Oktatóink Erasmus+ mobilitáson vettek részt Kolozsváron

Erasmus+ oktatói mobilitáson vett részt 2022. november 21–25. között a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karán főiskolánk három munkatársa: Kohut Erzsébet és Kolozsvári István, a Biológia és Kémia Tanszékről, valamint Molnár József, a Földtudományi és Turizmus Tanszékről.

A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Sapientia EMTE több éve szervez közös mobilitási programokat hallgatók, oktatók és adminisztratív alkalmazottak számára. Ezek az alkalmak kiváló lehetőséget nyújtanak a kapcsolatteremtésre, a tanulásra és tudáscserére, egymás tapasztalatainak megismerésére, átvételére, mindezek egyéni és intézményi szintű hasznosítására. A két intézmény oktatói rendszeresen részt vesznek egymás szakmai programjain, melyek a természettudományos ismeretterjesztés és a tudománynépszerűsítés szempontjából nagyon fontos regionális összeköttetést jelentenek, oktatóink előadásaik témaválasztásában is ezen elvek megtartására törekedtek. Kohut Erzsébet a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum érdekességeivel, Molnár József Ukrajna geopolitikai helyzetének sajátosságaival, Kolozsvári István pedig a Felső-Tisza élőhelyi sokszínűségével ismertette meg a kolozsvári környezettudomány szakos hallgatókat.

A mobilitás tudástranszfer szegmensén túl kollégáink szakmai egyeztetéseket folytattak Tonk Mártonnal, a Sapientia EMTE rektorával, Balog Adalbert rektorhelyettessel, Szenkovics Dezsővel, a Kolozsvári Kar dékánjával, Poszet Szilárddal, valamint Mócsy Ildikóval és Urák Istvánnal, a Környezettudományi Tanszék jelenlegi és korábbi tanszékvezetőivel, Tonk Szende egyetemi docenssel és Páll Zita intézményi Erasmus+ koordinátorral, valamint munkatársaikkal. A megbeszélések érintették az intézményközi szakmai együttműködések további javításának lehetséges irányait, a jövőben meghirdetésre kerülő hallgatói Erasmus+ programok népszerűsítésének fontosságát, illetve a személyes kapcsolatok fejlődését és fenntartását segítő egyéb alkalmak, pl. hallgatói tudományos konferenciák, tudománynépszerűsítő rendezvények, szakmai kirándulások, közös terepgyakorlatok szervezésének lehetőségeit.

A jól megtervezett és egyeztetett oktatói és hallgatói mobilitás lehetőséget nyújt a fogadó intézmény infrastrukturális és szakmai potenciáljának kihasználására is. A Kolozsváron töltött időszakban kollégáink látogatást tettek az egyetem különböző részlegein, tájékozódtak az intézmény könyvtárának környezettudományi témájú háttéranyagairól, folyóiratok, időszaki szakmai kiadványok cseréjének lehetőségeiről, megismerkedtek a Környezettudományi Tanszék laboratóriumainak műszerparkjával és viváriumával.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Nagyberegen létrehozott Szikura József Botanikus Kertje további fejlesztési irányainak kidolgozását elősegítendő kollégáink felkeresték a kolozsvári Alexandru Borza Botanikus Kertet is. A botanikus kert a Babeș-Bolyai Tudományegyetemhez tartozik és több mint 10 000, a Föld különböző kontinenseiről származó, szabadtartású és üvegházakban nevelt növény otthona.

Az eddigi Erasmus+ programok kollégáink és hallgatóink egyéni szakmai fejlődésében és az intézmény lehetséges további fejlesztési irányvonalainak meghatározásában is nagyon hasznosak voltak, az elmúlt évek tapasztalatai tekintetében igen eredményes kezdeményezésnek bizonyultak. A program az Európai Unió támogatásával valósul meg.