Megvalósultak a foglalkozások a GENIUS Alapítvány 15 Tehetségpontjában

Kárpátalja szerte 2021. november 6-án indultak el a tehetséggondozó foglalkozások a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett 15 Tehetségpontban, amelyek az alábbiak:

S.sz. Tehetségpont Tehetségpont helyszíne Koordinátor neve E-mail
1. Aknaszlatinai Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola Benedek Imre benedekimre@indamail.hu
2. Bátyúi Bátyúi Középiskola Taranenkó Marianna taranenkom1980@gmail.com
3-5. Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma Bacskó Erika bacsko.erika@gmail.com
Beregszászi Horváth Anna Gimnázium Katkó Éva katko.eva.79@gmail.com
Beregszászi Kossuth Lajos Líceum Pfeifauf Mónika pfeifaufmonika@gmail.com
6. Mezővári Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola Biró Éva biro.eva29@gmail.com
7. Munkácsi Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola Pfeifer Anita geniusz.munkacs@gmail.com
8. Nagydorbronyi Nagydobronyi Középiskola Molnár Erzsébet erzsebet.zsofi@gmail.com
9. Péterfalvai Péterfalvai Református Líceum Páva Judit pava.judit@gmail.com
10. Ungvári Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola Kulin Judit kulinjudit@kmf.uz.ua
11. Nagyberegi Nagyberegi Református Líceum Ruszka Erzsébet erzsebetruszka@gmail.com
12. Viski Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény Czébely Ilona czebelyicu@gmail.com
13. Kisgejőci Kisgejőci Egry Ferenc Líceum Bogáthy Eleonóra bogathynora@gmail.com
14. Karácsfalvai Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum Magyar Vita vitamagyar@gmai.com
15. Kaszonyi Kaszonyi Arany János Líceum Jánosi Angéla angela.janosi@gmail.com

A tehetséggondozó program foglalkozásai négyszer 60 percben valósultak meg az alábbi korosztályi bontásban: 3. és 4. osztály, 5-6.osztály, 7-8. osztály, 9-11.osztály.

A tanulók humán (történelem- irodalom-művészettörténet (TIM), magyar nyelv-ukrán nyelv, angol nyelv (AUM)), reál (biológia- kémia-földrajz (BKF), matematika- informatika-fizika (MIF) valamint alsós (matematika, olvasás, természetismeret, levezető foglalkozások) tantárgyi csoportokban vehettek részt a hétvégék folyamán.

A foglalkozásokhoz szükséges tananyagot, tematikát a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács által kijelölt tantárgyfelelősök készítették elő, így minden Tehetségpontban az esélyegyenlőség jegyében, ugyanazon tananyag alapján zajlott az oktatás.

A 15 Tehetségpontban összesen 1912 óra volt megtartatva a hétvégék folyamán.

S.sz. Tehetségpont neve Óraszám
1. Aknaszlatinai 96
2. Bátyúi 156
3. Beregszászi I. II. RF KMF Szakgimnáziuma 108
4. Beregszászi II. Beregszászi Horváth Anna Gimnázium 72
5. Beregszászi III. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 36
6. Karácsfalvai 120
7. Kisgejőci 120
8. Kaszonyi 180
9. Mezővári 172
10. Munkácsi 168
11. Nagyberegi 96
12. Nagydobronyi 156
13. Péterfalvai 192
14. Ungvári 132
15. Viski  108
 Összesen: 1912

Az idei tanévben a 102 kárpátaljai magyar oktatási intézményből 77 iskola képviseltette magát összesen 2104 gyermekkel.

