A University of York professzorának előadása a főiskolán

A nemzetköziesítés (internacionalizáció) ma már a felsőoktatási stratégiák szerves részét képezi. A nemzetköziesítés keretében az egyetemek, főiskolák nyitottá teszik képzési programjaikat a külföldi hallgatók számára, illetve támogatják, hogy saját diákjaik az úgynevezett mobilitási programok (például az Erasmus+ ösztöndíjak) révén rövidebb vagy hosszabb részképzésen vegyenek részt külföldi felsőoktatási intézményekben. A felsőoktatás internacionalizációjának része az is, hogy a mobilitási programokban nemcsak a hallgatók, hanem az oktatók is részt vehetnek, és vendégoktatóként tarthatnak kurzusokat, előadásokat más országokban található intézményekben. A nemzetköziesítés tehát a tudástranszfer fontos eleme.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola viszonylag kis felsőoktatási intézmény mind az ukrajnai, mind pedig a nemzetközi felsőoktatási piacon. A főiskola stratégiájának szerves része a nemzetköziesítés. Ebben kiemelt szerep jut a külföldi vendégoktatók meghívása. E program keretében több rangos külföldi egyetem vezető oktatója tartott már előadásokat a főiskola hallgatói számára. 2023. május 12-én is sor került egy ilyen vendégelőadói programra, amikor is Paul Kerswill, az Egyesült Királyságban található University of York professzora tartott egy rövid kurzust a Rákóczi-főiskola filológia szakos hallgatói számára.

Paul Kerswill professzor a városi dialektusok kialakulásáról, fejlődéséről, ezeknek a nyelvi változásokban való szerepéről tartott előadásokat.