Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektorának tanévzáró ünnepi beszéde

 

Tisztelt Miniszter Asszony, Miniszter Urak, világi és egyházi méltóságok, kedves vendégeink, szülők, végzős diákok, tisztelt kollégák!

 

A mai nappal a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a különböző képzési szinten 1 051 diák számára ért véget a 2017–2018-as tanév.

2018-ban 102 végzős hallgató kapja meg a végzettségét igazoló BA/BSc, illetve magiszteri oklevelét. 72 hallgató vár az „ifjú szakemberi” diploma átvételére, amelyre később lesz alkalom. Március 2-án először került sor a Turisztikai szolgáltatások szakon diplomaosztóra, ahol 20 diák vehette át diplomáját. BA/BSc szinten újra akkreditálták a történelem, földrajz, matematika, tanító szakot.

A szakképzési intézet a tanévet 326 diákkal és 48 tanárral, új lendülettel végezte. Első ízben akkreditálták az alkalmazott matematika szakot.

A diákokat ebben a tanévben 119 főállású, 17 másodállású, 21 óraadó tanár okította. Közülük 15-nek nagydoktori, 59-nek kandidátusi fokozata van, 13-an professzori, 14-en docensi ranggal is rendelkeznek. Sajnos, ma nem lehetnek velünk, de az égi katedráról figyelnek bennünket: Szjuszkó professzor és neje, Szjuszko Rajisza, valamint Brenzovics Marianna tanárnő. Emléküknek és azok emlékének, akik távoztak az élők sorából, adózzunk egy perc néma főhajtással.

Számos sikerről is beszámolhatunk!

Intézményünket kitüntette az Amerikai Magyar Koalíció.

Dr. Bacsó Róbert, a Számvitel és Auditálás Tanszék vezetője sikeresen megvédte a nagydoktori fokozatát a harkovi Szemen Kuznec Nemzeti Gazdasági Egyetemen. Kohut Erzsébet, Márku Anita honosíttatta külföldön szerzett PhD-fokozatát. Sajnos, két kollégánk honosítását indoklás nélkül elutasították.

Petecsuk Júlia, a matematika tanszék munkatársa megszerezte a matematika és fizika tudományok kandidátusa fokozatot. Gazdag Vilmos, az ELTE Szláv Nyelvtudományi Programjában megvédte a PhD-fokozatát. Pavlovics Judit kandidátusi disszertációját védte meg a Volodimir Dalj Kelet-Ukrajnai Nemzeti Egyetemen általános pedagógiából és pedagógiatörténetből.

Széchenyi-díjban részesült dr. Varga Zoltán, a biológiai tudomány Eötvös József-koszorús doktora, a Biológia és Kémia Tanszék professzora. Apáczai Csere János-díjban részesült dr. Nagy Béla, a Biológia és Kémia Tanszék docense. Molnár D. Erzsébet, a történelem tanszék oktatója, a Lehoczky Tivadar Kutatóközpont munkatársa a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át. A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács a kutatómunkában elért eredményekért díjjal tüntette ki dr. Kolozsvári Istvánt, a Fodor István Kutatóközpont vezetőjét. A SZIE a kertészmérnöki szakon végzett eddigi oktató munkásságáért elismerő oklevéllel tüntette ki Pái Bélát. Márku Anita és Tóth Enikő az Új Nemzeti Kiválóság program, Hires-László Kornélia pedig a Collegium Talentum ösztöndíját nyerte el az elmúlt tanévben.

