Megjelent a Filológia Tanszék tudományos folyóiratának első két lapszáma

Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszéke 2021-ben döntött egy tudományos folyóirat indításának kezdeményezéséről. A Főiskola Tudományos Tanácsának jóváhagyását követőn, még ugyanezen év során sikerült a folyóirat állami regisztrációja.

A Beregszászi Anikó, tanszékvezető asszony főszerkesztésében, a hazai és nemzetközi szakemberekből álló szerkesztőbizottsággal megjelenő Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica első két lapszáma elektronikus formában 2022 végén, nyomtatott formában pedig az elmúlt napokban látott napvilágot.

Az első lapszám, melyben kilenc tanulmány és egy ismertetés látott napvilágot, a 21. Élőnyelvi Konferencián elhangzott előadások anyagaiból válogatva, a kétnyelvűség, a nyelvi attitűdök és nyelvi ideológiák kérdéskörével foglalkozik.

A második lapszámban tizenhárom tanulmány és két recenzió kapott helyett. Az itt megjelent ukrajnai, magyarországi, és a határon túli régiók szakemberei által készült írások a nyelvészet témakörén belül hangtani, szókészlettani és szociolingvisztikai, valamint irodalomtudományi kérdéseket vizsgálnak.

A folyóirat bekerült a V.I. Vernadskoho Ukrán Nemzeti Könyvtár, a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), a CrossRef és a Google Scholar adatbázisaiba is, de a szerkesztőség nem titkolt célja, hogy a folyóirat felkerüljön az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium minősített tudományos folyóiratainak listájára.

Az Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica eddig megjelent lapszámai, illetve a folyóirattal, valamint az írások közlésével kapcsolatos információk is megtalálhatók a folyóirat weboldalán: https://aab-philologica.kmf.uz.ua.

Csurman-Puskás Anikó,
Filológia Tanszék