XVIII. alkalommal került megrendezésre a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája

A Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány minden év őszén a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezi meg. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az idén az FKK bekerült a Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) rendezvénysorozatba, melynek célja, hogy hitelesen bemutassa a legújabb tudományos eredményeket, és a fiatalabb generációk figyelmét is felkeltse a tudományos életpálya iránt.

A magyar tudomány ünnepéről az MTA már 1997 óta megemlékezik, hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeli minden év november 3-án, azon a napon, melyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását.

Az MTA rendezvénysorozata hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik, és lényege, hogy megértsük, hogy a világban zajló problémákat, kihívásokat csak tudományos tényekre alapozva lehet megváltoztatni, befolyásolni. Felhívja a figyelmet továbbá a közérthető és élményalapú ismeretátadás fontosságára, motiválja a fiatalokat az önálló gondolkodásra.

Illeszkedve az MTA idei mottójához a: Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” elv mentén valósul meg a  XVIII. FKK is, melynek célja, hogy a különböző tudományágak területén kutató doktoranduszok és doktorjelöltek, vagy a tanulmányaikat főiskola, egyetem után is folytatni vágyó fiatalok számára biztosítson bemutatkozási lehetőséget kutatási eredményeik ismertetésére, szakemberekkel való találkozásra, tapasztalatgyűjtésre.

A konferenciára 35 évnél nem idősebb alap diplomás, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezhettek 2021. február 16. – október 4. között. Ennek ismeretében a konferenciára 18 fiatal kutató jelentkezett, hat felsőoktatási intézményből: Debreceni Egyetem (4 fő), Eötvös Loránd Tudományegyetem (3 fő), Eszterházy Károly Egyetem (1 fő), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (7 fő), Pécsi Tudományegyetem (1 fő), Ungvári Nemzeti Egyetem (2 fő).

A konferencia négy szekcióban zajlott: Humántudományi I. – Oktatás-és Vallástörténet Szekció (5 előadó, 6 zsűri), Humántudományi II. – Társadalomtudomány és Nyelvészet Szekció, (4 előadó, 6 zsűri), Reáltudományi I. – Fizika és Matematika Szekció (4 előadó, 4 zsűri), Reáltudományi II. – Biológia, Földrajz és Orvos Szekció (5 előadó, 6 zsűri).

A négy szekció munkáját összesen 21 elismert szakember segítette, akik öt határon túli és kárpátaljai intézményből voltak jelen és csatlakoztak be a konferenciára: Debreceni Egyetem (2 fő), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (13 fő), Nyíregyházi Egyetem (1 fő), Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet Elektronfolyamatok és Elemei Kölcsönhatások Osztály (1 fő), Ungvári Nemzeti Egyetem (4 fő).

A konferencia szekcióüléseinek zsűritagjai:

Humántudományi I.

Oktatás-és Vallástörténet Szekció

 1. Dr Kész Margit, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának docense
 2. Pallai László, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Egyetemes Történeti Tanszék adjunktusa.
 3. Radvánszky Ferenc, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem és Társadalomtudományi Tanszék docense.
 4. Szakál Imre, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem és Társadalomtudományi Tanszék docense.
 5. Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem és Társadalomtudományi Tanszék docense.
 6. Váradi Natália, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem és Társadalomtudományi Tanszék docense.

 

Humántudományi II.

Társadalomtudomány és Nyelvészet Szekció

 1. Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem és Társadalomtudományi Tanszék docense.
 2. Forisek Péter, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Klasszika filológiai és Ókortörténeti Tanszék docense.
 3. Györke Magdolna, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Filológia Tanszék docense.
 4. Huszti Ilona, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának docense
 5. Molnár D. Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem és Társadalomtudományi Tanszék docense.
 6. Sallai József, a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott docense.

Reáltudományi I.

Fizika és Matematika Szekció

 1. Mészáros Lívia, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Matematika és Informatika Tanszék docense.
 2. Sztojka Miroszláv, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Matematika és Informatika Tanszék docense.
 3. Tarics Zoltán, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézet Elektronfolyamatok és Elemi Kölcsönhatások Osztály tudományos főmunkatársa.
 4. Dr. Zsiguc György, az Ungvári Nemzeti Egyetem, Gépészmérnöki Kar docense, tanszékvezető.

Reáltudományi II.

Biológia, Földrajz és Orvos Szekció

 1. Dr. Fábry Zoltán, az Ungvári Nemzeti Egyetem Biokémia Tanszékének professzora.
 2. Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszék tanszékvezetője, főiskolai docens.
 3. Molnár József, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszék tanszékvezetője, főiskolai docens.
 4. Nagy Béla, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszék docense.
 5. Dr. Szircsák Erzsébet, az Ungvári Nemzeti Egyetem Belgyógyászat Alapjai Tanszék tanszékvezetője, egyetemi tanár.

