Tudományos Tanács és összkollektív értekezlet a Rákóczi-főiskolán

Megtartotta a 2023-24-es tanév első ülését a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa. Az eseménnyel egybekötve került sor a tanévet megelőző összkollektív értekezletre is.

Az ülést Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket. Őt követte Orosz Ildikó, főiskolánk elnökasszonya, aki kiemelte:

„nehéz évnek nézünk elébe, ezt nem tagadom. Azonban, örülnünk kell annak, hogy itt vagyunk, hogy dolgozhatunk. Eredményes tanévet mindenkinek”

– mondta, majd bemutatta Kohut Attila, leköszönő rektorhelyettes utódját. A posztot Csizmár János vette át.

A továbbiakban bemutatkoztak a főiskola tanári kollektíváját erősítő új pedagógusok.  Emellett a Tudományos Tanács és a főiskola munkaközösségének jelenlévő tagjai megválasztották az új elnököt az érdekképviseleti szervezet, az Intézmény Dolgozóinak Érdekvédelmi Szervezete élére. A megtisztelő feladattal Pősze Andreát, a Filológia Tanszék Ukrán Tanszéki Csoportjának oktatóját bízta meg a kollektíva. A nem tanári állomány delegáltjaként Kozák Andrea vesz részt a főiskolai Tudományos Tanács munkájában.

Ezt követően főiskolánk rektora ismertette a Tudományos Tanács napirendi pontjait. A megbeszélés során számos szabályzatot és rendeletet vitattak meg, valamint a tanévet és a félévkezdést érintő kérdésekről született döntés.

Első napirendi pontként Berghauer Sándor, a Tudományos Tanács titkára a tanács összetételében végbemenő változásokat, majd a Tudományos Tanács 2023/2024-es tanév I. félévére szóló munkatervét ismertette. Továbbá a tanács határozatainak, illetve az elnök és rektor rendeleteinek végrehajtásáról szólt. Felszólalásában külön hangsúlyozta az aktuális feladatokra vonatkozó rendeletek végrehajtását és azok határidejét.

A tanácsülés soron következő napirendi pontja a tudományos címek odaítélése volt. A napirendi pontot Fodor Gyula rektorhelyettes terjesztette fel, és a tanács Kucsinka Katalin, a Matematika és Informatika Tanszék tanszékvezetőjének docensi címéről szavazott.

Ezt követően Füzesi Zsuzsanna, a Tanulmányi Osztály vezetője a 2022-2023-as tanév 2. félévének vizsgaidőszakáról adott tájékoztatást.

A tanácsülés soron következő napirendi pontjaként Tóth Attila, a II. RF KMF Felvételi Bizottságának felelős titkára beszámolt a 2023. évi felvételi eredményeiről.

Majd a tanács tagjai Szakál Imre, a Minőségbiztosítási Tanács vezetőjének irányításával jóváhagyták a Rákóczi-főiskola Minőségirányítási Kézikönyvét.

This slideshow requires JavaScript.

Ezt követően Csernicskó István a képzési programok akkreditációjára való felkészülés menetéről adott tájékoztatást.

A 2023/2024-es tanév előkészítéséről Rácz Béla rektorhelyettes informálta a jelenlévőket. Vezetésével a tanács tagjai jóváhagyták a 2023/2024-es tanév szerkezetét. Majd az oktatók tudományos és szakmai képesítésének megfeleltetéséről szólt az általuk oktatott tantárgyak vonatkozásában. Emellett kiemelte az oktatók oktatói-kutatói aktivitásának mutatóit, a tantárgyak (gyakorlatok) tanszékekhez és oktatókhoz rendelését. Továbbá a tanács tagjai jóváhagyták a szakfelelősök és szakbizottságok, valamint a kurátorok listáját.

Soron következő napirendi pontként Csernicskó István az új bérszámfejtési és motivációs rendről tájékoztatta a jelenlévőket.

A továbbiakban Csizmár János rektorhelyettes a főiskola infrastruktúrájának helyzetéről és a munkavédelmi felkészültségről, valamint a tantermek tanszékekhez való rendeléséről szólt.

