Képzési programok megújítása a Magyar Tanszéki Csoportnál

A szaktárgyi munkacsoport (Karmacsi Zoltán programfelelős, Gazdag Vilmos és Dudics Katalin, a főiskola docensei, Tóth Jenő a II. RFKMF Szakgimnáziumának magyar nyelv és irodalom, Titor Zoltán végző hallgató) és a külső érintettek (Ladányi István, a Veszprémi Egyetem docense, Györke Magdolna az Ungvári Nemzeti Egyetem docense, Szekunda László, a beregszászi Kossuth Lajos Líceum magyar nyelv és irodalom tanára, Kovács András, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója) online szakmai megbeszélést tartottak a 2022/2023-as tanévre készülő Magyar alapszakos bölcsész. Magyar nyelv és irodalom szakos tanár képzési program megújításával kapcsolatosan. A megbeszélés február 7-én valósult meg. A fórum résztvevői a képzési program tartalmáról, a beérkezett javaslatokról, azok képzési programba történő beépítéséről folytattak eszmecserét.

A Filológus MA. okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész képzés megújítása kapcsán február 8-án tartott online értekezést a szaktárgyi munkacsoport. A megbeszélésen a munkacsoport tagjai (Beregszászi Anikó programfelelős, Márku Anita és Gazdag Vilmos, a főiskola docensei, Petrusinec András, végzős magyar szakos filológus MA hallgató, illetve Karpinec Krisztián, a hallgatói önkormányzat képviselője) mellett a külső érintettek (Vančó Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozofus Egyetem közép-európai tanulmányok karának oktatója, Szoták Szilvia, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, a Termini Kutatóhálózat vezetője és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda munkatársa, Vári Fábián László, az Együtt című folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke, valamint Kacsur Gusztáv, a Kárpátalja hetilap újságírója) is képviseltették magukat. A megbeszélés résztvevői a hallgatói javaslatok alapján a kurzuskínálat módosításáról, a gyakorlatok időtartamának bővítéséről, valamint tartalmának megújításáról döntöttek.