Ismét megvalósult a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XIV. Konferenciája. A konferencián 30 fiatal kutató ismertette eredményeit. Az előadások 4 szekcióban hangzottak el, 20 zsűritag hallgatta meg őket, akik közül 9 külföldi intézményből érkezett. Májusban megtartottuk a XII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát. 42 jelentkező küldte be pályaművét, akik közül 39-en mutatták be munkájukat. A pályamunkákat 50 opponáló értékelte. Az előadások 7 szekcióban hangzottak el, ahol 28 tagú szakmai zsűri értékelt. Az elért eredmények alapján a részt vevő előadók az elért helyezéstől függően 2019-ben részt vehetnek a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

Diákjaink sikeresen szerepeltek a Tudományos Diákköri Konferenciákon:

Balog Eszter matematika szakos hallgató a TDK-n második helyet szerzett, különdíjban részsült a Kálmáncsehi Sánta Márton TDK-n. Sztároszta Miklós második helyezett lett az Ungváron szervezett Scientia Denique Tudományos Konferencián. Szanyi Km Gábor magyar szakos hallgató a XII. KTDK filológia szekciójának első helyezettje lett, Nagy Tamás egyik költeménye megjelent a Magyar Naplóban, a Magyar Írószövetség lapjában. A Rákóczi Napok keretein belül megrendezett nemzetközi tudományos konferencián Puskás Veronika és Nagy Alexandra is bemutatta kutatási eredményeit. Az ELTE-n szervezett Eötvös József középiskolai szónokverseny döntőjén Szabó Katalin szociálpedagógia szakos diákunk első helyezett lett. A Szakma Sztár Fesztiválon megrendezett vetélkedőn Livdánsz Alex turisztika szakos diák a szakmai zsűri dicséretében részesült. Földrajz szakos hallgatóink eredményesen képviselték intézményünket a Kijevben lebonyolított országos tanulmányi versenyen, a XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián: Nagy Lívia és Tar Edina tárgyjutalomban részesültek.

Intézményünk volt tanítványa, tanára Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő minden évben felajánlj egy brüsszeli jutalomutat az Európai Parlamentbe a legjobb történész hallgatónak és a főiskola legjobb átlagát elérő végzősének. Ebben az évben elismerő oklevelet és brüsszeli látogatást érdemelt Baranyi Tamás történelem szakos végzősünk és Gál Vivien Gréta angol szakos hallgatónk.

A Makovecz Hallgatói Program keretében ebben a tanévben 47 hallgató vett részt 1–3 hónapos részképzésen. A főiskolára is megérkezett az első 2 külföldi diák, akik teljes szemeszteres részképzésre jöttek. Intézményünkben a Makovecz Oktatói Program keretében 6 külföldi professzor végzett vendégoktatói tevékenységet. A program támogatásával főiskolánk 7 tanszékének mintegy 200 hallgatója vehet részt 10 napos terepgyakorlaton vagy 4-5 napos szakmai tanulmányúton a programgazda intézményeknél.

Az Erasmus+ Mobilitási Programnak hála a Rákóczi-főiskola hallgatói 3 intézményben vehettek részt teljes szemeszteres részképzésben. Bejövő hallgatói mobilitás nem volt. Az oktatói és adminisztratív munkatársi mobilitási lehetőségnek köszönhetően 8 főiskolai oktató és 1 adminisztratív munkatárs vett részt 5 vagy 10 napos oktatói mobilitáson, 4 oktató és adminisztratív munkatárs érkezett a főiskolára 5 napos mobilitásra.

A Rákóczi-főiskola Felnőttképzési Központja szervezésében az első félévben angol, német, orosz, ukrán és magyar nyelvtanfolyamokra 4317-en jelentkeztek, többek között az ungvári és beregszászi konzulátusokról, akik főleg ukrán tanfolyamra iratkoztak be. A tanfolyamok 12 járásban 45 településen valósultak meg csoportonként 120 órában. A tanfolyam feltételeit 2661 fő teljesítette. A II. félévben 3997 fő nyújtotta be kérelmét 11 járásból 41 településről, akik 209 csoportban 87 oktatóval kezdték meg a foglalkozásokat. Azoknak, akik sikeresen zárták az A2-es szintet, lehetőséget biztosítottunk a B1-es szint elsajátítására. Ezzel 1305-en éltek: 9 járásból, 15 településről, 17 helyszínen. Így a tanévben az idegen nyelvtanfolyamokra 9471-en iratkoztak be. A nemzetközi ECL-nyelvvizsgaközpontban 25-en tettek nyelvvizsgát orosz, angol, magyar és német nyelvből alap-, közép- és felsőfokon.

Tanszékeink és kutatóközpontjaink a helyi problémákra reflektáló kutatásokat végeztek:

A Lehoczky Tivadar Kutatóközpont folytatta az I. világháború levéltári irategységeinek kutatását, digitalizálását és publikálását, továbbá A múlt „élő” tanúi – a temetők”, és A kommunizmus áldozatai 1944–1953 között, valamint a Kisebbségfigyelő monitoring c. kutatást.

A Fodor István Kutatóközpont munkájának eredményeként a nagyberegi flóragyűjteményben 495 faj, illetve fajta található, a Tudományos Herbáriumunk 450 fajhoz tartozó 3500 herbáriumi lap tárolását és kezelését végezte el, az állattani gyűjtemény 1902 kategorizált gyűjteményi tétele preparálási és rendszertani feldolgozás alatt áll.    

A Földtudományi és Turizmus Tanszék kutatásai: Kárpátalja demogeográfiai viszonyai; Ukrajna etnogeográfiája és politikai földrajza; Környezetvédelmi problémák megyénk településein; Vulkáni komplexumok Kárpátalján; A turizmus kárpátaljai sajátosságai.

A Számvitel és Auditálás Tanszék részt vett a Hétfa Kutatóintézet kutatásában, valamint egy közös kutatásban  a Harkovi Nemzeti Gazdasági Egyetem Pénzügyi Tanszékével.

A kutatások eredményeit kollégáink publikációk sokaságában közölték. A tanév folyamán 202 publikáció jelent meg munkájuk eredményeként. Közülük 12 Web of Science, Scopus és egyéb magas impakt faktoros kiadványokban, önálló monográfiaként, könyvrészletként, módszertani kiadványként belföldi, külföldi tudományos kiadványokban.

Publikáltak a főiskola tudományos folyóirataiban:

  • Az ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSISben 248 oldalon 24 kárpátaljai és külföldi kutató tanulmánya jelent meg.
  • A LIMESben 174 oldalon 29 kárpátaljai és külföldi kutató publikált.

Számos konferenciát szerveztünk. A Rákóczi Napok keretén belül a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszéke az Ungvári Nemzeti Egyetem Történelem és Nemzetközi Kapcsolatok Karának Multikulturális Oktatás és Fordítás Tanszékével együttműködve 2018. március 27–28. között nemzetközi tudományos konferenciát rendezett Multikulturalizmus és diverzitás a 21. században címmel. A konferencián 16 országból 122 előadó vett részt. A kutatók az Amerikai Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Csehországból, Indonéziából, Iránból, Japánból, Jordániából, Kanadából, Lengyelországból, Magyarországról, Németországból, Oroszországból, Romániából, Szíriából, Szlovákiából és Ukrajnából érkeztek.

A Pedagógia és Pszichológia Tanszékünk aktív részt vállalt a Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő Szolgálat III. Hálózatépítő Konferenciája és a Kárpátaljai Mentálhigiénés Társaság Lelki feltöltődés éjszakája műhely-konferencia szervezésében.

A Történelem és Társadalomtudományi Tanszék a Lehoczky Tivadar Kutatóközponttal közösen tudományos konferenciát szervezett a kiegyezés 150. évfordulója alkalmából Indivisibiliter ac Inseparabiliter – Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul címmel.

A Felsőfokú Szakképzési Intézet szakképzési konferenciát szervezett a Szakképzés Éve program folytatásaként.

Intézményünk munkatársai az elmúlt tanév folyamán 129 hazai és külföldi, többségében nemzetközi konferencián vettek részt, többek között Kijevben, Mikolajivban, Perejaszlav-Hmelnickben, Lembergben, Dnyipróban, Drohobicsban, Ungváron, Munkácson és más ukrajnai városokban. Számos előadást tartottak Magyarországon, Romániában, Finnországban, Hollandiában, Belgiumban.

Rendezvényeink:

A Pedagógia és Pszichológia Tanszék idén is megszervezte az évfolyamok közötti bajnokságokat, labdarúgó-, kosárlabda-, kézilabda-, asztalitenisz-mérkőzéseket, sakkversenyt, a hagyományos húsvéti tojásfestő rendezvényünket, a népmese napját.

A lányok és a fiúk csapata is II. helyezést ért el a streetball megyei bajnokságban, úszásból a lányok II., a fiúk III. helyezést szereztek.

A Történelem és Társadalomtudományi Tanszék munkatársai és diákjai régészeti gyakorlaton vettek részt Rakaszon és Benében, múzeumi és levéltári gyakorlaton Budapesten.

Az ukrán tanszék diákjai részt vettek a lakiteleki fordítói táborban, találkoztak a Beregszászi Ukrán Népszínház színészeivel, szakmai napot tartottak, az ukrán írásbeliség napján helyesírási versenyt rendeztek, író-olvasó találkozót szerveztek az odesszai Kszenia Zasztavszka és a kárpátaljai Sevcsenko-díjas Miroszlav Docsinec írókkal, részt vettek a munkácsi Anyanyelv irodalmi egyesület rendezvényén. A diákok színpadra vitték a Nyecsuj Levickij Kajdas családja című regény alapján készült színdarabot, valamint részesei lehettek egy lembergi tanulmányútnak.

A Magyar Tanszéki Csoport Hazahívogató Magyar Szaknapot, Adventi Jótékonysági Kézművesnapot, magyar helyesírási vetélkedőt szervezett. Ünnepi műsorral méltatták az anyanyelv nemzetközi világnapját, a magyar nyelv napját, a magyar költészet napját.

A Számvitel és Auditálás Tanszék hallgatói a Szent István Egyetem Vállalatgazdaság és Menedzsment Tanszékkel közös tanulmányi gyakorlaton vettek részt. Az őszi félévben dr. Forgáts Péter, az amerikai ösztöndíjprogram alapítója tartott előadást az új vállalkozások alapításának nemzetközi tapasztalatairól, valamint az amerikai ösztöndíjprogramok lehetőségeiről.

A Földtudományi és Turizmus Tanszéken járt az ELTE Meteorológiai Tanszéke és az Országos Meteorológiai Szolgálat küldöttsége, akik gyalogtúrát szerveztek a Fehér-Tisza forrásához.

A Biológia és Kémia Tanszék oktatói és hallgatói részt vettek a Moleculars Frontiers / Medinprot Szimpóziumon, az MTA és az ELTE által szervezett rendezvényen, ahol a világ vezető Nobel-díjas kutatóinak előadásait hallgathatták meg. Terepgyakorlaton voltak az Ungi Nemzeti Parkban, a Nyíregyházi Állatparkban, a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK)-on, a BODY kiállításon, magyarországi környezeti nevelési tanulmányúton, szakmai kiránduláson a Tisza-tavi Ökocentrumban, kémiai gyakorlaton a Miskolci Egyetem Kémia Karán, a kertészmérnökök és mezőgazdasági mérnökök szakmai gyakorlatán Gödöllőn, kárpátaljai szakmai tanulmányúton. Megrendezték a Kutatók éjszakáját, Hallgatói estet, a „Merj kémiázni” kreatív kémiai vetélkedőt, a Botanikus kertek és dendrológiai parkok napját. Adventi Virágkötészeti Szakmai Napot szerveztek, melynek díszvendége a Virágkötészeti Ifjúsági Európa-bajnok volt. A tudománynapi megemlékezést konferenciával méltatták, tudományos szemináriumi előadással az evolúció témakörében a Fodor István Kutatóközpont részt vett a Kárpát-medencei Iskolakertek Szakmai Fórumán.