Ezt követően Rácz Béla az oktatói-kutatói munkakörbe pályázati úton felvételt nyert új munkatársak pályázatát ismertette, majd megvitatásra kerültek a pályázati döntőbizottság által tett javaslatok.

A továbbiakban a tanács tagjai Rácz Béla vezetésével áttekintették az első félév végén lejáró munkaszerződésű oktatói-kutatói munkakörben dolgozó munkatársak szerződéseit. Emellett a tanács tagjai hozzájárultak a nem minősített oktatók előadói tevékenységéhez. Majd a rektorhelyettes az oktatásszervezés sajátosságairól szólt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a hadiállapot körülményei között. Ezt követően a jelenlévők elfogadták a 2023/2024-es tanév szabadon választható tantárgyainak listáját.

A tanácsülés soron következő napirendi pontjaként Molnár Andrea, a Rektori Titkárság vezetőjének irányításával jóváhagyták az intézmény rendezvénytervét.

This slideshow requires JavaScript.

Továbbá Orosz Ildikó, főiskolánk elnöke a Sport- és oktatási komplexum létrehozásáról szólt, valamint vezetésével a tanács tagjai elfogadták a szervezeti egység működési szabályzatát.

Ezt követően Szakál Imre a II. RF KMF-en szervezett hallgatói elégedettségmérés eredményeit ismertette. Kiemelve, a hallgatók elégedettek főiskolánk, az oktatás, a szolgáltatások minőségével.

Az ülésen emellett döntés született a főiskola részlegeihez kapcsolódó szabályzatok módosításáról – a Rákóczi-főiskola Kölcsey Ferenc Szakkollégiumának működési szabályzatáról, a Kölcsey Ferenc Szakkollégium alapszabályzatáról, a Professor Emeritus/Emerita címről szóló szabályzatról, a mesterséges intelligencia használatára vonatkozó szabályzatról, a KMF kitüntetéses oklevélre vonatkozó szabályzatáról, a tanulmányi eredmények átszámításáról, elismertetéséről szóló szabályzatról, a szabad tantárgyválasztás rendjéről, a KMF oktatásszervezési szabályzatáról.

Majd Soós Katalin, a főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatója az intézményükben működő Pedagógia Tanács szabályzatának módosításáról szólt.

Ezt követően a jelenlévők Molnár József, a Földtudományi és Turizmus Tanszék vezetőjének irányításával jóváhagyták az «Acta Academiae Beregsasiensis Geographica et Recreatio» szerkesztőbizottságát.

Soron következő napirendi pontként a tanács tagjai Fodor Gyula vezetésével az „Acta Academiae Beregsasiensis. Economics” tudományos folyóirat harmadik számának megjelenéséről döntöttek.

A továbbiakban Fodor Gyula irányításával a tagok Tihor Szilvia, a főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének oktatója külföldön megszerzett diplomájának honosítását hagyták jóvá.

Ezt követően Fodor Gyula a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktató-kutató munkatársainak továbbképzéseiről és szakmai előmeneteléről tájékoztatta a jelenlévőket. Kifejtette, hogy 7 tanszék képviseletében 61 kolléga vett részt továbbképzésen és mobilitási programokban az elmúlt időszakban. Majd jóváhagyták a tanszékek által előterjesztett szakmai-módszertani és tudományos kiadványokat.

This slideshow requires JavaScript.

Az ülés utolsó szakaszában Lőrincz Marianna, a Rákóczi-főiskola Filológia Tanszékének oktatója professzori, Csatáry György, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék vezetője docensi, Lechner Ilona, a Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoport oktatója szintén a docensi oklevelét vette át intézményünk vezetőitől, Orosz Ildikótól és Csernicskó Istvántól.

Az ülés utolsó mozzanataként Berghauer Sándor, a Tudományos Tanács titkára tájékoztatta a jelenlévőket egy újabb docensi cím odaítéléséről. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium szakbizottsága augusztus 23-án pozitívan bírálta el Pősze Andrea, a Filológia Tanszék Ukrán Tanszéki Csoport oktatójának docensi felterjesztését – intézményünk újabb minősített oktatóval gazdagodott.

Kurmay Anita