Kárpátaljai részvétel a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójában

Április 11-13. között Veszprémben rendezték meg a 36. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció (FiFöMa) tagozati üléseit. A Rákóczi-főiskolát és magát Kárpátalját összesen 29 fő képviselte különböző minőségben: 7 megfigyelő tanár, 3 előadó és 19 megfigyelő diák. A kárpátaljai hallgatók az elmúlt két év tudományos diákköri konferenciáin elért eredményeik alapján juthattak tovább az OTDK-ra. A 3 előadó közül 2 a főiskola Föltudományi és Turizmus Tanszék, 1 pedig a Matematika és Informatika Tanszék diákjai közül került ki.

A Társadalomföldrajz tagozatban, azon belül pedig a Fenntartható terület- és településfejlesztés altagozatban mutatta be Kárpátalja turizmusfejlesztési lehetőségei című pályamunkáját Simon Dominika, témavezetője Dr. Berghauer Sándor. A népesség és a társadalom földrajzi kérdései altagozatban Tóth Lídia a Gyermekvállalási attitűdök vizsgálata a Munkácsi járás délnyugati csücskének településein című dolgozatának eredményeit ismertette, témavezetője Dr. Molnár József. A Matematika – azon belül pedig az Algebra és számelmélet – tagozatban Mozgovoj István demonstrálta munkáját a Csoportalgebrákról, melyek egységcsoportja meta-Abel, témavezetője Dr. Juhász Tibor. Mozgovoj István pályamunkája különdíjban részesült, melyhez ezúton is gratulálunk.

A Veszprémben megrendezett FiFöMa lehetőséget biztosított a Rákóczi-főiskola hallgatóinak, hogy betekintést nyerjenek a tudományos élet egy kis szegletébe. A színvonalas tagozati üléseken a diákok nemcsak tapasztalatokkal gazdagodtak, hanem építő jellegű visszacsatolásokat és tanácsokat is kaptak. A szakmai előadásokon túl számos kulturális és tudományos programot is biztosítottak a szervezők, amely által a résztvevőknek lehetőségük nyílt megismerni a konferenciának otthont adó várost, valamit kapcsolatteremtésre is lehetőség nyílt.

A bemutatott munkákhoz ezúton is gratulálunk, és további sikereket kívánunk a hallgatóknak és témavezetőiknek. Továbbá szeretnénk megköszönni a kísérő tanárok munkáját és támogatását, akik gördülékenyebbé tették a hallgatók részvételét a konferencián. Végezetül pedig köszönettel tartozunk a Genius Jótékonysági Alapítvány és a Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) szervezetek munkatársainak, akik lehetőséget biztosítottak a részvételre.

This slideshow requires JavaScript.

Tóth Lídia
I. évfolyamos földrajz MSc szakos hallgató