Közös megemlékezés Tiszaháton – a sztálinizmus és a málenykij robot áldozataira emlékeztek

A Tiszapéterfalvai Szakképzési Központ kezdeményezésére november 19-én, a Tiszaháton is megemlékeztek a sztálinizmus és a málenykij robot áldozatairól, elhurcolt honfitársainkról. A Szakképzési Központ diákjai az emlékmű környezetének rendbetételét követően a Péterfalvai Református Líceummal, a Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézménnyel, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskolával, illetve a Tiszapéterfalvai kistérség polgármesteri hivatalával közösen emlékeztek meg az 1944-ben málenykij robotra elhurcoltak tivadarfalvi és péterfalvi áldozatairól. A rendezvény a falu központjában lévő emlékműnél vette kezdetét.

A megemlékezésen jelenlévőket Pólin Lénárd a Tiszapéterfalvai Szakképzési Központ igazgatója köszöntötte, majd egyperces néma csenddel adóztak az elhunytak emléke előtt.

Nemzeti imánk éneklését követően Isten igéjét Kobrin Mihály, a tiszapéterfalvi és tiszabökényi református gyülekezet lelkipásztora hirdette, aki hangsúlyozta, hogy a nehéz ínséges időkben is a jóságos Isten ad számunkra erőt, kitartást és hitet.

Dr. Oroszi József, a Tiszaháti kistérség polgármestere összefoglalta a hetvenhét évvel ezelőtt történt eseményeket.

A Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézmény diákjai visszaemlékezéssel készültek az 1944-es elhurcolások történéseire. Ezt követően a Péterfalvai Református Líceum énekkara egyházi énekekkel emlékezett. A Tiszapéterfalvai Szakképzési Központ tanulói versekkel idézték fel a háromnapos munkatábor ínséges körülményeit, fájdalmait.

A rendezvényen Hevesi Miklós a Tiszapéterfalvai Kistérség KMKSZ frakciójának vezetője felhívta a résztvevők figyelmét arra, hogy az elhurcolás kapcsán az elkövetők soha nem kértek bocsánatot, és senki nem bűnhődött meg a sok tízezer ártatlan ember elpusztításáért. Megemlítette, hogy a magyarság ma is nehéz helyzetben van, de nem szabad elcsüggedni, mert a kitartás a legerősebb fegyverünk, mely Istentől való.

This slideshow requires JavaScript.

A megemlékezés koszorúit ezt követően helyezték el a résztvevők, melyet Kokas Erzsébet a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola tiszapéterfalvai tanára énekkel kísért.

Végezetül az oktatási intézmények diákjai meggyújtották az emlékezés mécseseit, majd a résztvevők közösen elénekelték a Szózatot.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Petei Judit, a Kárpátaljai Megyei Tanács KMKSZ képviselője; Sápi Sándor a Tiszapéterfalvai kistérség alpolgármestere; Bakacs Viktor a Tiszapéterfalvai kistérség alpolgármestere; Páva Judit a Tiszapéterfalvi kistérség KMKSZ frakciójának képviselője, a Péterfalvai Református Líceum tanára; Nagy Barna a Tiszapéterfalvi kistérség KMKSZ frakciójának képviselője; Király András a tiszapéterfalvai Művészeti Iskola vezetője; Gergely Terézia a Tiszapéterfalvai nyilvános könyvtárának vezetője; Kónya Valéria és Varga Jolán a Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézmény igazgatóhelyettesei.