Hasznos tudnivalók a Rákóczi-főiskola felvételijéről

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételijének részleteiről kérdeztük Sztojka Miroszlávot, az intézmény felvételi bizottságának felelős titkárát.

2020-ban alap- (BA/BSc) és mesterképzésre (MA/MSc) hirdet felvételit a Rákóczi-főiskola. Alapképzés esetében minden felvételizőnek sikeresen le kell tenni a külső független tesztvizsgákat (ZNO).

Az ukrán nyelv és irodalom külső független tesztelés a Rákóczi-főiskola összes szakjára alapvető felvételi követelmény. Ezen kívül a felvételizők csak akkor kerülhetnek be a főiskolára, ha még két másik vizsgán is pozitívan teljesítettek. Az azonban nem mindegy, hogy miből tesznek külső független tesztvizsgát. Különösen fontos, hogy az érettségizők időben tájékozódjanak arról, hogy a meghirdetett szakokhoz milyen tárgyakból kell független tesztvizsgát tenniük.

A második tesztvizsgát annak függvényében kell kiválasztani, hogy a felvételiző humán vagy reál szakirányon szeretne továbbtanulni. Akik reál szakirányt választanak, matematikából, a humán szakirány mellett döntők esetében Ukrajna történetéből kell külső független vizsgatesztet tenni.

A harmadik vizsgatárgy a választott szakhoz igazodik. A Rákóczi-főiskola esetében fontos kiemelni, hogy a pedagógusképzésre irányuló szakoknál – óvodapedagógia, tanítói, történelem, magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia, földrajz, matematika, kémia – a harmadik külső független vizsgatárgyat kiválthatják egy magyar nyelv belső vizsgával. A magyar nyelv vizsga a főiskolán zajlik írásbeli formában. A vizsga követelményrendszere a II. RF KMF honlapjáról letölthető. A belső magyar nyelv vizsga azok számára is lehetőséget biztosít, akik csupán két tesztvizsgán (ukrán nyelv és irodalom és matematika/ ukrán nyelv és irodalom és Ukrajna története) értek el pozitív eredményt.

A Rákóczi-főiskola képzési kínálatát (alapképzés) és a szakokhoz szükséges vizsgatárgyakat az alábbi táblázat szemlélteti:

Szak Felvételihez szükséges vizsgatárgyak
Óvodapedagógia Ukrán nyelv és irodalom (ZNO)

Ukrajna története (ZNO)

Biológia (ZNO) vagy magyar nyelv (belső vizsga a főiskolán)

Tanítói Ukrán nyelv és irodalom (ZNO)

Matematika (ZNO)

Biológia (ZNO) vagy magyar nyelv (belső vizsga a főiskolán)

Történelem Ukrán nyelv és irodalom (ZNO)

Ukrajna története (ZNO)

Idegen nyelv (ZNO) vagy magyar nyelv (belső vizsga a főiskolán)

Magyar nyelv és irodalom Ukrán nyelv és irodalom (ZNO)

Ukrajna története (ZNO)

Idegen nyelv (ZNO) vagy magyar nyelv (belső vizsga a főiskolán)

Angol nyelv és irodalom Ukrán nyelv és irodalom (ZNO)

Ukrajna története (ZNO)

Angol nyelv (ZNO) vagy magyar nyelv (belső vizsga a főiskolán)

Ukrán nyelv és irodalom Ukrán nyelv és irodalom (ZNO)

Ukrajna története (ZNO)

Idegen nyelv (ZNO) vagy magyar nyelv (belső vizsga a főiskolán)

Biológia és az ember egészsége Ukrán nyelv és irodalom (ZNO)

Matematika (ZNO)

Biológia (ZNO) vagy magyar nyelv (belső vizsga a főiskolán)

Földrajz Ukrán nyelv és irodalom (ZNO)

Ukrajna története (ZNO)

Földrajz (ZNO) vagy magyar nyelv (belső vizsga a főiskolán)

Matematika Ukrán nyelv és irodalom (ZNO)

Matematika (ZNO)

Angol nyelv (ZNO) vagy magyar nyelv (belső vizsga a főiskolán)

Kémia Ukrán nyelv és irodalom (ZNO)

Matematika (ZNO)

Kémia (ZNO) vagy magyar nyelv (belső vizsga a főiskolán)

Turizmus Ukrán nyelv és irodalom (ZNO)

Ukrajna története (ZNO)

Földrajz (ZNO) vagy idegen nyelv (ZNO)

Számvitel és adóügy Ukrán nyelv és irodalom (ZNO)

Matematika (ZNO)

Ukrajna története (ZNO) vagy idegen nyelv (ZNO)

 

A következő felvételi eljárásban nemcsak a 2020-ban kiadott tanúsítványok (szertifikátok) érvényesek, hanem a 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben szerzett tanúsítványokkal is lehet jelentkezni felsőoktatási intézményekbe. Abban az esetben, ha a felsorolt években valakinek csak két független tesztvizsgát sikerült letennie, idén jelentkezhet a Rákóczi-főiskola pedagógiai irányultságú szakjaira, s harmadik tesztvizsga helyett magyar nyelvből tehet belső felvételi vizsgát. Kivételt képeznek e tekintetben az idegen nyelvekből szerzett szertifikátok. A felsőoktatási intézmények csak a 2018-as, 2019-es és a 2020-as szertifikátokat fogadhatják el a következő nyelvekből: angol, német, francia és spanyol.

Az alapképzés első évfolyamára, nappali és levelező tagozatra csak elektronikus úton lehet benyújtani a jelentkezést július 1-től. Ennek kapcsán a Rákóczi-főiskola felvételi irodája konzultációs lehetőséget biztosít, és segítséget nyújt a felvételizők számára. Aki harmadik tárgyként belső felvételit tesz magyar nyelvből a főiskolán, július 16-ig, a külső független tesztelés alapján jelentkezők pedig július 22-ig nyújthatják be felvételi kérelmüket. A külső független tesztelésre február 3-a és március 24-e között lehet regisztrálni.

Mesterképzés esetében matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, tanítói és biológia szakokra hirdet felvételt a II. RF KMF. Mesterképzésre BA/BSc vagy specialist/magiszteri szintű oklevéllel lehet jelentkezni. A mesterképzésre írásbeli belső felvételi szaktárgyi vizsgát kell tenni a felvételizőknek. Amennyiben BA/BSc-oklevéllel jelentkeznek a felvételizők, egységes felvételi vizsgát kell tenniük idegen nyelvből (єдиний вступний іспит з іноземної мови). Az egységes felvételi vizsga július 1-jén lesz megtartva. A matematika és a tanítói szak mesterképzés esetében a felvételizőknek nem kell egységes felvételi vizsgát tenniük, akár BA/BSc vagy specialist/magiszteri szintű diplomával rendelkeznek, a főiskolán vizsgázhatnak idegen nyelvből. Ha a felvételiző már rendelkezik valamilyen specialist vagy magiszteri szintű oklevéllel, egyik magiszteri szakra sem kell egységes felvételi vizsgát tenni idegen nyelvből, ők szintén a főiskolán tehetnek belső írásbeli idegen nyelv vizsgát.

Pallay Katalin
Kárpátalja.ma

Forrás: