Módosult a Rákóczi-főiskola 2022-es felvételi szabályzata

Az orosz–ukrán háború nagy hatást gyakorol az oktatási folyamatra, így a felsőoktatási eljárásra is. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2022. május 2-án hagyta jóvá a 2022-es felvételi eljárás rendjét, amelynek megfelelően elkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola módosított felvételi szabályzata. Az idei eljárásra vonatkozó legfrissebb tudnivalókról Tóth Attilát, a főiskola felvételi bizottságának felelős titkárát kérdeztük.

– Milyen képzési szintekre hirdet felvételt 2022-ben a Rákóczi-főiskola?

– Az előző esztendőhöz hasonlóan 2022-ben is alap (bachelor) és mester (magiszteri) szintű képzésekre hirdetünk felvételt a Rákóczi-főiskolán.

– Kezdjük a felvételi szabályok ismertetését! Mit kell tudniuk az alapképzésre (bachelor szint) jelentkezőknek?

– 2022-ben a Rákóczi-főiskola bachelor szintű képzési kínálata jelentős mértékben növekedett, a korábbi 12 szak helyet idén 16 szakra hirdetünk felvételt: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, kémia, matematika, történelem, tanítói szak, óvodapedagógia, turizmus, számvitel és adóügy, német nyelv és irodalom, természettudományok, informatika, illetve pénzügyek, bank és biztosítás. Ezekre a képzésekre – középiskolai végzettség alapján – nappali és levelező tagozaton egyaránt várják a jelentkezőket az első évfolyamra (kivétel a kémia szak, amelyre csak nappali tagozaton lehet felvételizni). Az adott módosított eljárás sajátosságai közé tartozik, hogy a nem állami finanszírozási intézmények jóval nagyobb szabadságot kaptak a felvételi követelmények meghatározása során.

Az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (ide sorolhatók az óvodapedagógia, történelem, tanítói, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika, kémia, természettudományok, informatika, német nyelv és irodalom szakok) a szabályozás 2022-ben lehetővé teszi azt, hogy a felvételi eljárás során kizárólag az intézménybe benyújtott motivációs levelek értékelését vegyék figyelembe. Ennek értelmében a megnevezett szakokra történő felvétel során nem kell bemutatni sem független értékelésen szerzett tanúsítványok, sem a 2022-ben helyettük lebonyolítandó multidiszciplináris teszt eredményeit.

A főiskolai szakkínálatban a számvitel és adóügy, pénzügyek, bank és biztosítás, illetve a turizmus szakok az úgynevezett konjunkturális csoportba tartoznak, amelyekre szigorúbb előírások vonatkoznak. Az adott esetekben a motivációs levél benyújtása mellett a jelentkezőknek rendelkezniük kell 2022-ben teljesített multidiszciplináris teszt eredménnyel, vagy olyan 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben szerzett szertifikátokkal, amelyek az adott szakokra kötelezők voltak a szóban forgó években:

Számvitel és adóügy, illetve pénzügyek, bank és biztosítás szakok: ukrán nyelv és irodalom (1. tárgy), matematika (2. tárgy), Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia (3. tárgy).

Turizmus szak: ukrán nyelv és irodalom (1. tárgy), idegen nyelv (2. tárgy), Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia (3. tárgy).

Az előző évhez hasonlóan mindjárt a második évfolyamra jelentkezhetnek azok az alapképzésre felvételizők, akik már rendelkeznek bármilyen szakirányú molodsij szpecialiszt, diplomával. Nekik a beiratkozáshoz a motivációs levél benyújtásán kívül a külső független értékelésen vagy a multidiszciplináris teszten szerzett két tanúsítvány megléte is kötelező: az első az ukrán nyelv és irodalomból szerzett szertifikát (kivételt képeznek a matematika, biológia és az ember egészsége, kémia szakok, melyek esetében elegendő az ukrán nyelv szertifikát) vagy multidiszciplináris teszt ukrán nyelv részének eredménye, a második a matematikából, vagy Ukrajna történetéből, vagy idegen nyelvből, vagy biológiából, vagy földrajzból, vagy fizikából, vagy kémiából szerzett szertifikátok egyike, illetve felhasználhatók a multidiszciplináris teszt Ukrajna története vagy matematika részegységeinek eredménye.

