Rákóczi-díj 2021-ben – Herczog Györgyöt méltatjuk

Az önálló kárpátaljai magyar felsőoktatás elindításának 20. évfordulója alkalmából a Főiskola Tudományos Tanácsa 2014-ben határozatot hozott a Rákóczi-díj megalapításáról.
A Rákóczi-díj odaítélésének fő szempontjai: az önálló kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás létrejötte, megmaradása és fejlődése szempontjából döntő szerepet vállaló személyek tevékenységének elismerése, akik erkölcsi kiállásuk, anyagi támogatásuk révén jelentősen hozzájárultak több ezer kárpátaljai magyar fiatal képzéséhez, segítve boldogulásukat szülőföldjükön. A Rákóczi-díjat minden évben két személy kaphatja: egy külföldi és egy kárpátaljai. 2021-ben a kárpátaljai díjazott Herczog György.

Herczog György 1949. december 6-án született Ungváron. A középiskola befejezése után az Ungvári Állami Egyetem matematika szakán tanult tovább. Az oklevél megszerzése után matematika tanárként kezdett dolgozni, majd a szovjet hadseregben teljesítette kötelező szolgálatát. Ezután visszatért a tanári pályához, és emellett 1977-ben a Kárpátaljai Megyei Végrehajtói Tanács közoktatási részlegének felügyelői munkakörét is betöltötte. Az oktatási osztályt néhány évtizeden belül többször is átszervezték, átnevezték, miközben Herczog György folyamatosan felelősséget vállalt valamilyen tisztség betöltésével.

10 éven keresztül tevékenykedett osztályvezető-helyettesként, 4 évig volt a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal oktatási és tudományos főosztályának vezetője. Jelentős szerepe volt a Kárpátaljai Területi Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Fiókintézetének megalakításában.

Herczog György munkássága jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Kárpátalján egy sor új oktatási intézmény jöjjön létre, hogy növekedett a magyar, szlovák és román nyelvű osztályok száma a megyében, hogy megkezdhették tevékenységüket a magyar tannyelvű gimnáziumok, amelyeknek alapítói a történelmi egyházak és az alapítványok voltak.

2008 és 2018 között Herczog György a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézetben igazgató-helyettesként a nemzetiségi iskolák ügyeiért és a nemzetközi kapcsolatokért felelt. A továbbképző intézetben oktatói munkával is foglalkozott, emellett a nemzetiségi iskolák módszertani ellátottságával foglalkozó munkacsoportok vezetői tisztségét töltötte be, továbbá azokat a nemzetközi projekteket irányította, amelyek keretein belül megvalósult a nemzetiségi iskolák tanárainak továbbképzése.

Herczog György jelenleg a Kárpátalja Nemzeti Kisebbségek Kulturális Központjának vezető módszerészeként dolgozik. Mindig szívügyének tekintette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola működését, segítette intézményünk tevékenységét. A Kárpátaljai Megyei Oktatási Főosztály vezetőjeként mindig képviselte a kárpátaljai magyarok és a főiskola érdekeit a különböző megyei és kijevi tárgyalásokon.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola alapítói, működtetői, munkatársai és diákjai az intézmény által alapított Rákóczi-díjjal fejezték ki köszönetüket eddigi tevékenységéért.