Відбулося засідання Вченої ради ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ

20 грудня відбулося чергове засідання Вченої ради Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

На початку засідання Степан Черничко, ректор ЗУІ, привітав присутніх членів ради. Секретар Вченої Ради Олександр Бергхауер оголосив пункти порядку денного, після чого члени ради одноголосно затвердили пункти для обговорення. Першим пунктом являвся доповідь про виконання рішень Вченої ради та наказів президента і ректора закладу.

Наступним пунктом було присвоєння вчених звань викладачам ЗУІ. Питання представив Дюло Фодор, проректор з наукової роботи та питань якості освіти ЗУІ, а рада проголосувала за звання доцента для викладача кафедри педагогіки та психології  Маріанни Островської.

Після цього прозвучала доповідь Відповідального секретаря Приймальної комісії Атілли Товт, про результати вступної компанії 2022 року, в якому було зазначено, що на конкурсні пропозиції закладу надійшло 1500 заяв від вступників, а усього було заповнено 672 місць ліцензійного обсягу (555 на ОС «Бакалавр» та 117 на ОС «Магістр»).

Степан Черничко, ректор ЗУІ за допомогою діаграм продемонстрував аналіз реалізації цільових показників ефективності діяльності ЗУІ на 2022 рік.

Жужанна Фізеші, зав. відділу контингенту студентів ЗУІ, доповідала про підготовку до екзаменаційної сесії, після чого під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи Адальберта Раца були внесені зміни у структуру І-го семестру та затвердили  структуру ІІ-го семестру 2022/23 навчального року.

Після цього Вчена Рада займалася питаннями про удосконалення організаційно-освітнього процесу та усунення недоліків і порушень на основі позапланової перевірки Державної служби якості освіти, з якого плавно перейшли на затвердження положення про «Наукове товариство студентів та молодих дослідників», яке було представлено головою товариства Вілмошем Газдагом.

Голова Ради із забезпечення якості вищої освіти ЗУІ Імре Сакал прозвітував про результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників та про результати перевірки ключових компетенцій здобувачів вищої освіти, а також представив зміни та доповнення у «Положення про порядок визнання Закарпатським угорським інститутом ім. Ференца Ракоці ІІ результатів навчання, отриманих в неформальній та інформальній освіті».

Під керівництвом проректора з наукової роботи та питань якості освіти ЗУІ Дюло Фодором було затверджено нову редакцію «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність працівників та студентів  Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, після чого проректор з науково-педагогічної роботи Адальберт Рац проінформував присутніх про впровадження та застосування елементів електронної інформаційної системи управління освітнім процесом «IRIS».

У наступному пункті проводилося встановлення еквівалентності  двох документів про освіту, що видані за кордоном деяких працівників ЗУІ.

Габріелла Рейплік зав. відділом кадрів проінформувала присутніх про укладання контрактів (трудових угод) з науково-педагогічними, педагогічними працівниками Фахового коледжу ЗУІ.

Дюло Фодор прокерував питяння про затвердженя науково-методичних видань на основі подань кафедр та НДЦ. Після чого присутні проголосували про затвердження першого та другого номеру наукового журналу «Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica», другого номеру наукового видання «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics», а також першого та другого номеру наукового видання «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» (Випуск 1 (2022).

В подальшому після оголошення питання Дюлом Фодором відбулося затвердження кредитів за результатами професійного розвитку та проходження курсів підвищення кваліфікації співробітників ЗУІ. Проректор узагальнив, що 29 колег з 6 кафедр інституту проходили курси підвищення кваліфікації та програми мобільності, результати яких були затверджені голосуванням.

Це слайдшоу вимагає JavaScript.

Курмай Аніта

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar