Tudományos Tanács és össztanári értekezlet a Rákóczi-főiskolán

Megtartotta a 2022-23-as tanév első ülését a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa. Az eseménnyel egybekötve került sor a tanévet megelőző össztanári értekezletre is.

A tanácsülés és értekezlet kezdetén egyperces néma csendet tartottak a háborúban elhunyt katonák emlékére. A továbbiakban a résztvevőket Csernicskó István rektor köszöntötte.

A megbeszélés során számos napirendi pontot vitattak meg a jelenlévők, valamint a tanévet és a félévkezdést érintő kérdésekről született döntés.

This slideshow requires JavaScript.

Füzesi Zsuzsanna, a Tanulmányi és Karrierkövetési Osztály vezetője az előző tanév lezárásáról tartott beszámolót. Tóth Attila, a főiskola Felvételi Bizottságának felelős titkára a felvételi kampány részeredményeit ismertette az eddig beérkező kérvények és jelentkezések alapján.

Rácz Béla rektorhelyettes az elkövetkező tanév szerkezetét ismertette. Az előzetesen felterjesztett félévszerkezetet és munkatervet a Tudományos Tanács tagjai jóváhagyták. A rektorhelyettes a továbbiakban az órarend és a tantárgyak rendszerét, valamint struktúráját ismertette.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola az idei tanévtől kettős képzést (double degree) indít. Az újonnan bevezetett képzési formáról s annak elindítási lehetőségéről Csernicskó István rektor tájékoztatta a jelenlévőket.

A hadiállapot és annak következményei az oktatás menetét is érintik. Az előírásoknak megfelelően a főiskola óvóhelyeket alakított ki, melyek használata kötelező érvényű az intézmény munkatársai, diákjai számára. Használatukról Kohut Attila, gazdasági rektorhelyettes tájékoztatta a munkatársakat.

A közös megbeszélést és tanári értekezletet követően a Tudományos Tanács folytatta munkáját, meghozva a szükséges döntéseket és határozatokat.

Az előterjesztett és elfogadott napirendi pontok szerint a Tanács egyhangú szavazattal elfogadta a bemutatott szakfelelősök személyét és listáját.

Az intézmény következő tanévére vonatkozó rendezvénytervét tanszékekre lebontva minden részleg előzetesen elkészítette. Azokat Molnár Andrea, a Rektori Titkárság vezetője ismertette. A tanácstagok egyhangú szavazással jóváhagyták.

A Minőségbiztosítási Tanács Szervezeti Működési Szabályzatát és annak módosítását Szakál Imre, a Tanács vezetője terjesztette elő. Szó esett az újonnan átalakított struktúráról, valamint az intézmény minőségbiztosítási kézikönyvének elkészítési tervéről és egyéb feladatokról is. A tervet a Tudományos Tanács tagjai egyhangú szavazattal elfogadták.

A főiskola további részlegeihez kapcsolódó szabályzatainak módosításáról is döntés született.

Fodor Gyula rektorhelyettes a főiskola tanárainak továbbképzéséről beszélt. Az eddig benyújtott továbbképzési igényeket a vonatkozó kreditszámok szerint a Tanács tagjai elfogadták.

A II. RF KMF kitüntetéseinek odaítéléséről Molnár Andrea beszélt, bemutatva a felterjesztett személyek névsorát. A napirendi pont három díjat – Tomcsányi Hűségdíj, Rákóczi-főiskoláért emlékérem, a Rákóczi-főiskola kiváló dolgozója cím – érintett.

G. A.