Vendégoktatók a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéken

A Makovecz oktatói mobilitási program keretében a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékre két vendégoktató látogatott a 2021-2022-es tanév őszi félévében.

Dr. habil. Barta Róbert a Debreceni Egyetem Történelmi Intézet igazgatója, egyetemi docens 2021. november 5-19. között a Nemzetközi kapcsolatok története az első világháborútól a második világháború végéig témakörében tartott előadásokat a történelem magiszteri (MA) szakos hallgatóknak.

Prof. dr. Font Márta a Pécsi Tudományegyetem „A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 600-1700” Középkori és Koraújkori Doktori Program vezetője, Kelet-Európa és a Balkán Története és Kultúrája Kutatási Központ vezetője, az MTA doktora. A professzorasszony 2021. november 18 -december 1. között Szláv és egyetemes középkori történelem tematikában tartott előadásokat a történelem alapképzésben (BA) résztvevő hallgatóknak.

Az előadások szervesen illeszkedtek a tanszék aktuális félévében futó tárgyak oktatási programjába. A nemzetközileg is elismert történészekkel az itt töltött idő alatt a tanszék több szakmai megbeszélést is folytatott, mely során eszmecserét tartottunk a képzések további fejlesztésének és az intézmények közötti együttműködések lehetőségeiről.

This slideshow requires JavaScript.

A Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék munkatársai