Sikeres államvizsga és szakmai eszmecsere a Földtudományi és Turizmus Tanszéken

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékén 2021. június 7-én került sor a turizmus szakos alapképzésben tanuló végzős hallgatók záróvizsgájára és szakdolgozataik védésére.

Az idei tanévben 12 nappali és levelező tagozatos hallgató tett eleget tanulmányi kötelezettségeinek, s kapja majd kézhez bachelor szintű oklevelét.

Ezúton is gratulálunk minden hallgatónknak, s további szakmai sikereket kívánunk számukra!

Az államvizsgabizottság elnöke, Volodimir Monasztirszkij, a lembergi Ivan Frankó Nemzeti Egyetem Földrajz Kara Turizmus Tanszékének docense, valamint Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke, a turizmus szak képzési programjának stakeholdereként az államvizsgát követően részt vettek a szakmai munkabizottság ülésén, melyen a 2021/2022-es tanév képzési programjának és tantervének szakmai megbeszélésére került sor.

A bizottság ülésén a jelenlévők egyetértettek abban, hogy intenzívebben kellene népszerűsíteni a turizmus szakot, akár a külföldi gyakorlatszerzéssel is lehetne ösztönözni a hallgatói létszám növekedését, illetve a turizmus szak magiszter szintű oktatásának licenzálását is lehetőségként kellene számba venni a jövőre nézve. Volodimir Monasztirszkij véleménye szerint nagyobb figyelmet kell szentelni Ukrajna turisztikai értékeinek oktatására, valamint lehetőséget kell adni az idegen nyelv oktatáson belül a több idegen nyelvből való választásra. Mester András szerint a turizmus szakos hallgatók részére elengedhetetlen a szakma erőteljes gyakorlati megközelítése és Kárpátalja turisztikai termékeinek széleskörű ismerete.

Földtudományi és Turizmus Tanszék