Kárpát-medencei Történelmi Terepgyakorlat: ezúttal Felvidéken

A 2018-19-es tanév lezárásaként a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem szakos hallgatói terepgyakorlaton vettek részt a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék szervezésében. 2019. június 24-28. között. Az öt nap leforgása alatt közel 1300 km-t tudhatott maga mögött a 16 fős csapat.

Beregszászból Komárom városába utaztunk, ahol a szállás elfoglalása előtt meglátogattuk Közép-Európa legnagyobb újkori erődrendszerének megmaradt emlékét, a Monostori erődöt.

A második nap Makovecz-partnerintézményünk, a Komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának meglátogatásával indult. Vajda Barnabás, tudományos dékánhelyettes fogadott mutatta be a Kar felépítését és a Történelmi Tanszék működését. A hallgatóink otthon érezhették magukat, mert mindkét intézmény a határon túli magyar értelmiség oktatásával foglalkozik, és méretében, hallgatói létszámában, oktatásfilozófiájában is közel áll egymáshoz. Az egyetemi látogatás után Komárom látványosságait néztük meg idegenvezető kíséretében, akitől a Bős-Nagymarosi Vízlépcső felejthetetlen panorámájánál búcsúztunk a somorjai szállás elfoglalása előtt.

A harmadik napon Szlovákia fővárosába, Pozsonyba és a hozzá közel fekvő Dévény várába vettük az irányt kora reggel. A vár látványos helyen, a Duna és a Morva összefolyásánál, a történelmi Magyarország nyugati kapujában fekszik. A fellegvárból megcsodáltuk a Kárpátok és az Alpok találkozását.

Pozsony fehér falú vára igazi fénykorát a 18. században élte. Színhelye volt a nevezetes pozsonyi országgyűlésnek, ahol személyesen Mária Terézia jelent meg gyászruhában, karjaiban csecsemő fiával és kérte a magyar rendek támogatását. Itt hangzott el a magyar uraktól a híres mondat: „Vitam et sanguinem pro rege nostro!”, vagyis „Életünket és vérünket a királyunkért!”

Úton a barokk és neogótikus vonásokkal is rendelkező Szent Márton székesegyház felé megnéztük a város első templomának alapjait, valamint Árpád-házi Szent Erzsébet bronzszobrát. A nap belvárosi sétával zárult, érintve a Főteret a Jezsuita Templommal, a Prímás Palotát és környékét, a régi Szlovák Nemzeti Színház épületét és, a Carlton Szállót.

A negyedik napon több várat is meglátogattunk. Első állomásunk Nyitra volt. Az azonos nevű történelmi magyar vármegye egykori központja hangulatos óvárossal és várral rendelkezik. A Zólyomi kastély Közép-Szlovákia egyik legnagyobb reneszánsz épülete, jelenleg a Szlovák Nemzeti Galéria kiállításai tekinthetőek meg benne. A nap utolsó állomása egy hajdan jelentős végvár, Fülek várának romja volt. A Thököly Imre idején felrobbantott erődben ma több korszakot felölelő történelmi kiállítás tekinthető meg.

A gyakorlat utolsó napján Kassa történelmi belvárosát tekinthettük meg a Rodostói Háztól kezdve a Nemzeti Színházon át a Dómig. A dóm a kriptájában csoportunk megkoszorúzta II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona sírhelyét.

Kassából Magyarország irányába haladtunk tovább, ahol a Füzéri várat tekinthette meg a csoport. A vulkanikus dombon álló fehér mészkőből készült felújított fellegvárból csodás kilátás nyílt a Tokaj-Zempléni-hegyvidékre.

A várlátogatás után még egyszer visszatértünk Szlovákiába, utolsó állomásunkra, Borsi településre. Itt meglátogattuk a helyi kastélyt, II. Rákóczi Ferenc szülőhelyét, és elhelyeztük az emlékezés koszorúját a Nagyságos Fejedelem mellszobra előtt.

 

Beregszász, 2019. július 3.

Császár István
szervező