Módosult a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2020. évi felvételi szabályzata

Módosult a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2020. évi felvételi szabályzata, amelyet a felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa 2020. május 22-én véglegesített. A 2020. évi felvételi eljárásra vonatkozó legfrissebb tudnivalókról Sztojka Miroszlávot, a főiskola felvételi bizottságának felelős titkárát kérdeztük.

– Röviden összefoglalva, miben módosult alapvetően a 2020-as felvételi eljárás az előző évek gyakorlatához viszonyítva?

− A 2020. évi felvételi eljárás a korábbi évektől eltérően augusztus 1-jén veszi kezdetét. Ez a megszokottnál pontosan egy hónappal későbbi kezdést jelent.

– Milyen képzési szintekre hirdet felvételt 2020-ban a Rákóczi-főiskola?

– Az előző esztendőhöz hasonlóan 2020-ban is alap-(bachelor) és mester-(magiszteri) szintű képzésekre hirdetünk felvételt a Rákóczi-főiskolán.

– Milyen szakokra hirdet felvételt 2020-ban a Rákóczi-főiskola bachelor képzési szinten?

– Meghirdetett szakjaink: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, kémia, matematika, történelem, tanítói, óvodapedagógia, turizmus, illetve számvitel és adóügy. E szakokon nappali és levelező tagozatos képzést is indítunk. A korábbi évekhez hasonlóan képzéseink első és második évfolyamára egyaránt lehet jelentkezni.

– Mit kell tudni a felvételi eljárásról az első és a második évfolyamra jelentkezőknek?

– Az első évfolyamra a középiskolai végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek a külső független értékelésen szerzett három szertifikát (tanúsítvány) birtokában. Minden szak esetében kötelező tanúsítványt szerezni ukrán nyelvből és irodalomból. Arról, hogy az ukrán mellett milyen két további szertifikátra van szükség a jelentkezéshez az egyes szakokon, főiskolánk felvételi szabályzatának 4. mellékletéből tájékozódhatnak az érdeklődők, amely elérhető honlapunkon: www.kmf.uz.ua. Itt kell megjegyeznem, hogy az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (óvodapedagógia, történelem, tanítói, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika, kémia) a felvételi szabályzat lehetővé teszi, hogy az egyik szertifikát helyett, harmadik tárgyként a jelentkezők belső vizsgát tehessenek a főiskolánkon magyar nyelvből.

Idén a felsőoktatásba jelentkezőktől a 2020-as tanúsítványok mellett a 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben szerzett szertifikátokat is elfogadják. Kivételt képeznek e tekintetben az idegen nyelvekből szerzett szertifikátok. Angol, német, francia és spanyol nyelvből a felsőoktatási intézmények csak a 2018-as, 2019-es és 2020-as szertifikátokat fogadhatják el.

A bachelor képzési szint második évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek ifjú szakember, bachelor vagy szpecialiszt szintű diplomával, illetve azok is, akik bachelor képzési szinten már legalább egy évet befejeztek. Újdonság 2020-ban, hogy az alapképzés második évfolyamára az ifjú szakember szintű oklevél alapján jelentkezők esetében a felvételi versenyben az ukrán nyelv és irodalom szertifikát, valamint a szaktárgyi felvételi vizsga érdemjegye számít majd, a számvitel és adóügy szakra pedig az ukrán nyelv és irodalomból szerzet tanúsítvány és a szaktárgyi felvételi vizsgán kívül kötelező a matematikából vagy Ukrajna történetéből szerzett szertifikát is.

– Hogyan lehet jelentkezni a bachelor szintű képzésekre?

– Jelentkezni bachelor szintű képzéseink első évfolyamára nappali vagy levelező tagozaton egyaránt csak elektronikusan lehet. A jelentkezők felhasználói fiókjainak regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben augusztus 1-jén veszi kezdetét a következő címen: https://ez.osvitavsim.org.ua. A felhasználói fiók regisztrálásához meg kell adni a jelentkező e-mail-címét, a külső független értékelés során megszerzett szertifikátok adatait, a középiskolai végzettséget igazoló oklevél (érettségi bizonyítvány) és melléklete adatait, az érettségi bizonyítvány átlageredményét, valamint fel kell tölteni a végzettséget igazoló oklevél mellékletének és egy 3×4 cm-es színes okmányképnek a szkennelt változatát is. Ezt követően, a regisztrált felhasználói fiókon keresztül augusztus 13–22. között elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet a kiválasztott szakra vagy szakokra. A választható szakok száma intézményünkben nincs korlátozva, tehát a sikeres felvételi érdekében célszerű több szakot is megjelölni. Főiskolánk Beregszász, Kossuth tér 6. szám alatti felvételi irodájában minden jelentkezőnek szívesen segítünk az elektronikus felhasználói fiók regisztrálásában és a szükséges adatok, dokumentumok feltöltésében.

Főiskolánknak augusztus 27-ig kell kihirdetnie a középiskolai végzettség alapján jelentkezők közül felvételre ajánlottak névsorát. Ezt követően 4 nap áll a felvételizők rendelkezésére, hogy benyújtsák a felvételi irodában a beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat.

