Várja a jelentkezőket a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete!

Megkezdődött a felvételi időszak az ország felsőoktatási intézményeiben, mostantól a továbbtanulni szándékozóknak fokozottan oda kell figyelniük a különböző jelentkezési, okmánybeadási stb. határidőkre, valamint a felvételi előírásokra. Ezért Bárány Bélát, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Bizottságának titkárát arra kértük, foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők számára. Beszélgetésünk első részében a beregszászi főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetébe jelentkezők számára igyekszünk remélhetőleg minél több hasznos tudnivalóval szolgálni.

– Milyen szakokra és kiket várnak a felsőfokú szakképzési intézetbe?

– A Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete „ifjú szakember” szintű képzést kínál a továbbtanulni szándékozóknak óvodapedagógia, szociális munka, számvitel és adóügy, alkalmazott matematika, valamint turizmus szakokon. Képzéseinkre egyaránt jelentkezhetnek az általános iskolai és a középiskolai végzettséggel rendelkező diákok.

– Lássuk előbb, mire készüljenek azok, akik az általános iskola befejezése után felvételiznek!

– Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők július 1. és július 13. között nyújthatják be jelentkezésüket hétköznapokon 8.00 és 17.00 óra, szombaton 8.00 és 12.00 óra között a Beregszász, Kossuth tér 6. szám alatti felvételi irodánkban. A felvételi kérelmeket csak személyesen, papíralapon lehet benyújtani.

A jelentkezéshez a következő okiratokra, illetve ezek másolataira lesz szükség:

  • személyi igazolvány (azoktól a jelentkezőktől, akik 2019. május 1-je után töltik be a 14. életévüket, a keresztlevelet is elfogadják);
  • hadkötelesek esetében katonakönyv vagy sorkötelesi könyvecske a hadkiegészítő parancsnokságról;
  • a már megszerzett végzettséget igazoló okmányok, melyek alapján a jelentkezés folyik és azok melléklete;
  • 4 db 3×4 cm-es színes okmányfotó.

– Mikor kezdődnek a felvételi vizsgák az általános iskolai végzettség alapján jelentkezők számára?

– A felvételi vizsgákra július 14–21. között kerül sor. A jelentkezőknek két felvételi vizsgán kell megfelelniük: az egyik megmérettetés minden szak esetében tollbamondás ukrán nyelvből, a másik vizsgát egy közismereti tárgyból kell tenni, amelyet a felvételiző által választott szaktól függően intézményünk határoz meg. A számvitel és adóügy, valamint az alkalmazott matematika szakok esetében ez a tárgy a matematika, a turizmusnál a földrajz, a szociális munka, valamint az óvodapedagógia szakokra jelentkezőknél pedig a magyar és világirodalom. A felvételi vizsgatárgyak követelményei elérhetők honlapunkon: www.kmf.uz.ua.

– Mi az eljárás azok esetében, akik a középiskola elvégzése után szeretnének az „ifjú szakember” képzési szinten meghirdetett szakokra jelentkezni?

– Az érettségivel, vagyis a 11. osztály befejezése után jelentkezők a második évfolyam megüresedett helyein kezdhetik meg tanulmányaikat a molodsij szpecialiszt szintű képzéseinken. Nekik a 2019. évi külső független értékelésen (ZNO) szerzett két tanúsítvány (szertifikát) benyújtásával lehet jelentkezni az alkalmazott matematika, turizmus, szociális munka, valamint számvitel és adóügy szakokra. Valamennyi szak esetében kötelező jelentkezési feltétel az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett tanúsítvány. A másik szertifikátot az intézményünk által az adott szakra meghatározott közismereti tárgyból kell megszereznie a jelentkezőnek. A 2019-es felvételi szabályzat értelmében a második benyújtandó szertifikátot két szak esetében is három-három tárgy közül választhatja meg szabadon a jelentkező. A szociális munka szak esetében az Ukrajna történetéből, matematikából vagy idegen nyelvből szerzett szertifikátok valamelyikét fogadjuk el, míg turizmus szakon a földrajzból, Ukrajna történetéből vagy idegen nyelvből kiadott szertifikát jöhet szóba. Ugyanakkor a számvitel és adóügy, valamint az alkalmazott matematika szakokon egyedül a matematikából szerzett szertifikát fogadható el.

Felhívnám a figyelmet, hogy az „ifjú szakember” képzési szint második évfolyamára csak elektronikusan lehet jelentkezni, azaz a felvételizőknek július 1-jétől regisztrálni kell felhasználói fiókjukat az országos elektronikus jelentkezési rendszerben, a https://ez.osvitavsim.org.ua című honlapon.

– Milyen adatokat szükséges megadni a felhasználói fiók regisztrációjához?

– A felhasználói fiók regisztrációjához meg kell adni a jelentkező e-mail-címét, a megszerzett szertifikátok adatait, a középiskolai végzettséget igazoló oklevél és melléklete adatait, az érettségi bizonyítvány átlageredményét, valamint fel kell tölteni a felhasználói fiókba a végzettséget igazoló oklevél mellékletének és egy 3×4 cm-es színes okmányfotónak a szkennelt változatát. Később, július 10. és 29. között elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet, azaz a felhasználói fiókon keresztül ki kell választani azt a szakot, amelyre a felvételiző jelentkezni szeretne. Felhívom a felvételizők figyelmét, hogy a felhasználói fiók regisztrációjának és az elektronikus jelentkezési kérelmek benyújtásának megkönnyítése érdekében a Rákóczi-főiskola felvételi irodája konzultációs központot hoz létre, ahol a jelentkezők segítséget kaphatnak felhasználói fiókjuk megnyitásához és a felvételi jelentkezéshez szükséges okiratok feltöltéséhez.

– Mikor zárul a felvételi folyamat a felsőfokú szakképzési intézetbe jelentkezők számára?

– Az általános iskolai végzettség alapján jelentkezők közül felvételre ajánlottak névsorát július 23-ig kell kihirdetnünk, majd augusztus 1-ig a középiskolai végzettséggel rendelkezők ügyében is megszületik a felvételi bizottság döntése.

Befejezésül szeretném felhívni a jelentkezők figyelmét, hogy a felvételi eljárással kapcsolatos bármilyen kérdésben egyedül a Rákóczi-főiskola 2019. évi felvételi szabályzata (www.kmf.uz.ua) tekinthető minden részletre kiterjedő és az esetleges panaszok, jogorvoslati lehetőségek szempontjából is mérvadó dokumentumnak. (Folytatjuk)

ntk