRE HTK Doktori Iskolájának abszolvált PhD-hallgatója): Élő egyház a halál völgyében: a Kárpátaljai Református Egyház élete a sztálini terror árnyékában.
 • Pallai László (igazgatóhelyettes, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet): „Ez a könyv nem kíván előszót.” Janics Kálmán: A hontalanság évei című könyvéről.

 

Az előadásokat, s az azokon bemutatott kutatási eredmények megvitatását megemlékezés követte a beregszászi református templomban, ahol ökumenikus istentisztelet, majd emlékülés keretében emlékeztek meg a „málenykij robot”-nak áldozatul eső férfiakról, akiket Beregszász és környékéről hurcoltak el. Az istentisztelet végén több mint 400 elhurcolt áldozat neve is felolvasásra került. A templomi megemlékezés után az emlékező közönség gyertyákkal és fáklyákkal a Kossuth térről az 5. Sz. Általános Iskolához és a Puskin téri emlékműhez vonult, ahol elhelyezte a kegyeleti koszorúit.

4-kep

A nap zárásaként nyitották meg a „Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója / Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944” című magyar-angol nyelvű roll-up típusú poszter-kiállítást. A kiállítás anyagát –, amely a kárpátaljai magyar lakosság 1944. évi sztálini elhurcolásának történetét hivatott megjeleníteni korabeli dokumentumok, fényképek, segítségével – az Európai Unió támogatásával a Kutatóközpontunk kutatói állították össze 2014 őszén.

A tudományos rendezvény másodnapján, november 18-án folytatódtak a plenáris előadások Csatáry György, majd őt követően Császár István (adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke) elnökletével:

 • Bank Barbara (bizottsági tag, Nemzeti Emlékezet Bizottsága): Táborok, táborrendszerek világa.
 • Soós Viktor Attila (bizottsági tag, Nemzeti Emlékezet Bizottsága): Egyházi személyek a GULAG-on.
 • Ötvös István (bizottsági tag, Nemzeti Emlékezet Bizottsága): Legitim forradalom?
 • Janek István (tudományos munkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet): Esterházy János felvidéki magyar politikus munkássága, elítélése és a Gulágon eltöltött évei.
 • Ilyés Gábor (pedagógus, helytörténész, Nyíregyháza): „Most vérzik legjobban a robotosok szíve”. Fejezetek a málenkij robot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei történéseiből.
 • Köteles László (általános alelnök, Csemadok): Málenkij robot a jelenlegi Szlovákia területén.
 • Gabri Kornélia (munkatárs, Nagykapos és Vidéke Társulás): Ung-vidékiek a Gulágon.
 • Lukáč Gábor (történelemtanár, helytörténész, Maráza Polgári Társulás, Kistárkány): Felső-Bodrogköz civil férfilakosságának legnagyobb áldozati vesztesége a 20. században.
 • Dupka György (titkár, Szolyvai Emlékparkbizottság): A GUPVI-GULÁG táboraiba elhurcolt magyar rabok nyomában az oroszországi Baskíriában, Tatárföldön és a Kaukázus országaiban a levéltári iratok, visszaemlékezések és helyszíni vizsgálatok tükrében.
 • Szamborovszkyné Nagy Ibolya (docens, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke): Koncepciós perek politikai elítéltjei Nagyberegen (1945-1952).
 • Molnár D. Erzsébet (docens, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja): A kárpátaljai németség szovjet hadifogolytáborokba hurcolása és internálása (1944-1946).

A plenáris előadások után bemutatták Bunda Rita rendezésében készült „A hűség ára” című történelmi dokumentumfilmet, amely az egyházüldözésről szól az 1940-es, 1950-es években Kárpátalján.

A konferencia utolsó két napján, november 19–20-án a résztvevők kegyeleti útra indultak, melynek során megemlékezésre és koszorúzásra került sor a kommunizmus áldozatainak munkácsi, szolyvai és sztarij Szambiri emlékhelyein.

 

Dobos Sándor

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának

fiatal kutatója

Itt adhatja meg észrevételeit és javaslatait az oktatási programokkal kapcsolatban.

Megjegyzését a webhely rendszergazdája általi felülvizsgálata után 3 (három) munkanapon belül közzétesszük. Megértésüket köszönjük!


Az email címet nem tesszük közzé.

*

*

*

*

*

*


Hozzászólások