A Rákóczi-főiskola adóértéke a Beregszászi Kistérségben

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola azon túl, hogy megyei szinten nagyon fontos oktatási, kulturális és társadalmi feladatokat lát el, gazdasági tényezőként sem elhanyagolható, ugyanis az intézmény által befizetett adók jelentős gazdasági megtartó hatást gyakorolnak Beregszász és környékére. Ezen kívül több száz hallgatónak biztosít ösztöndíjként kiegészítő jövedelmet, az oktatói gárda számára pedig bérjövedelmet.

A főiskola az utóbbi 5 évben évről évre átlagosan 17,6%-kal növelte az adóbefizetéseit, és összességében 273,7 millió UAH adót fizetett be az állami és helyi költségvetésekbe. Az intézmény, mint az egyik legnagyobb adófizető, komoly szerepet játszik a Beregszászi kistérség (Beregszász város és környéke) adóbevételeinek alakulásában. Ez alatt az idő alatt az intézmény egymaga a helyi önkormányzat adóbevételeinek csaknem 12%-át adta. A főiskola által befizetett személyi jövedelemadó az önkormányzat jövedelemadóbevételeinek csaknem 18%-át teszi ki, ami alátámasztja az intézmény fontos munkaadó szerepét is.

A főiskola által befizetett adók közül legnagyobb tételek a jövedelemadó (46%) és az egységes szociális hozzájárulás (47%). Az utóbbi teljes egészében az általános alapba kerül, tehát az adótörvény értelmében nem hasznosulhat a helyi kistérségben. Viszont a jövedelemadó 60%-a helyben maradhat, ami legnagyobb arányt képezi, hiszen a főiskola által a Beregszászi kistérségbe utalt összes adó 91,4 %-a ez az adónem. A Rákóczi-főiskola adójának megoszlását a teljes adóalap és a Beregszászi kistérség között az alábbi ábra szemlélteti.

A II. RF KMF összes adójának eloszlása a teljes adóalap és kistérségi költségvetés között 2018-2022 között. Forrás: II. RF KMF

Fontos kiemelni azt is, hogy a főiskola, mint oktatási intézmény küldetése szerint elsősorban az oktatási intézmények fenntartásához való hozzájárulás tekintetében tartja fontosnak az adó-hasznosulást. Így a helyi önkormányzat számára átutalt adók az óvodafenntartási költségek 62%-át tették ki 2020-ban. A Beregszászi kistérség megalakulása növelte a költségvetés főösszegét (több intézményt kell fenntartani), de még így is az óvodafenntartási költségek 34%-át a főiskola adózása tudja biztosítani.

Összességében megállapítható, hogy az intézmény által befizetett adók jelentősen hozzájárulnak a helyi állami fenntartású óvodák, egyéb intézmények finanszírozásához. Látható tehát, hogy egy oktatási intézmény nem csak a tanári, egyéb szakember utánpótlásában, kulturális központként tud funkcionálni, hanem jelentős gazdasági hatása is van a térségre. Jelen esetben a Rákóczi-főiskola, mint a Beregszászi kistérség egyik legnagyobb adózója, és mint ukrajnai adóalany nagyon fontos finanszírozó tud lenni az országnak, ami ilyen nehéz időszakban kiemelten fontos tény.