Ülésezett a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa február 28-án tartotta soron következő ülését.

Az ülést Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora nyitotta meg, aki köszöntötte a tanács tagjait, majd ismertette a napirendi pontokat.

Első napirendi pontként Berghauer Sándor, a Tudományos Tanács titkára a tanács határozatainak, illetve az elnök és rektor rendeleteinek végrehajtásáról szólt. Felszólalásában külön hangsúlyozta az aktuális feladatokra vonatkozó rendeletek végrehajtását és azok határidejét.

A tanácsülés soron következő napirendi pontja a tudományos címek odaítélése volt. A napirendi pontot Fodor Gyula rektorhelyettes terjesztette fel, és a tanács Molnár D. István, a Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatójának, illetve Marinec Nagyija, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék oktatójának docensi címéről szavazott.

Ezt követően a tanács a tanszékek és kutatóintézetek 2023-as minőségcéljait tárgyalta és fogadta el. A továbbiakban Tóth Attila, a II. RF KMF Felvételi Bizottságának felelős titkára a 2023-as Felvételi kampány sajátosságairól tájékoztatta a jelenlévőket.

A következőkben Csatáry György, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék vezetője a tanszék új képzési programját ismertette a jelenlévőkkel, majd a tanács Nemzetközi kapcsolatok és regionális tanulmányok szak elindításáról döntött.

Ezt követően Füzesi Zsuzsanna, a Tanulmányi Osztály vezetője a 2022-2023-as tanév 1. félévének vizsgaidőszakáról tartott beszámolót, majd a tanács tagjai Rácz Béla, rektorhelyettes irányításával jóváhagyták 2022/2023-as tanév második félévi vizsgaidőszakát az alap- és mesterképzés szintjén.

This slideshow requires JavaScript.

Következő napirendi pontként Fodor Gyula és Szilágyi Iván osztályvezető a II. RFKMF Szakgimnáziumában végzett belső ellenőrzés eredményeiről adtak tájékoztatást.

A továbbiakban Szakál Imre, a Minőségbiztosítási Tanács vezetője a hallgatói véleményezés és az oktatói véleményezés eredményeiről tájékoztattatott, és mindkét esetben 6-6 pontból álló határozati javaslatot fogadott el a Tudományos Tanács.

Ezt követően Rácz Béla rektorhelyettes négy szabályzat módosítását terjesztette a tanács elé, majd a jelenlévők Fodor Gyula irányításával a Rákóczi-főiskola kitüntetéseinek odaítélését beszélték meg.

Az ülésen döntés született Benedek Viktória külföldön megszerzett diplomájának honosításáról, ami szintén Fodor Gyula rektorhelyettes vezetésével történt meg.

A továbbiakban a tanács tagjai az „Acta Academiae Beregsasiensis. Historica et societas” tudományos folyóirat elindításáról határoztak, majd a Kiadói Részleg eredményeiről és 2023-as terveiről esett szó.

Ezt követően Fodor Gyula a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktató-kutató munkatársainak továbbképzéseiről és szakmai előmeneteléről tájékoztatta a jelenlévőket. Kifejtette, hogy 6 tanszék képviseletében 17 kolléga vett részt továbbképzésen és mobilitási programokban. Majd jóváhagyták a tanszékek által előterjesztett szakmai-módszertani és tudományos kiadványokat.

Az ülés utolsó szakaszában Izsák Tibor, a Földtudományi és Turizmus Tanszék tanszékvezető helyettese Orosz Ildikótól, a Rákóczi-főiskola elnökétől vehette át docensi oklevelét.

Kurmay Anita