Az Angol Tanszéki Csoport főbb rendezvényei: a Spelling Competition (helyesírási verseny), Karácsony Európában. Fasching im deutschsprachigen Raum und in der Welt (Farsang a németül beszélő országokban és a világban) címmel kvízdélutánt tartottak, Tudományos Diákköri Konferenciát szerveztek angolul. A tanév folyamán Eric és Stacey Hoeksema, angol anyanyelvű vendégelőadók tartottak foglalkozásokat a hallgatóknak. Dr. Granville Pillar, angol anyanyelvű vendégelőadó intenzív beszédkészség-fejlesztő kurzust vezetett. Az angliai Claygate Keresztény Misszióval ápolt jó viszonynak köszönhetően hallgatóink Szőlősgyulán és Aklin vesznek részt egyhetes táborban, melynek során a külföldről érkező tanárok, missziósok, orvosok és a helyi lakosság között tolmácskodnak.

A Felsőfokú Szakképzési Intézet a Határtalanul program keretében fogadott diákcsoportokat Budapestről, Mátészalkáról, Miskolcról és Kaposvárról, majd a viszonozták a látogatást. A Rákóczi Szövetség támogatásával tanulmányi kirándulásokat szerveztek Sárospatakra és környékére, Kecskemétre és Ópusztaszerre, Budapestre, Nyíregyházára és környékére, valamint Egerbe.

Az intézmény munkáját segítette az Apáczai Csere János Könyvtár, melynek teljes állománya  114 556 dokumentum. A 2017/2018-as tanévben a dokumentumállomány 4981 egységgel bővült. Időszaki kiadványok előfizetésére 57 448,61 UAH összeget fordítottunk. 811 db ukrán nyelvű szakkönyvet vásároltunk 148 656 UAH összegre. A digitális adatbázis-előfizetés 456 924 HUF-ot tett ki. A tanévben 206 104, 61 UAH és 456 924 HUF-ot fordítottunk fejlesztésre.

Az oktatómunkát és a tudományos ismeretterjesztést egyaránt szolgálja a főiskola Ásvány- és Kőzettára, amely 2 500 exponátumot tartalmaz. A tanszéki kutatómunkának lendületet adott a 2017-ben üzembe helyezett drón. A Rákóczi-főiskola egy új agrokémiai laboratóriummal bővült. Átadtuk a 145 férőhelyes kollégiumot.

A Bethlen Gábor Alap közreműködésének köszönhetően tovább folytatódott a főiskola infrastrukturális fejlesztése. Szeptemberre elkészül az egészségügyi és sportcentrum, ahol egy 1130 m2-es szabvány méretű sportpálya, egy 338 m2-es tornaterem, két öltöző, egy fitnesz-/táncterem, kondicionáló terem, négy osztályterem, szertárak lesznek: mindösszesen 23 helyiség. Az udvaron egy 15×30 méteres szabadtéri sportpálya lesz. Ez végre megoldja a testnevelési órák levezetésének gondjait. A belső udvarban kialakításra került egy park és egy parkoló.

A szakképzés bővítése céljából Nagydobronyban egy oktatási épület kerül kialakításra 14 tanteremmel, tornateremmel, belső aulával, 70 férőhelyes kollégiummal. Eszközparkunk 9 db laptoppal, 8 db interaktív táblával, 2 db táblagéppel, 27 db személyi számítógéppel, monitorral, 7 db multifunkciós lézernyomtatóval bővült, a nagydobronyi bázis aktív és passzív számítógép-hálózati elemeket kapott. 30 db Windows-10 operációs rendszert és 50 darab Microsoft Office 2016 licencet is vettünk. A kollégium filmklubjában, valamint a főiskola dísztermében (Esztergom terem) és központi konferenciatermében (Győr terem) modern video- és hangtechnikai rendszer került kiépítésre. Vásároltunk egy Hyundai márkájú teherszállító kisbuszt, és a tanárok optimálisabb utaztatás érdekében egy szintén Hyundai márkájú 16 személyes buszt.

