Új szakokkal bővül a Rákóczi-főiskola képzési kínálata

Elkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2022. évi felvételi szabályzata, amelyet a felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa 2021. december 23-án véglegesített. A felvételi eljárásra vonatkozó legfrissebb tudnivalókról Tóth Attilát, az intézmény felvételi bizottságának felelős titkárát kérdeztük.

YouTube player

– Milyen képzési szintekre hirdet felvételt 2022-ben a Rákóczi-főiskola?

– Az előző esztendőhöz hasonlóan 2022-ben is alap (bachelor) és mester (magiszteri) szintű képzésekre hirdetünk felvételt a Rákóczi-főiskolán.

– Kezdjük a felvételi szabályok ismertetését! Mit kell tudniuk az alapképzésre (bachelor szint) jelentkezőknek?

– 2022-ben a Rákóczi-főiskola bachelor szintű képzési kínálata jelentős mértékben növekedett, a korábbi 12 szak helyett idén 16 szakra hirdetünk felvételt: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, kémia, matematika, történelem, tanítói szak, óvodapedagógia, turizmus, számvitel és adóügy, német nyelv és irodalom, természettudományok, informatika, illetve pénzügyek, bank és biztosítás. Ezekre a képzésekre – középiskolai végzettség alapján – nappali és levelező tagozaton egyaránt várják a jelentkezőket az első évfolyamra (kivétel a kémia szak, amelyre csak nappali tagozaton lehet felvételizni). Valamennyi szakra külső független értékelésen (ZNO) szerzett három tanúsítvánnyal lehet jelentkezni. 2022 nyarán a felsőoktatásba jelentkezőktől a 2022-es tanúsítványok mellett a 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben szerzett szertifikátokat is elfogadják.

Az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (ide sorolhatók az óvodapedagógia, történelem, tanítói, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika, kémia, természettudományok, informatika, német nyelv és irodalom szakok) a szabályozás 2022-ben is lehetővé teszi, hogy az egyik szertifikát helyett, harmadik tárgyként, a jelentkezők magyar nyelvből belső vizsgát tegyenek a főiskolán. Azok számára biztosíthatja a továbbtanulást ez a lehetőség, akiknek csupán két szertifikátot sikerül szerezniük a külső független értékelés során.

Az előző évhez hasonlóan mindjárt a második évfolyamra jelentkezhetnek azok az alapképzésre felvételizők, akik már rendelkeznek bármilyen szakirányú molodsij szpecialiszt, bachelor, magiszter vagy szpecialiszt szintű diplomával, illetve akik már legalább egy évet befejeztek az alapképzésben. Nekik a beiratkozáshoz csupán a szaktárgyukból kell felvételi vizsgát tenni a Rákóczi-főiskolán. Az alapképzés második évfolyamára a molodsij szpecialiszt szintű oklevél alapján jelentkezők számára a felvételi versenyben a szaktárgyi felvételi vizsga érdemjegyén kívül kötelező a külső független értékelésen szerzett két tanúsítvány megléte: az első az ukrán nyelv és irodalomból szerzett szertifikát (kivételt képeznek a matematika, biológia és az ember egészsége, kémia szakok, melyek esetében elegendő az ukrán nyelv szertifikát), a második a matematikából, vagy Ukrajna történetéből, vagy idegen nyelvből, vagy biológiából, vagy földrajzból, vagy fizikából, vagy kémiából szerzett szertifikátok egyike. Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Például a matematika szakra felvételizők matematikából tesznek szaktárgyi felvételi vizsgát. Fontos megjegyezni, hogy az újonnan induló szakok esetében (német nyelv és irodalom, informatika, természettudományok, pénzügyek, bank és biztosítás) 2022-ben nem bonyolítunk le felvételt az alapképzés 2. évfolyamára.

– Az ukrán nyelvből és irodalomból, illetve ukrán nyelvből szerzett tanúsítványon kívül milyen további szertifikátokra van szükségük az alapszintű (bachelor) képzés első évfolyamára jelentkezőknek 2022-ben?

– Az ukrán nyelvből és irodalomból, illetve ukrán nyelvből szerzett szertifikát mellett a következő tanúsítványokat kell benyújtaniuk a jelentkezőknek a második, valamint a harmadik felvételi vizsgatárgyakból:

– óvodapedagógia szakra a második tanúsítvány Ukrajna története, a harmadik matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;

– tanítói szakra a második tanúsítvány matematika, a harmadik Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;

– történelem szakra a második tanúsítvány Ukrajna története, a harmadik matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;

– ukrán nyelv és irodalom szakra a második tanúsítvány Ukrajna története, a harmadik matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;

– magyar nyelv és irodalom szakra a második tanúsítvány idegen nyelv, a harmadik Ukrajna története, vagy matematika, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;

– angol nyelv és irodalom szakra a második tanúsítvány idegen nyelv, a harmadik Ukrajna története, vagy matematika, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;

– biológia és az ember egészsége szakra a második tanúsítvány biológia, a harmadik Ukrajna története, vagy matematika, vagy idegen nyelv, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;

– földrajz szakra a második tanúsítvány földrajz, a harmadik Ukrajna története, vagy matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;

– matematika szakra a második tanúsítvány matematika, a harmadik Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;

– kémia szakra a második tanúsítvány kémia, a harmadik Ukrajna története, vagy matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy vizsga magyar nyelvből;

– turizmus szakra a második tanúsítvány idegen nyelv, a harmadik Ukrajna története, vagy matematika, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia;

– számvitel és adóügy szakra a második tanúsítvány matematika, a harmadik Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia;

– német nyelv és irodalom szakra a második tanúsítvány idegen nyelv, a harmadik Ukrajna története, vagy matematika, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;

– természettudományok szakra a második tanúsítvány biológia, a harmadik Ukrajna története, vagy matematika, vagy idegen nyelv, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;

– informatika szakra a második tanúsítvány matematika, a harmadik Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy vizsga magyar nyelvből;

– pénzügyek, bank és biztosítás szakra a második tanúsítvány matematika, a harmadik Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia.

