Konferencián vettek részt főiskolánk oktatói

A Sóstói Múzeumfalu szervezésében megvalósult Határvidéken határtalanul. Fókuszban a keleti határvidék című konferencián vettek részt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói.

A Sóstói Múzeumfalu tevékenysége során hagyományteremtő céllal szervezett interdiszciplináris konferenciát, mely során a keleti határvidék, a határon átívelő kapcsolatok, a kárpátaljai múlt és jelen bemutatása kapott hangsúlyt. A kárpátaljai lét bemutatása a múzeumfalu legújabb, Csíkos táska, tele bagázsnyik című, Kész Réka által szervezett időszaki kiállítás által is lehetővé vált, mely tárlat a ’90-es évek határvilágát mutatja be. Ehhez kapcsolódik az április 22-én szervezett konferencia is, melynek előadásai Kárpátalja történelmi, nyelvészeti, néprajzi és vallási szféráját érintették.

A konferenciára meghívást kaptak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kutatói is. A Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának képviseletében Kész Margit, Dudics Katalin, Csurman-Puskás Anikó és Gál Adél tartott előadást. A néprajz területét érintve Kész Margit átfogóan beszélt a kárpátaljai magyarság hagyományos szellemi kultúrájáról s az e téren elért legfontosabb eredményekről. Gál Adél a vallási szféra témakörét érintve az énekdiktálás mint református éneklési szokás mibenlétéről, változásairól beszélt. Dudics Katalin és Csurman-Puskás Anikó a határokon átívelő nyelvészeti kutatásaikról számoltak be.

A Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék képviseletében Molnár D. Erzsébet a kárpátaljai magyarság egyéni és közösségi traumájáról beszélt. Darcsi Karolina rávilágított arra, hogy milyen volt Kárpátalja helyzete Ukrajna függetlenné válásának időszakában. Kész Barnabás a kárpátaljai magyarság anyagi műveltségéről tartott előadást.