Ülésezett a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa június 28-án tartotta soron következő ülését. A tanács a jelenlévő 56 fővel határozatképes volt. A kétnyelvű tanácsülés online formában valósult meg.

Az ülést Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora nyitotta meg, aki köszöntötte a szenátus tagjait, majd ismertette a napirendi pontokat. A tanács tagjai egyhangúan megszavazták az ülés napirendi pontjait.

A 2021–2022-es tanév vizsgaidőszakáról Füzesi Zsuzsanna, a tanulmányi- és karrierkövetési osztály vezetője számolt be. Elmondta, hogy 843 hallgatónak még tart a vizsgaidőszak, majd ismertette a kitüntetett végzősök számát is.

Szakál Imre, a Rákóczi-főiskola oktatási-módszertani tanácsának vezetője beszámolt a hallgatói véleményezés eredményeiről. A felmérésben nagy hangsúlyt kaptak a távoktatással kapcsolatos kérdések, amit idén többen töltötték ki, mint az elmúlt években. A diákok visszajelzése alapján a classroom felület használata és a szervezett kommunikáció fontos és fejlesztendő része az oktatási folyamatnak. A kérdés megvitatása során Csernicskó István javasolta, hogy a főiskola foglalja rendeletbe, a hallgatói véleményezés fontosabb tapasztalatait, ezzel is hatékonyabbá téve az oktatási folyamatot.

Ezt követően a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tevékenységéről (2021–2022-es tanév) Csernicskó István számolt be. Elmondta, hogy a beszámoló már a classroomban is elérhető a kollégák számára és hamarosan a Rákóczi-főiskola honlapján is olvashatóvá válik két nyelven.

Következő napirendi pontként a felvételi szabályzat változtatásairól és a kampány menetéről számolt be Tóth Attila, a felvételi bizottság felelős titkára. Július 1-jén kezdődik a BA és BSc felvételi kampány első része, augusztus 1-jén pedig az MA és az MSc elektronikus kabinetek is megnyílnak. A könnyített felvételi eljárás miatt jóval kevesebb felvételi vizsgára számíthatnak az érdeklődők.

Rácz Béla rektorhelyettes az oktatás menetéről számolt be a hadiállapot körülményei között, valamint a felkészülésről a következő tanévre. Elmondta, hogy az Ukrán Oktatási Minisztérium levélben javasolja az intézményeknek a hagyományos oktatásra való visszatérést. Ezt azonban a helyi katonai vezetéssel is egyeztetni kell az óvóhelyek miatt. Ugyanis a légiriadó alatt mindenkinek le kell vonulnia az óvóhelyekre. A minisztérium levélében az óvóhelyekre vonatkozó kritériumok is szerepelnek (befogadóképesség, felszereltség stb.), így minden intézmény ellenőrizheti, hogy megfelel-e az előírásoknak. Csernicskó István javasolta, hogy alaposan vizsgálják meg a lehetőségeiket és egy rendkívüli júliusi tanácsülésen tárgyalja meg a Tudományos Tanács a felmerülő problémákat, valamint a lehetséges megoldásokat.

A következő napirendi pontként Csernicskó István a belső minőségbiztosítási rendszer hatékonyságának növeléséről tartott beszámolót. Elmondta, hogy az ajánlásoknak megfelelően létrehoznak egy Minőségi Biztosítási Tanácsot, melynek feladata a főiskola minőségbiztosítási céljainak kijelölése és megvalósítása lesz és fontos, hogy az ezzel járó feladatköröket világosabban, érthetőbben osszák le az intézményben. Az ajánlások, amiket kaptak, az intézmény javulását szolgálják, így mindenképpen végre kell hajtani.

Ezt követően a tudományos címek odaítélése került napirendre. A tanács Márku Anita docensi címért benyújtott dokumentumcsomagját fogadta el. Az ülés során a Tudományos Tanács arról is döntött, hogy Protopopova Virát, a biológiatudományok doktorát jelölje az „Ukrajna tudományos és műszaki érdemes dolgozója” állami kitüntetésre. Majd Pallay Katalin külföldön megszerzett PhD oklevelének egyenértékűségéről is szavazott a Szenátus.

Ezt követően jóváhagyták az „Acta Academiae Beregsasiensis. Economics” első számának kiadását, melyről a tanács egyhangú szavazással döntött.

Fodor Gyula rektorhelyettes és Szakál Imre, a Rákóczi-főiskola oktatási-módszertani tanácsának vezetője elmondta, hogy a tanszékek által négy szakmai-módszertani és tudományos kiadványt terjesztettek be jóváhagyásra a tanácshoz. Két monográfia és két módszertani kiadvány nyomtatott és online kiadását hagyta jóvá a tudományos tanács.

Az ülésen kitértek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktató-kutató munkatársainak továbbképzéseiről és szakmai előmeneteléről is. Végezetül, a július 1-én tartandó tanévzáró ünnepségről és a diplomák átadásáról is szó esett.

B.K.