Felhívom a jelentkezők figyelmét, hogy a 2020-as felvételi szabályzat bachelor szintű képzés esetén pótfelvételi eljárást is lehetővé tesz az első évfolyam levelező tagozatára. Jelentkezni pótfelvételi eljárás keretében bachelor szintű képzéseink első évfolyamára levelező tagozaton csak elektronikus formában lehet szeptember 10. és október 10. között.

A bachelor képzési szint második évfolyamára jelentkezni csak személyesen, papíralapon lehet augusztus 13–22. között. A jelentkezéshez szükséges okiratok: a végzettséget igazoló oklevél és annak melléklete, a külső független értékelés során megszerzett szertifikátok másolata, a személyi igazolvány másolata, 4 db 3×4 cm-es színes okmánykép. A felvételi vizsgákra augusztus 25–31. között kerül sor.

– Mit kell tudniuk a magiszteri szintű képzésekre jelentkezőknek a felvételi eljárásról?

– Jelentkezni magiszteri szintű képzésekre az alapképzésben szerzett bachelor szintű oklevéllel vagy szpecialiszt, esetleg magiszter szintű diploma birtokában lehet. Két csoportra bontanám a magiszteri szintű képzéseinket. Az első csoportba a történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, valamint biológia szakokat sorolnám, melyekre csak elektronikusan lehet jelentkezni augusztus 5−22. között (a felhasználói fiókok regisztrációja augusztus 1-jén veszi kezdetét). A felvételi vizsgákra augusztus 25-én és 26-án kerül sor, illetve szeptember 1-jéig kell kihirdetnünk a felvételre ajánlottak névsorát. A jelentkezőknek szaktárgyi, illetve úgynevezett egységes felvételi vizsgát kell tenniük idegen nyelvből (єдиний вступний іспит з іноземної мови). Ez a vizsgatípus a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó megmérettetés. A jelentkezőknek elektronikusan kell regisztrálniuk erre a felvételi vizsgára 2020. május 12. és június 5. között. Az országos felvételi szabályzat az egységes felvételi vizsga napját idegen nyelvből július 1-jére tűzte ki.

A második csoportba a matematika és a tanítói szakok tartoznak, melyekre személyesen lehet jelentkezni augusztus 10−21. között, a felvételi vizsgákra augusztus 25−28. között kerül sor, ezek után augusztus 31-ig kell kihirdetnünk a felvételre ajánlottak névsorát. A jelentkezőknek szaktárgyi, illetve idegennyelv-vizsgát kell tenniük a főiskolán. Jelentkezni csak személyesen lehet a következő dokumentumok benyújtásával: a személyi igazolvány és másolata, a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél és annak melléklete (az eredeti példányok és egy-egy másolatuk).

Felhívom a jelentkezők figyelmét, hogy a 2020-as felvételi szabályzat magiszteri szintű történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, valamint biológia képzések esetén pótfelvételi eljárást is lehetővé tesz. A pótfelvételi eljárásban azok a jelentkezők vehetnek részt, akik sikeresen teljesítették július 1-jén az egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből. A pótfelvételire vonatkozó jelentkezési kérelmek benyújtására szeptember 15–30. között van mód. A felvételi vizsgákra október 5–7. között kerül sor.

– Milyen magyarországi oktatási intézményekkel közösen meghirdetett, Ukrajnában nem akkreditált képzésekre lehet jelentkezni a Rákóczi-főiskolán?

– Azok, akiknek nem sikerült megfelelniük a külső független értékelésen (ZNO-n), jelentkezhetnek a főiskolánkon zajló, magyarországi felsőoktatási intézmények által meghirdetett kihelyezett képzések valamelyikére. A gödöllői Szent István Egyetem kertészmérnökmezőgazdasági mérnök, illetve élelmiszeripari mérnök képzéseket indít Beregszászban. A Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás és menedzsmentének-zene tanár (tanítói szakképzettség alapján), rajz- és vizuáliskultúra-tanár (tanítói szakképzettség alapján) szakokat, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola pedig református katekéta-lelkipásztori munkatárs, illetve görögkatolikus katekéta szakot hirdet a Rákóczi-főiskolán. A Debreceni Egyetem is együttműködik főiskolánkkal, s négy szakon indít kihelyezett képzést: ápolás és betegellátásgazdaságinformatikusmérnökinformatikus és szociálpedagógia. E képzé­sekre a jelentkezők a külső független értékelésen szerzett szertifikát nélkül, érettségi bizonyítvány alapján felvételizhetnek. A Károli Gáspár Református Egyetem által meghirdetett magyar mint idegen nyelv, illetve mentálhigiénés segítő képzésekre az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó valamely alapszintű (bachelor) képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek majd. A Kaposvári Egyetem színművész szakon indít kihelyezett képzést, melyre érettségi bizonyítvány alapján lehet felvételizni.

Felhívom a felvételizők figyelmét, hogy részletesebben e témáról a www.kmf.uz.ua weboldalon elérhető felvételi szabályzatunkban olvashatnak.

hk