Nemzetközi tapasztalatcsere Gödöllőn

A napokban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola több munkatársa is ellátogatott Gödöllőre, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemre (MATE).

A beregszászi főiskolánk különböző alegységeinek munkatársai látogattak el az elsősorban agrár tevékenységéről híres egyetemre, amely mindezek mellett számos olyan új programot indított, amely a nemzetközi cserediák programot egy új perspektívába helyzete. Az egyik ilyen nagyon fontos lépés volt, hogy kialakították azokat a követelményrendszereket, amelyeket az Erasmus+ programban résztvevő hallgatóknak teljesíteni kell a távollétük során. A gödöllői egyetem a külföldi diákok tehermentesítését kívánta azzal elérni, hogy a hozzájuk érkező hallgatók ne vállaljanak plusz teljesítéseket, hanem összhangban a küldő egyetem programjával, egyéni teljesítményrendszerben tudjanak teljesíteni. Ennek a rendszernek a kialakításáról büszkén meséltek az Erasmus+ programért felelős kollégák a főiskolánk munkatársainak, akik szintén elmesélték, hogy hasonló erőfeszítések révén a beregszászi főiskolán működő szakok esetében elindult több tanszéken a duális képzés, a 2022-ben született megállapodások értelmében egyes szakokon tanuló hallgatók párhuzamosan két egyetem hallgatóiként teljesítik kötelezettségeiket. A megbeszélés során arra a következtetésre jutottak mindkét intézmény munkatársai, hogy kompromisszumkészség és a rugalmas tanmenetek kialakítása nélkül ezek a lehetőségek nem jöhettek volna létre.

This slideshow requires JavaScript.

Továbbá a MATE Erasmus+ programért felelős munkatársak beszámoltak arról a nyár elején megrendezett nemzetközi nyílt napról, amikor az egyetem megnyitotta kapuit az érdeklődők számára és a nemzetközi cserediák programon belül kialakított programok eredményeit mutatták be az intézménybe látogatóknak. Az intézménybe érkező külföldi hallgatók képzésére és gyakorlati tudásuk elmélyítésére a világjárvány miatt kialakult karatén időszakban egy konyhakertet hoztak létre, amit a hallgatók gondoznak és a terméseket jómaguk fogyasztják. Ez a projekt felpezsdítette az intézmény életét és a cserediák program egy igen fontos közösségformáló erőjévé vált. Az utóbbi időszakban a Rákóczi-főiskola is számos olyan új kezdeményezést indított el, amely hasonló a MATE nemzetközi napjához. Az egyik ilyen rendezvény volt például a nyíltnap, amikor a főiskola megnyitotta kapuit az általános illetve középiskolás diákok előtt, és minden tanszék a saját tudományterületére alapozva élményekkel teli programokkal szórakoztatta a gyerekeket.

Összességében a beregszászi főiskola kollégái azzal a tapasztalattal tértek haza, hogy egy nemzetközi térben kialakított programnak folyamatosan érdemes megújulni és magának a felsőoktatási intézményeknek az adott társadalmi kihívásokra reflektálnia kell, amely segíti nemcsak az intézményben dolgozó munkatársak fejlődését, de valami újat és hasznosat ad vissza a társadalmunknak. A felsőoktatásnak ezek a lehetőségek kínálják a megújulás erejét.