Ez történt intézményünkben a most lezáruló tanévben, de a legfontosabb esemény: ma 102 végzőst indíthatunk útnak, hogy kiteljesedjenek az életben. A mai nap így leginkább róluk szól. Gratulálok, önök már teljesítményükkel győztek. Először akkor, amikor felvételt nyertek, mert leküzdötték a felvételi legnagyobb akadályát, az emelt szintű ukrán komplex vizsgát, hiszen önök számára az ukrán nem anyanyelv, és nem annyi óraszámban tanulták, és nem olyan tanterv szerint, mint akiknek ez az anyanyelvük, és mégis sikeresen teljesítették azt a tesztet, amelyet az ukrán anyanyelvű, ukrán szakra felvételizők mércéjéhez igazítottak. Sokan korosztályukból lehet jobbak voltak és tehetségesebbek a választott szaktárgyukból, de őket a rendszer kizárta a felsőoktatásból, mert nem ismerték fel azt, hogy a kisebbségben élőknek mindig kétszer annyit kell teljesíteni, mint többségi nemzettársaiknak, hogy elfogadják őket partnerként. Másrészt megküzdöttek az intézmény által előírt követelményrendszerrel, jól vették a vizsgák és beszámolók, dolgozatok, gyakorlatok akadályait. Legyenek erre is büszkék, mert sokan feladták a versenyt. Egyesek ezt úgy interpretálják, hogy nem eléggé hatékony az oktatás: mi úgy gondoljuk, hogy aki felvételt nyer hozzánk, annak következetesen és folyamatosan teljesíteni kell évről évre magasabb mérce szerint. Mi tálcán kínáljuk a tudományt, a művelődési lehetőséget, de mindenki maga vegyen belőle oly mértékkel, hogy elég legyen a fejlődéséhez. Nem hisszük, hogy aki felsőoktatásba kerül, annak jár a diploma, és semmi nem menti meg tőle. Annak jár, aki megdolgozott érte, és ma ÖNÖK azok. Gratulálok, és hadd tegyek néhány útravalót a jelképes tarisznyájukba. Ezt az útravalót akkor vegyék elő, ha szükségük van rá. Az első Szent István királyunk üzenete, akinek nagyságát elismerte Róma és Bizánc, aki mindkettő között megtalálta a helyes arányt. Imre hercegnek írt intelmeiben így engedi útjára fiát: „Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását!” Ma is igaz, bár most friss diplomásként úgy hiszik, szüleiktől mindent jobban tudnak, jobban értenek, de higgyék el, amit ők mondanak, az több egy diplománál, az az élettapasztalat és a bölcsesség. Másik számomra is irányt adó gondolat, Bolyai János világhírű magyar matematikus mondása, amikor befejezte a nem euklideszi geometria alapjait: „A semmiből egy új, más világot teremtettem.” Sokáig a legnagyobbak sem akarták elfogadni, még a matematika királya, Gauss sem, de kitartott, és neki lett igaza. Kívánom, önöknek is sikerüljön a semmiből egy más, új világot teremteni. Legyen hozzá kreativitásuk, erejük és kitartásuk, mert ahogy Rákóczi vallotta, és intézményünk zászlaján is olvashatják „Az Isten a jó ügyet nem hagyja el”. Életükben mindig maradjanak meg a törvényesség és erkölcsi rendünket meghatározó zsinórmérték, a Tízparancsolat keretin belül. Másoktól ne akarjanak elvenni semmit, mert ettől önök még nem lesznek gazdagabbak, de sokkal több ellenséget szereznek, mint amennyi barátot elvesztenek. Saját érdekeik mellett mindenkor és minden körülmény mellett álljanak ki, mert ez elődeink előtti kötelessége mindannyiunknak. Európa legtoleránsabb és legbefogadóbb népeként, ahol 1568-ban, immár 450 éve először foglalták törvénybe a vallásszabadságot, így a sokszínűség jogát önök is őrizzék. Fejlesszék és adják át a következő nemzedéknek ezt a szellemiséget. Sok sikert, lehetőséget, jó utat.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Beregszász, 2018. június 22.

 

dr. Orosz Ildikó, rektor