Tomcsányi Hűségdíj 2022-ben – Beregszászi Anikót méltatjuk

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2019-ben adományozott első alkalommal  Tomcsányi Hűségdíjat. Az elismeréssel az intézmény azon főállású oktatóját, kutatóját díjazzák, akik legalább két évtizede dolgoznak a főiskolán. A díjat 2022-ben Beregszászi Anikó, a Filológia Tanszék vezetője kapta.

Beregszászi Anikó a Bátyúi Középiskolában szerzett kitűnő érettségit követően az Ungvári Állami Egyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom tanári oklevelet 1995-ben.

Az ELTE BTK Magyar nyelvészeti Doktori Iskolájában 2003-ban PhD fokozatot szerzett, suma cum laude eredménnyel.

Beregszászi Anikó 1998-ban csatlakozott a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tanári kollektívájához, majd 2003-tól már docensi beosztásban oktatta a nyelvi tantárgyakat a névváltozáson átesett intézményben, vagyis a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

Megkerülhetetlen érdemei vannak a főiskolán folyó magyar alapszakos tanárképzés megszervezésében, alakításában, valamint a magyar magiszteri képzés elindításában és akkreditálásában.

Tagja az MTA külső köztestületének és a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsnak. Kutatói, illetve kutatásszervezői tevékenységét az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága 2015-ben Arany János-éremmel ismerte el.

Tagja a Termini Magyar Nyelvészeti Kutatóhálózatnak, számos nemzetközi kutatási projekt kutatásvezetője és résztvevője volt.

Beregszászi Anikó mindig is nagy jelentőséget tulajdonított a szakmai fejlődésnek, ennek eredményeként 2020-ban a Pannon Egyetem Doktori Tanácsa habilitált doktori címet adományozott számára.

Beregszászi Anikó a szociolingvisztika, a nyelvi tervezés, az oktatásszervezés problémáival, illetve a magyar mint anyanyelv oktatásának módszertanával foglalkozik, számos nemzetközileg is elismert kiadványban megjelent publikációja mellett monográfiái is napvilágot láttak.

Több általános- és középiskolai magyar nyelv tanterv, illetve tankönyv szerzője, szerkesztője. A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés hozzáadó szemléletű tantárgy-pedagógiai reformjának kidolgozója.

Doktori értekezések hivatalos bírálója, valamint rendszeresen folytat tutori tevékenységet a Collegium Talentumban és a Zrínyi Ilona Tehetséggondozó Szakkollégiumban. Számos tutorált hallgatója szerzett tudományos fokozatot nyelvészetből.

2020-tól a Rákóczi-főiskola legnagyobb tanszékének, a hét képzési programot felügyelő Filológia Tanszéknek a vezetője.

A Tomcsányi Hűségdíjjal az intézmény szeretné kifejezni nagyrabecsülését és köszönetét az elkötelezett, nagy hivatástudattal végzett munkájáért.