Magyar nyelvből a jelentkezők a főiskolán tehetnek felvételi vizsgát a jelentkezési időszakot követően.

– Milyen lehetőségeket kínálnak azok számára, akiknek nem sikerült tanúsítványokat szerezniük a független tesztvizsgákon?

– Azok, akiknek nem sikerült megfelelniük a független tesztvizsgákon, jelentkezhetnek a főiskolánkon zajló, magyarországi felsőoktatási intézmények által meghirdetett felnőttképzési programok valamelyikére. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen kertészmérnök, mezőgazdasági mérnök, élelmiszeripari mérnök, illetve színművész képzést indít Beregszászban. A Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakot, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola pedig református katekéta-lelkipásztori munkatárs, illetve görögkatolikus katekéta szakot hirdet a Rákóczi-főiskolán. A Debreceni Egyetem is együttműködik főiskolánkkal, s négy szakon indít kihelyezett képzést: ápolás és betegellátás, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és szociálpedagógia. A Károli Gáspár Református Egyetem által meghirdetett magyar mint idegen nyelv képzésre az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó valamely alapszintű (bachelor) képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek majd.

– Mi a helyzet a magiszteri szintű képzés 2022-es felvételi szabályzatával?

– A magiszteri képzési szint terén is bővült a Rákóczi-főiskola kínálata, ugyanis 2022-ben már tíz szakra hirdet felvételt: matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, tanítói, biológia, földrajz, számvitel és adóügy, illetve oktatás és pedagógia tudományok. Jelentkezni ezekre a képzésekre az alapképzésben szerzett bachelor szintű oklevéllel, vagy szpecialiszt, esetleg magiszter szintű diploma birtokában lehet. A jelentkezőknek szaktárgyi, illetve úgynevezett egységes felvételi vizsgát kell tenniük idegen nyelvből (єдиний вступний іспит з іноземної мови). Ez alól kivétel képez a számvitel és adóügy, amely esetében az egységes idegennyelv-vizsga mellett egy kétlépcsős egységes szaktárgyi felvételi vizsga (єдине фахове вступне випробування) teljesítése is szükséges. A jelentkezőknek elektronikusan kell regisztrálniuk az egységes felvételi vizsgákra 2022. április 26. és május 17. között. Az országos felvételi szabályzat az egységes felvételi vizsga napját idegen nyelvből június 22-re tűzte ki, az egységes szaktárgyi vizsga általános tanulmányi kompetenciát felmérő megmérettetését június 20-ra, míg a számvitel és adóügy szak egységes szaktárgyi vizsgáját június 29-re. A 2022-es felvételi szabályzat értelmében idegen nyelvből a 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben tett egységes felvételi vizsga eredménye érvényes. Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Például a földrajz szakra felvételizők földrajzból tesznek szaktárgyi felvételi vizsgát.

Érdemes külön szólni azon felvételizőkről, akik szpecialiszt vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel jelentkeznek, mivel a 2022-es felvételi szabályzat értelmében esetükben az egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből és az egységes szaktárgyi felvételi vizsgát is a főiskolán tett hasonló jellegű vizsgával helyettesíthetik.

– Mit kell tudni a főiskolán tartandó felvételi vizsgákról?

– A felvételi vizsgák anyaga alig változott az elmúlt évekhez képest, ily módon a vizsgatételek remélhetőleg nem állítják megoldhatatlan feladat elé a jelentkezőket. Egyébként a felvételi vizsgák témái és a különböző típusú mintafeladatok minden tárgyból és minden képzési szintre vonatkozóan megtalálhatók intézményünk honlapján (www.kmf.uz.ua). Ugyanitt olvasható a felvételi eljárással kapcsolatos minden egyéb információ is.

– Mire figyeljenek oda 2022-ben azok, akik a Rákóczi-főiskolára szeretnének felvételizni?

– Elsősorban arra kell figyelni, hogy időben jelentkezzenek be a külső független értékelésen való részvételre, ennek elmulasztása ugyanis lehetetlenné teszi a jelentkezést a felsőoktatási intézményekbe. Az érettségizők jelentkezése a ZNO-ra idén 2022. február 1-től március 9-ig tart. A próba ZNO-ra való jelentkezés 2022. január 5-től január 22-ig tart. A jelentkezés során fordítsanak különös figyelmet arra, hogy az általuk választott főiskolai szakra való felvételihez mely tárgyakból kell tesztet írni, illetve szertifikátot szerezni.

Jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánok minden felvételizőnek az új esztendőben!