Azon jelentkezők számára, akik már korábban megszerzett bachelor, magiszter vagy szpecialiszt szintű diplomával jelentkeznek, illetve akik már legalább egy évet befejeztek az alapképzésben a felvételi eljárás során kizárólag a motivációs levél benyújtása kötelező.

A korábbi évekkel ellentétben, 2022-ben az alapképzés második évfolyamára történő jelentkezés során nem bonyolíthatunk le belső szaktárgyi felvételi vizsgákat.

Fontos megjegyezni, hogy az újonnan induló szakok esetében (német nyelv és irodalom, informatika, természettudományok, pénzügyek, bank és biztosítás) 2022-ben nem bonyolítunk le felvételt az alapképzés 2. évfolyamára.

– Milyen lehetőségeket kínálnak azok számára, akiknek nem sikerült tanúsítványokat szerezniük a független tesztvizsgákon?

– Jelentkezhetnek a főiskolánkon zajló, magyarországi felsőoktatási intézmények által meghirdetett felnőttképzési programok valamelyikére. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kertészmérnök, mezőgazdasági mérnök, élelmiszeripari mérnök, illetve színművész képzéseket indít Beregszászban. A Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakot, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola pedig református katekéta-lelkipásztori munkatárs, illetve görögkatolikus katekéta szakot hirdet a Rákóczi-főiskolán. A Debreceni Egyetem is együttműködik főiskolánkkal, s négy szakon indít kihelyezett képzést: ápolás és betegellátás, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és szociálpedagógia.

– Mi a helyzet a mesterképzés 2022-es felvételi szabályzatával?

– A mesterképzés terén is bővült a Rákóczi-főiskola kínálata, ugyanis 2022-ben már tíz szakra hirdet felvételt: matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, tanítói, biológia, földrajz, számvitel és adóügy, illetve oktatási intézményvezetés. Jelentkezni ezekre a képzésekre az alapképzésben szerzett bachelor szintű oklevéllel, vagy szpecialiszt, esetleg magiszter szintű diploma birtokában lehet. Az adott képzési szinten is megfigyelhetők különbségek a felvételi követelmények terén, mivel a számvitel és adóügy szak kivételével elegendő a motivációs levelek benyújtása.

A számvitel és adóügy szak esetében, a motivációs levél benyújtása mellett, kötelező egy tanulmányi kompetenciákat felmérő egységes teszt és egy belső szaktárgyi vizsga teljesítésé is. Tanulmányi kompetenciákat felmérő egységes teszt a nemzeti multidiszciplináris teszthez hasonló technológia alapján lesz lebonyolítva, vagyis egy számítógépes alapú, de fizikai jelenlétet igénylő megmérettetésről van szó. Az adott vizsgára elektronikusan kell regisztrálni 2022. június 27. és július 18. között. Az országos felvételi eljárásrend tanulmányi kompetenciákat felmérő egységes teszt lebonyolításának időszakát 2022. augusztus 10. és 17. között határozta meg. Érdemes külön szólni azon felvételizőkről, akik szpecialiszt vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel jelentkeznek, mivel a 2022-es felvételi szabályzat értelmében esetükben a Tanulmányi kompetenciákat felmérő egységes tesztet a főiskolán tett idegen-nyelv egyéni felvételi elbeszélgetéssel helyettesíthetik.

– Mit kell tudni a főiskolán tartandó felvételi vizsgákról?

– Remélhetőleg a felvételi vizsgák nem állítják megoldhatatlan feladat elé a jelentkezőket. A vizsgák témái és a különböző típusú mintafeladatok június 1-től elérhetők lesznek intézményünk honlapján (www.kmf.uz.ua). Ugyanitt olvasható a felvételi eljárással kapcsolatos minden egyéb információ is.

– Mire figyeljenek oda 2022-ben azok, akik a Rákóczi-főiskolára szeretnének felvételizni?

– Elsősorban a jelentkezési időszakokra kell figyelni, annak érdekében, hogy ne késse le a felvételi kérelem benyújtásának lehetőségét. Mindenképp tájékozódjon a választott szak felé támasztott követelményekkel kapcsolatban. Továbbá ismerkedjen meg a motivációs levelek szerkezetével és értékelésével kapcsolatos főiskolai szabályzattal is, mivel minden képzési szintre kötelező az adott dokumentum benyújtása.