Tisztelet a bátraknak – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek a Rákóczi-főiskolán

1848-49 meghatározó pont magyarságunk életében. Egy maroknyi fiatal úgy gondolta, változást hozhatnak, önmaguk vívhatják ki szabadságukat. A forradalom győzött, a szabadságharc elbukott, de a hősök emléke tovább él a történelemben.

Főiskolánk vezetősége, tanárai és diákjai március 15-én koszorúzással egybekötött megemlékezéssel adóztak a hősöknek.

A rendezvény nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. Ezt követően Nagy Jonatán, főiskolánk hallgatójának előadásában Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét hallhattuk.

Majd Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének szavait tolmácsolta:

„Mi, magyarok történelmünk során sokszor bebizonyítottuk, hogy bátran fel merjük venni a harcot a ránk zúduló ellenséges túlerővel, ugyanakkor – más nemzetekhez hasonlóan – mégis jobban szeretünk élni a szabadságban, semmint meghalni érte. Évtizedeken át joggal és őszintén remélhettük azt, hogy Európa földjén nem pusztíthat többé háború. A mostani szörnyű időkben ezért még inkább szükségünk van a magyar szabadság iránytűjére, amely történelmünk annyi vészkorszakán vezetett már keresztül bennünket”

– üzente Orbán Viktor.

This slideshow requires JavaScript.

Ezt követően Csatáry György, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék tanszékvezetője az 1848–49-es forradalom és szabadságharc főbb eseményeit tárta a hallgatók elé. Majd Ferku Szilveszter, a Filológia Tanszék laboránsa a Kormorán együttes A Költő visszatér című dalát adta elő.

Az esemény záróakkordjaként a jelenlévők a Rákóczi-főiskola falán található Kossuth emléktábla alatt helyezték el az emlékezés koszorúit.

This slideshow requires JavaScript.

Kurmay Anita