Ülésezett a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa május 24-én tartotta soron következő ülését.

A rendezvény hagyományteremtő céllal, kulturális programmal vette kezdetét. Kulin Ágnes, a művészeti részleg munkatársa a „Színesítsük a környezetünk” projekt sikerességéről számolt be, valamint elismerő oklevelet nyújtott át a projektben igen aktív személyeknek. Majd Osztrovszka Marianna, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék oktatója, Marinec Nagyija, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék oktatója és Molnár D. István, a Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatója Orosz Ildikótól, főiskolánk elnökétől és Csernicskó István rektortól vehette át docensi oklevelét.

Ezt követően az ülést Csernicskó István nyitotta meg, aki köszöntötte a tanács tagjait, majd ismertette a napirendi pontokat.

Első napirendi pontként Berghauer Sándor, a Tudományos Tanács titkára a tanács határozatainak, illetve az elnök és rektor rendeleteinek végrehajtásáról szólt. Felszólalásában külön hangsúlyozta az aktuális feladatokra vonatkozó rendeletek végrehajtását és azok határidejét.

A tanácsülés soron következő napirendi pontja a tudományos címek odaítélése volt, melyet Fodor Gyula rektorhelyettes terjesztett elő. A jelenlévők Lechner Ilona, a Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoport oktatójának docensi címéről szavazott.

Majd a tanács tagjai Szilágyi Iván osztályvezető irányításával jóváhagyták a 2023-2024-es tanév képzési programjait és mintatanterveit.

This slideshow requires JavaScript.

A továbbiakban a jelenlévők Orosz Ildikó irányításával a főiskola legmagasabb kitüntetésének (Rákóczi-díj) jelöltjeiről döntöttek.

Ezt követően Rácz Béla rektorhelyettes a főiskola egyes szabályzatainak módosítására és kiegészítésére tett javaslatot.

Soron következő napirendi pontként Szakál Imre, a Minőségbiztosítási Tanács vezetője a munkaadók körében végzett kérdőíves felmérés eredményeiről tartott beszámolót.

Az ülés utolsó szakaszában Fodor Gyula rektorhelyettes a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktató-kutató munkatársainak továbbképzéseiről és szakmai előmeneteléről tájékoztatta a jelenlévőket. Kifejtette, hogy 5 tanszék képviseletében 47 kolléga vett részt továbbképzésen és mobilitási programokban. Majd jóváhagyták a tanszékek által előterjesztett szakmai-módszertani és tudományos kiadványokat.

This slideshow requires JavaScript.

Kurmay Anita