Magyarországi mobilitási héten vettek részt a Történelem Tanszék oktatói és hallgatói

Makovecz Oktatói és Hallgatói Mobilitási Programon vett részt október 11-18. között a II. RF KMF Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének 40-fős oktatói és hallgatói csoportja. A szakmai utat összevontuk a járványügyi helyzet miatt évek óta elmaradó levéltári és múzeumi gyakorlattal. Így egy rendkívül tartalmas és izgalmas hétnek néztünk elébe.

A mobilitási hét fő célja a szakmai kapcsolatok építése, más felsőoktatási intézmények oktatási rendszerének és képzési programjainak megismerése, valamint Budapest különböző közgyűjteményeinek meglátogatása volt. Utóbbi esetében nem csak tárlatlátogatást kértünk a fogadóintézménytől, hanem az adott levéltár, múzeum működési rendszerét, céljait, történetét is bemutatták a hallgatóinknak.

Első állomásunk a Magyar Nemzeti Levéltár impozáns főépülete volt, mely a Budai várban, a Bécsi kapu téren található. A látogatás során Suslik Ádám és Csonka Laura levéltári munkatársak vezettek minket körbe, többek között megismerkedhettünk az intézmény történelmével, és az itt őrzött iratanyag természetével és a kutatási lehetőségekkel. Az izgalmas körbevezetés során eredeti iratokat tekinthettünk meg a Dualizmus korából, valamint a látogatók előtt zárt levéltári raktárba is bejuthattunk.

Hasonlóan izgalmasnak ígérkezett a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tett látogatásunk. A rövid intézménytörténeti bevezető után a fegyvertári interaktív tárlatvezetés mindenkinek tartogatott izgalmas pillanatokat. Többek között saját kezűleg kipróbálhattuk a középkori harcászat kézifegyvereit és felszerelését, de a későbbi korok lőfegyverei sem maradtak ki.

Nagyobb lélegzetvételű látogatást tettünk Makovecz-partnerintézményünknél, az ELTE BTK Történeti Intézetében. Az egész napos program kezdetén a Történeti Könyvtárban (Szekfű Gyula Könyvtár) Varga Zsuzsa tanszékvezető fogadott bennünket. Ezután a hallgatóság tagjai érdeklődésük szerint beülhettek Fónagy Zoltán 19. századi (nemzetiségi kérdés a Magyar Királyságban), vagy Zeidler Miklós 20. századi tematikájú (Magyarország és a második világháború) előadására.

Délután Kósa-Grimm Kristóf vezetésével történelmi sétát tettünk a Trefort-kerti kampuszon, amit az Egyetemi Könyvtár meglátogatása (idegenvezetéssel) követett. Utóbbi intézmény Magyarország egyik legszebb (és nemrég felújított) olvasótermével rendelkezik.

Klasszikus múzeumi programjaink közé tartozott a Nemzeti Múzeumban tett látogatásunk. A csoport az állandó kiállításokat (Magyarország története, Seuso-kincs, Ókori tárlat) tekintette meg.

Budapest két legújabb levéltárát is meglátogattuk a szakmai programok során: az egyik az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, a másik Budapest Főváros Levéltára volt. Az ABTL-ben Dr. Palasik Mária levéltári referens és Dr. Cseh Gergő Bendegúz főigazgató fogadott minket. Megismerkedtünk az 1945-90 közötti iratokat őrző intézmény felépítésével, kutatási lehetőségekkel.

A BFL-ben, mint a főváros legmodernebb levéltára szintén izgalmas élményt tartogatott számunkra. Ebben a hatalmas épületben betekintést kaptunk a levéltári szakma rejtelmeibe: iratőrzés, restaurálás, savtalanítás, kiállítás szervezése, kutatás előkészítése, stb.

A gyakorlat során nem csak szakmai képzésben vettünk részt, de kulturális feltöltődésre is lehetőségünk volt. Fakultatív programként az érdeklődőkkel megtekintettük a Nemzeti Színház előadásában Shakespeare Rómeó és Júlia című klasszikusát.

A korábbi évek nehézségei és a jelenlegi egészségügyi helyzet mellett fontos volt, hogy sikerrel lebonyolítottuk a budapesti Makovecz Oktatói és Hallgatói Mobilitási Programot. Ennek keretein belül úgy a hallgatóknak, mint az oktatóknak sok újdonsággal és érdekes információval sikerült gazdagodniuk.

Császár István
Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék
koordinátor, szervező