Újabb publikációs eredmények a Földtudományi és Turizmus Tanszéken

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói nem csak szakemberek képzésében érnek el érdemi eredményeket, hanem publikációs munkájukkal is hozzájárulnak a kárpátaljai értelmiség szakmai ismeretanyagokkal való ellátásához.

A közelmúltban Dr. Izsák Tibor, a Földtudományi és Turizmus Tanszék vezető helyettese gazdagította ezen kiadványok listáját monográfiájával, melynek címe: „A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján”. A cím figyelemfelkeltő, és olyan jelentéstartalommal bír, mely meghatározó azon kárpátaljaiak számára, akik átélték ezeket a természeti katasztrófákat.

A könyv, természetesen, nem csak az árvizekkel foglalkozik, hanem azon természeti, illetve antropogén jellemzők és komponensek leírását, értelmezését is tartalmazza, amelyek szorosan hozzákapcsolódnak a folyók megváltozott vízjárásához.

A Földtudományi és Turizmus Tanszék munkatársai nevében szívből gratulálunk a szerzőnek! Kívánjuk, hogy még sokáig gazdagítsa Tanszékünk és Főiskolánk könyvtárát hasonló művekkel.

Gergely Lívia, Földtudományi és Turizmus Tanszék