S.sz. Intézmény megnevezése Jelentkezők létszáma
1. Akli Petőfi Sándor Elemi Iskola 7
2. Aklihegyi Gimnázium 22
3. Aknaszlatinai  Bolyai János Középiskola 60
4. Asztélyi  Elemi  Iskola 10
5. Badalói  Gvadányi József Általános Iskola 19
6. Bakosi Elemi Iskola 0
7. Barkaszói  Középiskola 26
8. Batári Elemi Iskola 1
9. Bátyui Középiskola 63
10. Benei  Gimnázium 0
11. Beregrákosi Általános Iskola 0
12. Beregszászi  Horváth Anna Gimnázium 38
13. Beregszászi  Opre Roma Gimnázium 0
14. Beregszászi  Zrínyi Ilona Líceum 23
15. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 10
16. Beregszászi Esze Tamás Gimnázium 0
17. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 72
18. Beregszászi Mikes Kelemen Líceum 24
19. Beregszászi Petőfi Sándor Gimnázium 20
20. Beregújfalui Gimnázium 19
21. Borzsovai Gimnázium 14
22. Bótrágyi Általános Iskola 22
23. Csapi 2. Sz. Széchenyi István Középiskola 6
24. Császlóci Oktatási Nevelési Komplexum 0
25. Csepei ONK 0
26. Csetfalvai  Móricz Zsigmond Gimnázium 0
27. Csomai Líceum 5
28. Csongori Gimnázium 32
29. Dédai Gimnázium 3
30. Derceni Középiskola 18
31. Eszenyi Bázisiskola 19
32. Fancsikai Középiskola 13
33. Feketeardói Középiskola 0
34. Fertősalmási Általános Iskola 1
35. Forgolányi Gimnázium 17
36. Fornosi Általános Iskola 38
37. Gálocsi Elemi Iskola 0
38. Gáti Kovács Vilmos Líceum 47
39. Guti Gimnázium 35
40. Gyulai  Gimnázium 23
41. Halábori Gimnázium 0
42. Haranglábi Oktatási-Nevelési Komplexum 16
43. Hetyeni Elemi Iskola 0
44. Homoki Általános Iskola 12
45. Huszti Magyar Tannyelvű Iskola 49
46. II. RF KMF Szakgimnázium 6
47. Izsnyétei 2. Sz. Magyar Tannyelvű Gimnázium 25
48. Jánosi Líceum 3
49. Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 83
50. Kaszonyi Arany János Líceum 52
51. Kígyósi Oktatási Nevelési Központ 0
52. Kisbégányi Gimnázium 9
53. Kisdobronyi Líceum 45
54. Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 43
55. Koncházai  Bázisiskola 0
56. Kőrösmezői 1. Sz. Középiskola 0
57. Mátyfalvai Általános Iskola 0
58. Mezőgecsei Kajdy Lajos Gimnázium 0
59. Munkácsi 14. Számú Általános Iskola 0
60. Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 5
61. Munkácsi Szent István Líceum 1
62. Nagybégányi Gimnázium 22
63. Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola 22
64. Nagyberegi Református Líceum 51
65. Nagydobronyi Középiskola 92
66. Nagydobronyi Reforrmátus Líceum 14
67. Nagygejőci Gimnázium 21
68. Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum 20
69. Nagypaládi  Móricz Zsigmond Középszintű Oktatási Intézmény 34
70. Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola 0
71. Nevetlenfalui Középiskola 29
72. Oroszi Gimnázium 31
73. Palágykomoróci Gimnázium 13
74. Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium 29
75. Péterfalvi Líceum 28
76. Péterfalvi Református Líceum 68
77. Rafajnai Gimnázium 25
78. Rahói 1. Sz. Középiskola 0
79. Ráti  Gimnázium 2
80. Salamoni Gimnázium 20
81. Salánki  Középiskola 16
82. Sislóci  Líceum 0
83. Somi Gimnázium 14
84. Szalókai Általános Iskola 0
85. Szerednyei Iskola 0
86. Szernyei Általános Iskola 51
87. Szolyvai 1. Sz. Elemi Iskola-Óvoda 0
88. Szürtei Középiskola 11
89. Técsői  Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Középiskola 35
90. Técsői Magyar Tannyelvű Bentlakásos Líceum 0
91. Tiszaágteleki Általános Iskola 10
92. Tiszaásványi Gimnázium 14
93. Tiszabökényi Gimnázium 28
94. Tiszakeresztúri  Oktatási-Nevelési Központ 23
95. Tiszaújhelyi Oktatási-Nevelési Központ 9
96. Tiszaújlaki  Széchenyi I.  Középiskola 24
97. Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Magyart Tannyelvű Középiskola 94
98. Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Gimnázium 3
99. Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum 43
100. Verbőci Középiskola 2
101. Viski  Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény 106
102. Zápszonyi Gimnázium 44
Összesen: 2104

Hétvégenként az alábbiak szerint alakult a résztvevők aránya:

S.sz. Körzet A foglalkozások dátuma I. hétvégén részt vettek száma I. hétvégén részt vettek száma III. hétvégén részt vettek száma
1. Aknaszlatina november 6.

november 13.

november 20.

82 76 55
2. Bátyú november 6.

november 13.

november 20.

153 138 136
3. Beregszász I. (II. RF KMF Szakgimnáziuma) november 6.

november 13.

november 20.

86 72 52
4. Beregszász II. (Horváth Anna Gimnázium) november 6.

november 13.

november 20.

112 97 90
5. Beregszász III. (Kossuth Lajos Líceum) november 6.

november 13.

november 20.

46 34 27
6. Karácsfalva november 6.

november 20.

november 27.

148 121 119
7. Kisgejőc november 6.

november 13.

november 20.

89 95 83
8. Kaszony november 6.

november 13.

november 20.

159 151 138
9. Mezővári november 6.

november 13.

november 20.

146 117 86
10. Munkács november 13.

november 20.

november 27.

108 103 74
11. Nagybereg november 6.

november 20.

december 4.

64 76 63
12. Nagydobrony november 6.

november 13.

november 20.

198 188 154
13. Péterfalva november 6.

november 20.

november 27.

171 194 158
14. Ungvár november 6.

november 13.

november 20.

92 76 89
15. Visk november 6.

november 27.

december 4.

124 93 83
Összesen:   1778 1631 1407

A 2021/2022-es tanév őszén megvalósuló foglalkozásokon a gyerekekkel 234 szakképzett pedagógus foglalkozott és 244 kísérő tanár segítette a tehetségpontba való eljutásukat az alábbi elosztás szerint:

A GENIUS Tehetségpontokon résztvevő oktatók és kísérő tanárok száma a 2021/2022-es tanévben
Tehetségpont neve Oktató tanárok száma Kísérő tanárok száma
1. hétvége 2. hétvége 3. hétvége Összesen
1. Aknaszlatinai 11 3 3 3 9
2. Bátyúi 14 8 7 7 22
3. Beregszászi I. II. RF KMF Szakgimnáziuma 16 6 6 4 16
4. Beregszászi II. Beregszászi Horváth Anna Gimnázium 7 4 5 5 14
5. Beregszászi III. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 12 3 4 4 11
6. Karácsfalvai 15 11 11 10 32
7. Kisgejőci 18 4 4 4 12
8. Kaszonyi 15 7 7 7 21
9. Mezővári 26 6 6 5 17
10. Munkácsi 14 5 5 5 15
11. Nagyberegi 14 1 1 1 3
12. Nagydobronyi 17 8 8 6 22
13. Péterfalvai 14 11 13 14 38
14. Ungvári 25 1 1 1 3
15. Viski 16 5 2 2 9
Összesen: 234 244

 

A Tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését, utaztatását, a teljes program megvalósulása során felmerülő költségeket a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta, amelyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!

 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány