Kótyuk István névadó ünnepség és –emlékkonferencia a Rákóczi-főiskolán

Kótyuk Istvánról, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egykori oktatójáról, a Filológia Tanszék egykori vezetőjéről nevezték el a Rákóczi-főiskola Filológia Campusát. A névadó ünnepségre január 26-án került sor.

A jelenlévőket Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnök asszonya köszöntötte.

„Ma a főiskola megköszöni Pista bácsinak, hogy eljött, és megalapította a Filológia Tanszéket. Hozott egy szellemiséget, egy minőséget, emellett következetes volt mindenkor. A mi felelősségünk pedig, hogy megőrizzük az ő szellemiségét”

– mondta.

Csernicskó István, főiskolánk rektora személyes élményekkel emlékezett meg Kótyuk Istvánról, kiemelve mindazt, amit az évek alatt elsajátított az egykori oktatótól.

„A mai nap kettős. Egyszerre hivatalos, és egyszerre személyes is. Mindannyian, akik itt vagyunk, életünk egy szakaszában együtt dolgozhattunk Kótyuk Istvánnal. Az ő szárnyai alatt teljesedhettünk ki”

– emelte ki Beregszászi Anikó, a Filológia Tanszék tanszékvezetője, hozzátéve: a Filológia Tanszék hű lesz névadójához, tovább viszi szellemiségét.

This slideshow requires JavaScript.

Kótyuk Vera, Kótyuk István özvegye meghatottan mondott köszönetet azért, hogy az intézmény Campusa az egykori oktatóról kapja a nevét.

„Ő egy mélyen humánus ember volt, ki nagyon örült annak, hogy a főiskola vezetősége felkérte, tudásával járuljon hozzá az eredményes munkához”

– emlékezett vissza.

A köszöntőket követően a Filológia Campus névtábláját Kótyuk Vera, Orosz Ildikó és Csernicskó István leplezte le.

Az ünnepélyes névtábla avatót követően átadásra került a Kótyuk István hagyaték-könyvtár. Köszöntőjében Gazdag Vilmos, a Filológia Tanszék docense kiemelte, Pista bácsi sokrétű tevékenységgel foglalkozott. Hagyatékában egyebek mellett megtalálhatók szépirodalmi, nyelvészeti. kultúrtörténeti, fizikai, biológiai könyvek.

„Ez a könyvtár nemcsak a Filológia Tanszék, de az egész főiskola hallgatói számára értékes tudás forrás”

– tette hozzá. Majd Kótyuk Vera ünnepélyes keretek között nyújtotta át a könyvtár adománylevelét Beregszászi Anikónak, valamint Szamborovszkyné Nagy Ibolyának, főiskolánk Apáczai Csere János Könyvtára igazgatójának, hiszen a hagyaték-könyvtár könyvei bekerülnek a Rákóczi-főiskola könyvtárának katalógusába is. Végezetül Kótyuk István özvegye egy ösztöndíjalap létrehozásául szolgáló anyagi támogatást jelentett be a főiskola részére.

This slideshow requires JavaScript.

A nap második felében sor került a Kótyuk István emlékkonferenciára. A jelenlévők elsőként Zoltán András Kótyuk István etimológiái az Új magyar etimológiai szótár tükrében című előadását hallhatták. Majd Bárány Erzsébet, Beregszászi Anikó és Gazdag Vilmos Kótyuk István munkásságnak jelentőségét és a kárpátaljai magyar tudományosságban és anyanyelvi nevelésben betöltött szerepét tárták a hallgatóság elé. Ezt követően Dudics Lakatos Katalin és Tóth Péter Kótyuk István és a magyar nyelvjárások címmel adtak elő. Csordás László Hivatástudat és művésziség (Gondolatok a műfordító Kótyuk Istvánról) című előadását mutatta be. A konferencia zárásaként Kész Margit és Kész Barnabás Kótyuk Istvánról és a magyar néprajzról szólt.

Kurmay Anita