Ülésezett a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa december 20-án tartotta soron következő ülését.

Az ülést Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora nyitotta meg, aki köszöntötte a Szenátus tagjait, majd Berghauer Sándor, a Tudományos Tanács titkára ismertette a napirendi pontokat, amit ezt követően a tanács tagjai egyhangúan támogattak. Első napirendi pontként a tanács határozatainak, illetve az elnök és rektor rendeleteinek végrehajtásáról adott tájékoztatást.

A tanácsülés soron következő napirendi pontja a tudományos címek odaítélése volt. A napirendi pontot Fodor Gyula rektorhelyettes terjesztette fel, és a tanács Osztrovszka Marianna, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék oktatójának docensi címéről szavazott.

Ezt követően a KMF Felvételi Bizottságának 2022. évi munkájáról tartott beszámolót Tóth Attila felelős titkár. Az idei felvételi időszakban összesen 1500 kérvény érkezett a főiskola alap-, illetve mesterképzésére, ezekből 672 hely lett betöltve (555 hely az alapképzésben és 117 hely a mesterképzésben).

A 2022-es év minőségcéljainak megvalósítását Csernicskó István tárta a Tudományos Tanács elé, diagrammokkal illusztrálva az elért eredményeket.

A továbbiakban Füzesi Zsuzsanna, a Tanulmányi Osztály vezetője a vizsgaidőszak előkészítéséről számolt be, ezt követően a tanács tagjai Rácz Béla, rektorhelyettes irányításával jóváhagyták a tanévszerkezet módosításait, és a 2022-23-as tanév második félévének szerkezetét.

Következő napirendi pontként az Oktatás Minőségéért Felelős Ukrán Állami Szolgálat soron kívüli ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolásáról és az oktatási folyamat fejlesztéséről esett szó, majd Gazdag Vilmos, a Hallgatók és Fiatal Kutatók Tudományos Egyesületének elnöke az egyesület működési szabályzatát ismertette.

Ezt követően Szakál Imre, a Minőségbiztosítási Tanács vezetője az oktatói teljesítményértékelés eredményeiről, valamint a hallgatók körében végzett kompetenciamérésről adott tájékoztatást. Emellett ismertette a „Szabályzat informális és nem formális oktatásban elért eredmények elismertetésének lehetőségéről a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán” című dokumentum módosításait.

A továbbiakban a tanács tagjai Fodor Gyula vezetésével jóváhagyták a Rákóczi-főiskola hallgatóinak és oktatóinak mobilitási programokban való részvételéről szóló szabályzat módosításait, majd Rácz Béla az „IRIS” egységes digitális tanulmányi rendszer működéséről tájékoztatott.

Következő napirendi pontként a jelenlévők Fodor Gyula vezetésével két külföldön megszerzett oklevél egyenértékűségének megállapításáról döntöttek. Ezt követően Reiplik Gabriella, a Személyzeti osztály vezetője a KMF Felsőfokú Szakképzési Intézetének oktatói-kutatói, oktatói munkakörben foglalkoztatott alkalmazottainak munkaszerződéséről tájékoztatta a Szenátus tagjait.

A következő napirendi pontként Fodor Gyula irányításával a Szenátus tagjai előbb jóváhagyták a tanszékek és kutatóközpontok által előterjesztett szakmai-módszertani és tudományos kiadványokat, majd az „Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica” tudományos folyóirat első és második számát, az „Acta Academiae Beregsasiensis, Economics” tudományos folyóirat második számát, és a „Tudományos jegyzetek. Pedagógia sorozat” tudományos folyóirat első és második számát.

Az ülés utolsó szakaszában Fodor Gyula a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktató-kutató munkatársainak továbbképzéseiről és szakmai előmeneteléről tájékoztatta a jelenlévőket. Kifejtette, hogy 6 tanszék képviseletében 29 kolléga vett részt továbbképzésen és mobilitási programokban.

This slideshow requires JavaScript.

Kurmay Anita