Tomcsányi Hűségdíj 2022-ben –Lizák Katalint méltatjuk

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2019-ben adományozott első alkalommal  Tomcsányi Hűségdíjat. Az elismeréssel az intézmény azon főállású oktatóját, kutatóját díjazzák, akik legalább két évtizede dolgoznak a főiskolán. A díjat 2022-ben Lizák Katalin, a Filológia Tanszék tanszékvezető-helyettese kapta.

Lizák Katalin nyelvész, szakfordító és pedagógus Ungváron született, középiskolai tanulmányait is a megyeközpontban végezte az 1. számú középiskola angol tagozatos osztályában. Az angol nyelv iránti érdeklődésnek köszönhetően sikeresen felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem angol nyelv szakára, amit 1978-ban kitüntetéses oklevéllel fejezett be.

Lizák Katalin a diploma megszerzése utáni években kezdetben idegenvezetőként dolgozott a turisztikai szférában, majd 1983 és 1987 között Magyarországon tolmácsként tevékenykedett.

A tanári pályára 1987-ben lépett, amikor elkezdett angoltanárként dolgozni a Nagydobronyi Középiskolában.

Lizák Katalin 1998-ban kezdett el angol nyelvet oktatni a Rákóczi-főiskolán, amely akkor még a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola nevet viselte. Szakmai munkájában elsősorban a fordítás és a fordítástudomány kérdéseit kutatja, jelentős módszertani munkát végez, illetve folyamatosan részt vesz szakmai továbbképzéseken.

Lizák Katalinnak megkerülhetetlen érdemei vannak a Rákóczi-főiskolán folyó angol szakos tanárképzés beindításában, tartalmának formálásban, módszertani segédletekkel való ellátásában, valamint az angol szakos magiszteri képzés elindításában és akkreditálásban.

Az évek során számos főiskolai tanítványa szerzett  tudományos fokozatot nyelvészetből és nyelvpedagógiából.

2019-től a Rákóczi-főiskola Filológia Tanszékének tanszékvezető-helyettese, az Angol Tanszéki Csoport munkájának vezetője. Önzetlen segítségére mind a kollégák, mind pedig a hallgatók bármikor számíthatnak.

A Tomcsányi Hűségdíjjal az intézmény szeretné kifejezni nagyrabecsülését és köszönetét az elkötelezett, nagy hivatástudattal végzett munkájáért.