Ülésezett a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa január 25-én tartotta soron következő ülését.

Az ülést Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora nyitotta meg, aki köszöntötte a Szenátus tagjait, majd ismertette a napirendi pontokat.

Első napirendi pontként Berghauer Sándor, a Tudományos Tanács titkára a 2022/2023-as tanév II. félévére szóló munkatervről adott tájékoztatást. Ezt követően a tanács határozatainak, illetve az elnök és rektor rendeleteinek végrehajtásáról szólt.

A 2023-as év minőségcéljait Csernicskó István tárta a Tudományos Tanács elé. Majd Rácz Béla, rektorhelyettes irányításával a jelenlévők elfogadták a második félév szerkezetének módosításait.

Ezt követően Rácz Béla a Rákóczi-főiskola egyes szabályzatainak módosításáról és kiegészítéséről tájékoztatta a Szenátus tagjait.

A továbbiakban a tanács tagjai Molnár Andrea, a Rektori Titkárság vezetőjének irányításával az intézmény rendezvénytervét hagyták jóvá.

Az ülésen felszólalt Moca Andrij, a II. RF KMF jogásza, aki a katonai nyilvántartásba vetél hatályos menetéről tartott tájékoztatást.

This slideshow requires JavaScript.

A következőkben a Szenátus tagjai Fodor Gyula, rektorhelyettes irányításával a Rákóczi-főiskola kitüntetéseinek odaítéléséről döntöttek. A tanács döntése értelmében a jövőben az oktatók és a hallgatók tudományos-, kulturális-, valamint tanulmányi teljesítményük alapján okleveles kitüntetésben részesülnek majd. A kitüntetettek személyéről a Szenátus tagjai határoztak. Az okleveleket a Rákóczi Napok keretében adják át.

Majd Csatáry György, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék vezetője a LIMES tudományos évkönyv átszervezésével kapcsolatos kérdéseket tárta a tanács elé.

A továbbiakban Fodor Gyula a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktató-kutató munkatársainak továbbképzéseiről és szakmai előmeneteléről tájékoztatta a jelenlévőket. Kifejtette, hogy 6 tanszék képviseletében 40 kolléga vett részt továbbképzésen és mobilitási programokban. Majd jóváhagyták a tanszékek által előterjesztett szakmai-módszertani és tudományos kiadványokat.

Az ülés utolsó szakaszában Kohut Erzsébet, a Biológia és Kémia Tanszék vezetője a tanulmányi pontrendszerek magyarországi átalakításáról kérte ki a tanács álláspontját, valamint Szakál Imre, a Minőségbiztosítási Tanács vezetője az oktatói elégedettségfelmérés és a hallgatók körében végzett kérdőíves felmérés fontosságát hangsúlyozta a jelenlévőknek.

Kurmay Anita