Professzor Dr. Viskolcz Béla látogatása a főiskolán

A Makovecz oktatói mobilitási program kereténem Professzor Dr. Viskolcz Béla, a Miskolci Egyetem Műszaki és Anyagtudományi Kar Kémiai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára adott elő a főiskola Biológia és Kémia Tanszékén.

A vendégelőadó a biológia és kémia szakos hallgatóknak vázolta a vegyipar és az energetikai ipar jelenlegi helyzetét a klímaváltozás fényében. A továbbiakban ismertette az alternatív energiatározók típusait, felhasználási lehetőségeit, illetve kiemelt szerepüket a fenttartható fejlődésben. Kitért a vegyipar és az energetikai ágazatok kölcsönös egymásrautaltságára. A nitrogén vegyületek előállításáról tartott előadásában az ammóniaszintézis példáján vázolta a vegyipar lehetséges jövőbeni fejlődésének útját.

A professzor megismerkedett a tanszék infrastruktúrájával, a laboratóriumok, előadótermek felszereltségével és a tanárok munkájával. Az oktatói tevékenysége mellett megosztotta tapasztalatait a kémiai oktatás magyarországi helyzetéről, nagy érdeklődéssel fordult a kémia tanári képzés programja iránt. A tanszék munkatársaival folytatott beszélgetések során a közös kutatási és oktatási programok lehetőségeit is megbeszélték.

Látogatásával és itteni munkájával hathatósan hozzájárult a tanszék oktatói, kutatói munkájához, diákjai látókörének szélesítéséhez.