 

A szekcióüléseken az alábbi előadók mutatták be legújabb kutatási eredményeiket:

Humántudományi I.

Oktatás-és Vallástörténet Szekció

 1. Adamczyk Katalin – Hiedelem és szokásrendszer változásai és továbbélése a Beregvidéken az elmúlt évszázadban (Debreceni Egyetem).
 2. Becske Pál-Zsolt – Iskolai alapok, alapítványok a történelmi Máramaros-Ugocsai Református Egyházmegyében (1840–1912) (Debreceni Egyetem).
 3. Hiába Krisztina – A Beregi Főesperesség vallási megoszlása a XIX. században (Eötvös Lóránd Tudományegyetem).
 4. Lenyó Orsolya – “…azt pedig, ki eléje járul, ne nézze ferde szemekkel” Lelkipásztori humánum a XV. század végi és XVI. századi penitenciálékban (Eötvös Lóránd Tudományegyetem).
 5. Orbán László – Az oktatási rendszer formálódása a századforduló Ugocsájában – Sajtókép és tanfelügyelői vélemények (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem).

Humántudományi II.

Társadalomtudomány és Nyelvészet Szekció

 1. Hrebinec Dániel – Közigazgatás Kárpátalján 1939 és 1940 között ( Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola).
 2. Kiss Krisztina – A digitális világban való jártasság a Beregszászi járás internetezői körében ( Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola).
 3. Maruszics Erik – A Nyilaskeresztes Párt tevékenysége Ung vármegyében 1938 és 1941 között (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola).
 4. Petrusinec András – Pragmatikai explicitálás és implicitálás magyar-ukrán és magyar-angol fordításokban ( Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola).

 

Reáltudományi I.

Fizika és Matematika Szekció

 1. Bán Henrietta – Me2P2S(Se)6 típusú félvezető-ferroelektromos kristályok gyakorlati alkalmazásának kutatása (Ungvári Nemzeti Egyetem).
 2. Mozgovoj István – Nem kommutatív nyolcadrendű csoportok csoportalgebrájának egységei ( Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola).
 3. Papp Gabriella – Tudásszintmérő e-teszt megbízhatóságának vizsgálata (Debreceni Egyetem).
 4. Szanyi István – Diffraktív proton-(anti)proton szórási folyamatok modellezése (Eötvös Lóránd Tudományegyetem).

 

Reáltudományi II.

Biológia, Földrajz és Orvos Szekció

 1. Hadar Bianka – Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum florisztikai kutatásának eredményei ( Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola).
 2. Molnár Ferenc – Uralkodó fafajok elterjedésének vizsgálata térinformatikai és statisztikai módszerekkel a Beregszászi Erdőgazdaság Beregújfalui 2. sz. erdészetének területén ( Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola).
 3. Reho Alexandra – A 2 -es típusú cukorbetegség a betegek életére gyakorolt hatásának szociál-gazdasági vonatkozásai (Ungvári Nemzeti Egyetem).
 4. Szanyi Kálmán – Adatok a Beregi-sík Kárpátaljai részének csípőszúnyogfaunájáról (Culicidae) I.: Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum (Debreceni Egyetem).
 5. Tóth Attila – A mai Kárpátalja területének nemzetiségi és vallási összetétele 1851-ben (Pécsi Tudományegyetem).

Az előadásokat követően a szekcióvezetők értékelték, összegezték az előadásokat és hasznos tanácsokkal látták el a fiatal kutatókat. A konferencia zárásán átadásra kerültek az elismerő oklevelek, illetve négy előadó a Kárpátaljai Magyar Akadémia Tanács felajánlásból egyenként 500 hrivnya különdíjban részesült.

Humántudományi I. – Oktatás- és Vallástörténet Szekció: Lenyó Orsolya (ELTE)

Humántudományi II. – Oktatás- és Vallástörténet Szekció: Maruszics Erik (II.RFKMF)

Reáltudományi I. – Fizika és Matematika Szekció: Szanyi István (ELTE)

Reáltudományi II. – Biológia, Földrajz és Orvos Szekció: Molnár Ferenc (ME)

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével:

Dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, Prof. Dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, Dr. Kórós Attila, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja, ügyvezető konzul.

A konferencia megvalósítását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta, amelyet ezúton is köszönünk.

 

 

Váradi Natália, programfelelős,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója