Tanulmányi kiránduláson vettek részt a Rákóczi-főiskola történészei

A titokzatos Kelemen-hegy

2018. április 28-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, valamint a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék szervezésében tanulmányi kirándulásra került sor. A főiskola történelem szakos hallgatóinak egy része a Bene és Sárosoroszi határán magasló Kelemen-hegyre látogattak el Rácz Béla rektorhelyettes vezetésével, továbbá Császár István és Szakál Imre főiskolai tanárok kíséretében. A helyszínre érkezve, Szakál Imre Bene település büszke polgára mesélt a jelenlévőknek a Kelemen-hegy érdekességeiről, kialakulásáról, mondáiról.

A Kelemen-hegyhez több legenda is fűződik. Elsőként azt említeném, amely alapján nevét kaphatta a hegy. A történet egy Zeta nevezetű gazdag, de nagyon fösvény királyról szól, aki a Hadaricska hegy tetején élt 3 lányával. Nem akarta őket férjhez adni, mert sajnálta odaadni a lányokhoz járó hozományt. Egyszer megjelent egy délceg királyfi, aki a legkisebb lányát szerette volna, de hallott a király zsugoriságáról, ezért hozományt nem kért, csak a lányt. Zeta haragra gerjedt és ledobatta a királyfit a vár faláról. A királyfi esés közben megátkozta a királyt, hogy temesse maga alá a vára őt és a kincseit. Amint kimondta, hatalmas földrengés, dörgés-villámlás kerekedett. A vár lezúdult a Borzsa túlpartján levő mező közepére egy domb formájában, amely maga alá temette a királyt, a lányait és kincseit. Sok évvel később egy Kelemen nevű juhászfiú a hegynél legeltette a nyáját. Henyélése közben elszöktek a juhai. Keresésre indult, viszont egy bárányka teljesen elvesztett. Nyomokat talált a hegyre felfelé. Egy vasajtóhoz érkezett, belépve bezárult az ajtó. Egy öregember előjöve azt mondta, hogy többet nem mehet innen ki, őriznie kell a 7 kád kincset, hogy senki el ne mozdítsa, mert egy-egy tengerszemet takarnak, amelyek elönthetik a falut és mindent eláztatnak. Később a juhász édesapja keresésre indult, de nem engedték ki fiát, csak minden év György napján.

Egy másik monda szerint 1711-ben, II. Rákóczi Ferenc utolsó, a közeli Salánkon megtartott országgyűlésével egy időben a kurucok a Kelemen-hegyben rejtették el a hazáját elhagyni készülő fejedelem kincseit. A kuruc korszak óta igen sokan próbálták megkeresni a kincseket, de máig sikertelenek a kutatások. A hallgatók ezeket az izgalmas történeteket hallva indultak el saját „kincskeresésükre”.

A tartalmas és tanulmányos séta közben megszemlélhettük a környéket, a tájat. A dombot alkotó masszív kőzettestekben több sziklaüreg, hasadék, rés és több kisebb barlang található. A barlangok és sziklaüregek nagy részét felfedeztünk, ezekben a mai napig láthatóak a kincsek utáni kutatások nyomai. A kirándulás alatt a felszínen több esetben pattintott szilánkokat találtunk, valamint számos érdekes helyi kőzetváltozatot, vulkanikus eredetű kőzetet: átalakult riolit-változatokat, kovásodott kőzeteket. A Kelemen-hegy ezeknek a rendkívül ellenálló kőzeteknek köszönhetően maradhatott meg az állandóan változó, erodálódó és feltöltődő környezetben. Érdekesség még, hogy a dombon helyenként több méter vastag talajtakaró található, ami nem jellemző a Beregszászi-dombság periférikus vidékeire. A Kelemen-hegy területén a számos barlangba, sziklaüregbe és egy „sziklafolyosóra” tett látogatásunk új élményekkel gazdagította a résztvevőket, hiszen ehhez hasonló képződményeket több száz kilométeres környezetben sehol sem találhatunk.

A gyakorlat végéhez közelítve meglátogattuk a Kárpátalján méltán híres Parászka Pincészetet, ahol Parászka László házigazda, a Főiskola egykori hallgatója látott minket vendégül. Beavatta a csoportot a borkészítés apropóiba, buktatóiba, megmutatta tárolóhelyiségeiket, a legkorszerűbb borkészítési technológiákat, illetve magát a terméket, amelyet készítenek. A pincelátogatás után a csoport még ellátogatott a Beregszászi-dombvidék délkeleti végének peremhegyére, a Kisvártetőre, ahol őskőkori lelőhelyeket fedeztek fel korábban a kutatók.

A csoport egy nagyon vidám, fárasztó, de tanulságos és érdekes túrán vehetett részt, amiért ezúton is, mindenki nevében köszönetet szeretnék mondani a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának.

Baranyi Beatrix
Történelem és régészet szak
MA I. évfolyam